SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Imaging methods, Radiation protection - D29020020
Title: Zobrazovací metody, radiační ochrana
Guaranteed by: Department of Radiology (13-461)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 1
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:4/4, C [HS]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Annotation - Czech
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje studenty s odbornou činností a náplní oborů radiodiagnostika, radiologie, radioterapie a nukleární medicína včetně ošetřovatelské péče, mezioborové spolupráce a radiační ochrany. Předmět bude realizován v rámci nepravidelné blokové výuky. Obsahové zaměření přednášek a seminářů: Vznik rentgenového záření, fyzikální vlastnosti a geometrické principy záření. Radiační ochrana, radiační zátěž a možnosti jejího ovlivnění u pacientů i zdravotnických pracovníků. Zobrazovací metody – principy, rozdělení, nároky na pacienta, rizika jednotlivých metod. Kontrastní látky, reakce na jejich podání a léčba alergických reakcí. Klinické využití scintigrafických metod v diagnostice. Terapie v nukleární medicíně. Práce sestry v ionizujícím záření, ošetřovatelská péče o radioaktivní nemocné.
Last update: Čechová Jana, Mgr. (16.12.2020)
Requirements to the exam - Czech Sign Language

Zkouška probíhá formou písemného testu. Zkušební test se skládá z obrazové a textové části. Na obrázcích jsou šipkou označeny anatomické útvary, které student musí správně pojmenovat úplným latinským názvem. Do testů budou zařazeny obrázky promítané na seminářích, a dále (po nezbytné úpravě) i ty, které jsou použity ve skriptech autorů Naňka a Elišková (viz výukové materiály). V textové části se většinou prověřují znalosti, které se nedají znázornit graficky, např. funkce nebo inervace svalu, klasifikace některých anatomických struktur. V každé otázce jsou nabídnuty čtyři odpovědi, z nichž pouze jedna je správná.

Last update: Čechová Jana, Mgr. (17.06.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html