SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
OS - Selected chapters in practical ophtalmology - DV01037
Title: VP - Vybrané kapitoly z praktické oftalmologie
Guaranteed by: Department of Ophtalmology (13-412)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/20, C [HS]
Capacity: unknown / 10 (10)
Min. number of students: 5
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: MUDr. Martin Hložánek, Ph.D.
Pre-requisite : D0108006
Course completion requirements - Czech

Minimálně 80% účast na výuce.

Počet studentů: minimálně 5 – maximálně 10

Last update: Palowska Stanislava (13.09.2021)
Literature - Czech

Doporučené učební texty a pomůcky:

Rozsíval a kol.: Oční lékařství, Galén, 2017, ISBN 978-80-7492-316-6

Heissigerová J. a kol.: Oftalmologie, vydavatelství MAXDORF, 2018

Last update: Palowska Stanislava (13.09.2021)
Requirements to the exam - Czech

Předmět je ukončen bez zkoušky.

Last update: Palowska Stanislava (13.09.2021)
Syllabus - Czech
Zaměření: Předmět navazuje na znalosti získané v rámci blokové výuky oftalmologie. Podrobněji se zaměřuje na diferenciální diagnostiku červeného oka, problematiku traumatologie oka, přínos moderních vyšetřovacích postupů (OCT) a využití biologické léčby při řešení onemocnění makuly a moderní postupy plastické chirurgie očních adnex. Na konkrétních případech kazuistik pacientů je demonstrován obvyklý postup při vyšetřování pacienta a využití základních vyšetřovacích přístupů (stanovení refrakce, biomikroskopie, oftalmoskopie) v běžné oftalmologické praxi. Volitelný předmět určený pro 5. a 6. ročník
Last update: Kostohryzová Lenka (08.08.2023)
 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
23bDV01037x01Mon 08.04.2024 14:00 - 15:30 practicals

Červené oko

MUDr. J. Štěpánková / Doc. MUDr. P. Pochop, Ph.D.

MUDr. Martin Hložánek, Ph.D.
Tue 09.04.2024 14:00 - 15:30 practicals

Traumatologie oka

Prof. MUDr.  D. Dotřelová, CSc., FEBO / MUDr. J. Štěpánková

MUDr. Martin Hložánek, Ph.D.
Wed 10.04.2024 14:00 - 15:30 practicals

OCT diagnostika makulárních afekcí a biologická léčba

MUDr. M. Česká – Burdová, Ph.D. / MUDr. Pavel Kožner, Ph.D.

MUDr. Martin Hložánek, Ph.D.
Thu 11.04.2024 14:00 - 15:30 practicals

Poruchy vidění, stanovení refrakce, biomikroskopie, oftalmoskopie                                                

Doc. MUDr. G. Mahelková, Ph.D. / MUDr. Martin Hložánek, Ph.D., FEBO

MUDr. Martin Hložánek, Ph.D.
Fri 12.04.2024 14:00 - 15:30 practicals

Plastická chirurgie v oftalmologii

Prim. MUDr. M. Odehnal, MBA / MUDr. Pavel Kožner, Ph.D.

MUDr. Martin Hložánek, Ph.D.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html