SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Immunology - DA1105043
Title: Immunology
Guaranteed by: Department of Immunology (13-722)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Pre-requisite : DA1103337
Annotation - Czech
Jde o povinný studijní předmět, který patří mezi předměty profilujícího základu. Cílem předmětu je zejména získání teoretických znalostí o základních složkách a funkci imunitního systému. Součástí výuky jsou i poznatky o patogenezi, projevech, diagnostice a léčbě základních imunopatologických stavů. Kromě základních teoretických znalostí, které jsou nezbytným podkladem pro studium dalších klinických předmětů, zpracovávají studenti pod odborným vedením učitelů reálné kazuistiky pacientů s imunopatologickými stavy do formy písemné práce a ústní prezentace. Cílem těchto cvičení je, aby studenti získali alespoň orientačně základní znalosti, dovednosti a kompetence, které jsou dále rozvíjeny v klinických předmětech: - Adekvátně vyhodnotit symptomy a klinické stavy, které by mohly být podmíněné poruchou imunity jako například zvětšené lymfatické uzliny (lymfadenopatie), vyčerpání, únava, horečka, zimnice, hypertermie, svědění, otoky, edémy (difuzní nebo lokální), abnormální počet leukocytů, zvýšené markery zánětu. - Umět vyjádřit podezření na přítomnost vzácného onemocnění, jakými jsou například primární imunodeficity. - Použít klinickou rozvahu při získávání informací významných pro pacientovu léčbu v případě různých imunopatolgoických stavů. - Zahrnout vědecké poznatky teoretických lékařských věd včetně epidemiologických informací (incidence, prevalence) do klinické rozvahy za účelem sestavit diferenciální a pracovní diagnózu u pacienta s imunopatologickým stavem. - Doporučit vstupní diagnostickou metodu pro pacienta s akutním nebo chronickým onemocněním způsobeným poruchou imunitního systému. - Vyhodnotit klinický stav pacienta na základě patofyziologických principů. - Posoudit závažnost pacientova stavu/nemoci a indikace pro zintenzivnění péče zejména u závažných poruch imunity. - Rozpoznat možné příčinné etiologie, které mohou způsobit zhoršování stavu pacienta s poruchou imunity. - Zahájit plán léčby u dekompenzovaného pacienta, zejména v případě anafylaktické reakce. - Orientovat se v problematice imunizace dětí a dorostu a očkovacím plánu. - Uplatnit poznatky základních vědních lékařských oborů ve své klinické rozvaze a v indikaci vhodných zákroků a vyšetření u pacienta s onemocněním způsobeným poruchou imunitního systému. - Zahrnout aktivity spojené s lékařským dohledem do interakce s jednotlivými pacienty. Patří sem činnosti jako například skríninkové metody, imunizace, prevence onemocnění, omezení rizik poranění nebo propagace zdravého životního stylu.
Last update: Procházka Zdeněk (24.05.2023)
Literature - Czech

HOŘEJŠÍ, Václav, Jiřina BARTŮŇKOVÁ, Tomáš BRDIČKA a Radek ŠPÍŠEK. Základy imunologie. 6., aktualizované

vydání. V Praze: Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. ISBN 978-80-7553-250-3.

BARTŮŇKOVÁ, Jiřina, Anna ŠEDIVÁ a Aleš JANDA. Imunodeficience. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2007.

ISBN 978-80-247-1980-1.

BARTŮŇKOVÁ, Jiřina a Milan PAULÍK. Vyšetřovací metody v imunologii. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011.

ISBN 978-80-247-3533-7.

MURPHY, Kenneth, Casey WEAVER, Allan MOWAT, Leslie BERG a David CHAPLIN. Janeway's immunobiology. 9th

edition. New York: Garland Science/Taylor & Francis Group, 2017. ISBN 978-0-8153-4551-0.

ABBAS, Abul K., Andrew H. LICHTMAN a Shiv PILLAI. Cellular and molecular immunology. Ninth edition.

Philadelphia: Elsevier, [2018]. ISBN 978-0-323-47978-3. Dostupné také z:

https://elsevierelibrary.co.uk/pdfreader/cellular-molecular-immunology-ebook

PAUL, William E. Fundamental immunology. 7th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams &

Wilkins, c2013. ISBN 978-1-4511-1783-7.

RICH, Robert R., Thomas A. FLEISHER, William T. SHEARER, Harry W. SCHROEDER, A. J. FREW a Cornelia M.

WEYAND. Clinical immunology: principles and practice. Fifth edition. Amsterdam: Elsevier, 2019. ISBN 978-0-7020-

6896-6.

Další studijní materiály jsou zveřejněny na adrese:

16Thttps://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=708016T

Last update: Procházka Zdeněk (24.05.2023)
 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
23aDA1105043p1

Groups of students
M3.1.AVL
Wed 04.10.2023 10:00 - 11:40 lecture Introduction to immunology, immune organs, innate immune cells, PAMP/DAMP, phagocytosis MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
Wed 11.10.2023 10:00 - 11:40 lecture Inflammation, antigen presentation, MHC system, APC doc. RNDr. Daniel Smrž, Ph.D.
Wed 18.10.2023 10:00 - 11:40 lecture Complement and other humoral components of the innate immune system, NK cells, ILC MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
Wed 25.10.2023 10:00 - 11:40 lecture Adaptive immunity, T lymphocytes, gdT, NKT prof. PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D.
Wed 01.11.2023 10:00 - 11:40 lecture Germinal center reaction, B lymphocytes, humoral immune response MUDr. Michaela Nováková
Wed 08.11.2023 10:00 - 11:40 lecture Immunity against infection, mucosal and skin immunity Mgr. Irena Adkins, Ph.D.
Wed 15.11.2023 10:00 - 11:40 lecture Immunopathology, autoimmunity doc. MUDr. Tomáš Milota, Ph.D.
Wed 22.11.2023 10:00 - 11:40 lecture Immunodeficiency MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
Wed 29.11.2023 10:00 - 11:40 lecture Allergic diseases, atopy MUDr. Marta Sobotková
Wed 06.12.2023 10:00 - 11:40 lecture Transplantation immunity doc. MUDr. Zuzana Ozaniak Střížová, Ph.D.
Wed 13.12.2023 10:00 - 11:40 lecture Biological therapy, immunostimulation/suppression MUDr. Jana Kayserová, Ph.D.
Wed 20.12.2023 10:00 - 11:40 lecture Active/passive immunization prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. taught by Dr. Havlišová
Wed 03.01.2024 10:00 - 11:40 lecture Antitumor immunity RNDr. Lenka Palová Jelínková, Ph.D.
Wed 10.01.2024 10:00 - 11:40 nothing prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
23aDA1105043x01

Groups of students
M3.1.AVL
Fri 06.10.2023 10:45 - 12:25 practicals Introduction + essay topics MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
Fri 13.10.2023 10:45 - 12:25 independent study project work on essay prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Fri 20.10.2023 10:45 - 12:25 independent study project work on essay prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Fri 27.10.2023 10:45 - 12:25 independent study project work on essay prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Fri 03.11.2023 10:45 - 12:25 practicals Routine immunology lab examinations prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. taught by Ing. Rataj
Fri 10.11.2023 10:45 - 12:25 internship Visit to the outpatient's office prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. taught by Dr. Střížová, Dr. Kubešová
Fri 17.11.2023 10:45 - 12:25 nothing prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Fri 24.11.2023 10:45 - 12:25 practicals Allergoimmuno case reports doc. MUDr. Zuzana Ozaniak Střížová, Ph.D.
Fri 01.12.2023 10:45 - 12:25 practicals PID workshop, case reports MUDr. Markéta Bloomfield, Ph.D.
Fri 08.12.2023 10:45 - 12:25 practicals Translational research in immunology RNDr. Zuzana Paračková, Ph.D.
Fri 15.12.2023 10:45 - 12:25 practicals Oral presentations doc. MUDr. Tomáš Milota, Ph.D.
Fri 22.12.2023 10:45 - 12:25 nothing prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Fri 05.01.2024 10:45 - 12:25 practicals Oral presentations MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
Fri 12.01.2024 10:45 - 12:25 nothing prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html