SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Radiology and nuclear medicine - D19020010
Title: Zobrazovací metody, nukleární medicína a radiační ochrana
Guaranteed by: Department of Radiology (13-461)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 1
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:4/4, C [HS]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Annotation - Czech
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje studenty s odbornou činností a náplní oborů: radiodiagnostika, radiologie, radioterapie a nukleární medicína včetně ošetřovatelské péče, mezioborové spolupráce a radiační ochrany. Předmět bude realizován v rámci nepravidelné blokové výuky. Obsahové zaměření přednášek a seminářů: Vznik rentgenového záření, fyzikální vlastnosti a geometrické principy záření. Radiační zátěž a možnosti jejího ovlivnění u pacientů i zdravotnických pracovníků. Zobrazovací metody – principy, rozdělení, nároky na pacienta, rizika jednotlivých metod. Kontrastní látky, reakce na jejich podání a léčba alergických reakcí. Klinické využití scintigrafických metod v diagnostice. Terapie v nukleární medicíně. Práce sestry v ionizujícím záření, ošetřovatelská péče o radioaktivní nemocné.
Last update: Čechová Jana, Mgr. (11.12.2020)
Aim of the course - Czech
Cíle:
 • Seznámit se s jednotlivými přístrojovými metodami
 • Pochopit výhody a nevýhody fyzikálních vyšetřovacích metod pro pacienta
 • Pochopit důležitost přípravy pacientů k těmto vyšetřením
 • Seznámit se základními zásadami radiační ochrany.

Last update: Čechová Jana, Mgr. (19.07.2019)
Course completion requirements - Czech

Zkouška

Last update: Čechová Jana, Mgr. (19.07.2019)
Literature - Czech
Heřman, M.: Základy radiologie (E)
Last update: Čechová Jana, Mgr. (19.07.2019)
Requirements to the exam - Czech

Písemný test.

Last update: Čechová Jana, Mgr. (19.07.2019)
Syllabus - Czech
Obsahové zaměření:

Přednášky a semináře:

 • Vznik rentgenového záření, fyzikální vlastnosti a geometrické principy záření.
 • Radiační zátěž a možnosti jejího ovlivnění u pacientů i zdravotnických pracovníků.
 • Zobrazovací metody - principy, rozdělení, nároky na pacienta, rizika jednotlivých metod.
 • Kontrastní látky, reakce na jejich podání a léčba alergických reakcí.
 • Klinické využití scintigrafických metod v diagnostice.
 • Terapie v nukleární medicíně.
 • Práce sestry v ionizujícím záření, ošetřovatelská péče o radioaktivní nemocné.

Last update: Čechová Jana, Mgr. (19.07.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html