SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
OS - Bionanotechnology in regenerative medicine - DV01082
Title: VP - Bionanotechnologie v regenerativní medicíně
Guaranteed by: Department of Biophysics (13-714)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2016
Semester: both
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/20, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (10)
summer:unknown / unknown (10)
Min. number of students: 2
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. RNDr. Evžen Amler, CSc.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Syllabus

Bionanotechnologie v regenerativní medicíně

Typ předmětu:

Volitelný

Sylabus - Bionanotechnologie v regenerativní medicíně

Volitelný předmět doporučený pro 3. a 4. ročník

Nanovlákna, jejich produkce a bezpečnost aplikace

• Nanovlákna a způsoby jejich produkce.

• Bezpečnost aplikace nanovláken a ostatních nanosystémů.

• Zdravotnické textilie jako buněčné nosiče pro tkáňové inženýrství.

• Důvody a metody funkcionalizace nanovláken.

Bionanotechnologie a systémy řízeného uvolňování léčiv

• Regenerativní medicína a tkáňové inženýrství.

• Nanotechnologie a jejich využití ve tkáňovém inženýrství a regenerativní medicíně.

• Řízené uvolňování léčiv. Liposomy, jejich vlastnosti, příprava a použití ve tkáňovém inženýrství pro řízené dodávání bioaktivních látek.

• "Smart nanofiber/liposome systems" pro řízené dodávání bioaktivních látek.

Bionanotechnologie při vytváření arteficiálních tkání

• Buňky ve tkáňovém inženýrství - hlavní zdroje buněk, buňky izolované z primárních tkání, kmenové buňky embryonální a dospělé.

• Exogenní a endogenní zdroje buněk pro regenerativní medicínu.

• Bionanotechnologie a mobilizace endogenních buněčných zdrojů.

• Biomechanické vlastnosti nativních a arteficiálních tkání a možnosti jejich měření.

• Testování vlastností nosičů (testy in vitro a in vivo).

Bionanotechnologie v regenerativní medicíně - ukázky praktické práce I.

Bionanotechnologie v regenerativní medicíně - ukázky praktické práce II.

Praktická cvičení

A. Nosičové systémy a jejich příprava

Úloha 1: Příprava elektrosprejovaných nanočástic s enkapsulovanou HRP (příprava částic a sledování morfologie částic, sledování aktivity HRP) (DMA)

Úloha 2: Příprava nanovláken pomocí elektrostatického zvlákňování (sledování morfologie nanovlákenných nosičů (SEM analýza vzorků)

B. Řízené uvolňování látek

Úloha 4: Příprava nanovlákenných nosičů z mix elektrospinningu a řízené uvolňování látek z nosičů (enkapsulace fluorescenčních látek do nanovláken, sledování rychlosti uvolňování z nanovlákenných nosičů) (FTIR)

Úloha 5: Příprava lipozomů s fluorescenční sondou ANTS.

C. Tkáňové inženýrství

Úloha 6: Pasážování buněk

Úloha 7: Měření metabolické aktivity buněk pomocí MTS testu

Úloha 8: Návštěva čistých prostor, seznámení s elektronovým mikroskopem (SEM)

Last update: Havlová Marie (04.10.2015)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html