SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Information technologies in health care - D1904009
Title: Informační systémy ve zdravotnictví
Guaranteed by: Department of Science Information (13-760)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:4/6, C [HS]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
Guarantor: Mgr. Drahomíra Dvořáková
Is pre-requisite for: D1905014, D1906013
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jana Čechová (11.12.2020)
Předmět je koncipován jako praktický a poskytuje úvod do používání různých softwarových souborů, klinických informačních systémů, zpracování textu, prezentace dat, statistické analýzy a on–line vyhledávání odborných databází. Předmět bude realizován v rámci nepravidelné blokové výuky. Obsahové zaměření přednášek a praktických cvičení: Informační zdroje v medicíně 1, 2 (Discovery, české zdroje) Informační zdroje v medicíně 3, 4 a Vyhledávání k tématu bakalářské práce Jak napsat vědeckou práci, formální úprava Pravidla citování, Citace PRO Práce s MS Word
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Jana Čechová (16.07.2020)
Cíle:
  • Získat teoretické znalosti práce s informacemi
  • Umět vyhledávat informace v odborných databázích - použití různých rešeršních strategií
  • Získat praktické zkušenosti se zpracováním odborného textu
  • Naučit se interpretovat empirická data
  • Naučit se správně citovat v odborném textu

Literature - Czech
Last update: Mgr. Jana Čechová (16.07.2020)
Základní studijní literatura:
Kasal, P. , Svačina, Š. Lékařská informatika. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998, 543 s. ISBN 80-7184-594-9

Kasal, P. , Svačina, Š. Internet a medicína. 1. vyd. Praha: Grada, 2001, 224 s. ISBN 80-247-0119-7

NAJBRT, J. P. Informatika pro zdravotníky - praktická cvičení, speciální část {online}. Praha: UK 2. lékařská fakulta, 2002 Dostupné na: ftp://falabella.lf2.cuni.cz/medinfor2/texts/specialni%20cast/Prirucka_specialni.pdf

KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. Nitra: Enigma, 2008. ISBN 978-80-89132-70-6.

Další materiály jsou dostupné na https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6782

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jana Čechová (16.07.2020)
Obsahové zaměření přednášek a seminářů:
  • Informační zdroje v medicíně
  • Vyhledávání informací k tématu bakalářské práce
  • Jak napsat vědeckou práci
  • Referenční manažer - CitacePRO. Práce v textovém editoru MS Word

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html