SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
OS - Recommended and practical procedures for differential diagnosis of infections - DV01035
Title: VP - Doporučené a praktické postupy v diferenciální diagnostice infekcí
Guaranteed by: Department of Infectious Diseases (13-421)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/20, C [HS]
Capacity: unknown / 20 (20)
Min. number of students: 3
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D.
Files Comments Added by
download Rozvrh volitelného předmětu Diferenciální diagnostika infekcí v.docx Olga Linhartová
Course completion requirements - Czech

Účast na semináři, určeno pro studenty 5. - 6. ročníku (3 - 20 při prezenční formě).

Předmět je zakončen zápočtem, podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na 80 % seminářů.

Last update: Kovář Jan (11.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

Není zkouška

Last update: Kovář Jan (11.09.2022)
Syllabus - Czech

Předmět je zaměřen na podporu diferenciálně diagnostického myšlení v základních okruzích infekčního lékařství. Zejména v kazuistikách formou ústních prezentací, obrazové dokumentace, praktických příkladů a interaktivní diskuse budou probírány praktické postupy v diagnostice infekcí.

Zásadní probírané okruhy zahrnují urgentní stavy v infektologii, uzlinový syndrom, zoonózy, horečnatý stav u dětí i dospělých včetně importovaných, respirační příznaky, meningeální syndrom, exantémové projevy infekcí a jednotlivé případy s obtížnějším dieferenciálně diagnostickým postupem.

Termín konání: 23. 1. – 27. 1. 2023

Začátek: 14:00 hod.

Místo konání: FN Motol – posluchárna nebo Klinika infekčních nemocní FNB

(bude upřesněno)

Počet studentů: Určeno pro studenty 5. - 6. ročníku (3 - 20 při prezenční formě).

Garant: MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D.

Přihlašování elektronickou formou.

Last update: Kovář Jan (11.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html