SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
OS - Psychotherapy Bases - DV01048
Title: VP - Psychoterapeutická propedeutika
Guaranteed by: Department of Paediatric Psychiatry (13-443)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/20, C [HS]
Capacity: winter:unknown / 15 (15)
summer:unknown / unknown (15)
Min. number of students: 8
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Jana Kocourková
Aim of the course - Czech

Výukovým cílem je seznámení se s problematikou psychoterapeutického přístupu k pacientům ve zdravotní péči a dále se specializovanými technikami systematické psychoterapie. Předmět je určen pro studenty klinických ročníků medicíny, tedy pro ty, kteří již mají vlastní zkušenost z kontaktů s pacienty. Předpokládá se zájem o otázky vztahu mezi terapeutem a pacientem a osobní sebereflexi s ochotou prezentovat vlastní otázky a problémy pro psychoterapeutické zpracování.

Last update: PROCH (26.09.2015)
Course completion requirements - Czech
Účast na přednáškách a seminářích v rozsahu 80 %

Last update: Čechová Jana, Mgr. (12.09.2018)
Literature - Czech
Kratochvíl, S. : Základy psychoterapie. Praha, Portál 2012.
Vybíral,Z., Roubal,J. (eds.) : Současná psychoterapie. Praha, Portál 2010.
Kocourková,J., Koutek,J.: Psychoanalyticky orientovaná psychoterapie dětí a adolescentů. Psychoterapie, 2018,12,1, str. 62-71.
Šilhán,P. a kol. : Psychoterapie duševních poruch,. In : Psychiatrie a pedopsychiatrie (Hosák,L.,
Hrdlička,M.,Libiger J. a kol.), Praha, Karolinum 2015.

Last update: Čechová Jana, Mgr. (12.09.2018)
Requirements to the exam - Czech

Zpracování kazuistiky pacienta se zaměřením na psychoterapeutické působení.

Last update: Čechová Jana, Mgr. (10.02.2019)
Syllabus - Czech
Sylabus:
Výukovým cílem je seznámení se s problematikou psychoterapeutického přístupu k pacientům a dále se specializovanými technikami systematické psychoterapie. Předmět je určen pro studenty, kteří již mají vlastní zkušenost v kontaktu s pacienty. Předpokládá se zájem o otázky vztahu mezi terapeutem a pacientem a ochota prezentovat vlastní témata pro psychoterapeutické zpracování.

Obsahové zaměření:
Úvod do psychoterapie (teoretická východiska, přehled směrů psychoterapie, užití v medicíně, věková specifika, integrace psychoterapie a farmakoterapie, etické aspekty).
Podrobnější seznámení se s přístupy psychoanalytické a dynamické psychoterapie, kognitivně behaviorální terapie, rodinné terapie.
Rozhovory s pacienty hospitalizovanými na Dětské psychiatrické klinice a následná společná diskuze směřující k otázkám využití psychoterapie v léčbě.

Last update: Čechová Jana, Mgr. (12.09.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html