SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
OS - The basis of antiinfective therapy - DV01033
Title: VP - Základy antiinfekční léčby
Guaranteed by: Department of Infectious Diseases (13-421)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/20, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (20)
Min. number of students: 8
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Course completion requirements - Czech

účast na seminářích

závěrečný ústní pohovor

Last update: Loupalová Blanka (01.11.2017)
Literature - Czech
Literatura:
Betts R.F., Chapaman S.W., Penn R.L.: A practical approach to infectious diseases. 5.vyd. 2003, Lippincott Williams & Wilkins, USA

www.cls.cz

učební texty při stážích

Last update: PROCH (25.09.2015)
Requirements to the exam - Czech

okruhy otázek - návaznost na aktuální přednášky( viz rozvrh)

Last update: Loupalová Blanka (02.11.2017)
Syllabus - Czech

Sylabus - Základy antiinfekční léčby

Volitelný předmět doporučený pro 4. a 5. ročník , 2017/2018

Termín konání: 9.4. - 13.4.2018

Začátek: 14.00 hod.

Místo konání: Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a NNB Praha 8

Výukové prostory v areálu 2. LF na Plzeňské

Počet studentů: min. 8, max. 20

Prerekvizita: Klinická propedeutika; Lékařská mikrobiologie II

Mezioborový předmět pro české studenty.

Učitelé:

doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc., Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a NNB

MUDr. Dita Smíšková, Ph.D, Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a NNB

MUDr. Milan Trojánek, Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a NNB

prim. MUDr. Otakar Nyč, FNM, 2. LF UK, Mikrobiologický ústav

Základy antiinfekční léčby
Studenti budou seznámeni se zásadami použití antibiotik, se základy farmakokinetiky a farmakodynamiky léčiva v organismu. Obsahem lekcí bude správná indikace mikrobiologických testů, interpretace jejich výsledků, aktuální informace o bakteriálních rezistencích v České republice. Antibiotika budou probírána ve vztahu k léčbě bakteriálních infekcí jednotlivých systémů (respirační, GIT, uropoetický trakt). Zmíněna budou také antiinfektiva využívaná v léčbě virových a parazitárních nákaz. Součástí budou prezentace kazuistik zajímavých pacientů infekční kliniky.

Zápočet: pohovor

Last update: Čechová Jana, Mgr. (09.02.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html