SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Balneology and Physical Therapy - D1703006
Title: Balneologie a fyzikální terapie
Guaranteed by: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:14/14, C+Ex [HS]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Mgr. Júlia Demeková
Classification: Health Care > Clinical Disciplines
Pre-requisite : D1702011
Annotation - Czech
Jde o povinný studijní předmět, který patří mezi předměty profilujícího základu. Cílem předmětu je získání klinických znalostí a dovedností ve výběru a aplikaci prostředků fyzikální terapie a balneologie k vyšetření a terapii pacientů. V rámci předmětu student získá především následující znalosti, dovednosti a kompetence:  Pochopit základní principy fungování podnětů fyzikální terapie na organizmus pacienta, umět vysvětlit základní účinky fyzikálních podnětů.  Znát základní indikace a kontraindikace fyzikální terapie a balneologie.  Poznat možnosti aplikace elektromagentické indukce v kontaktní i nekontaktní aplikaci (galvanoterpie, iontoforeza, nízkofrekvneční proudy, TENS, středněfrekvenční proudy, vysokofrekvenční proudy, distatnční elektroterpie, magentoterapie) s jejich specifickými indikacemi a kontraindikacemi.  Aplikovat léčební ultrazvuk, kombinovanou terapie a jiné možnosti apliace ultrazvuku na podkladě chápání jeho účinků a specifických kontraindikací.  Znát možnosti aplikace mechanoterapií (trakce, vakuum-kompresní terapie, vakuová terapie, kompresní terapie, rázová vlna, motodlahy, vertikalizační stojany) s mechanismem účinku, indikacemi a kontraindikacemi.  Umět aplikovat prostředky termopozitivních a tarmonegativních procedur, s teplotnou tolerancí, způsobem aplikace vzhledem k cílení na lokalitu těla pacienta, jejích klinických potíží a specifickém účinku procedur.  Provést vyšetření IT- křivky, chápat princip vyšetření u periférních paréz, vybrat správný druh jejich terapie použitím myostimualčních procedur. Vybrat vhodný typ terapie svalového oslabení dle jeho stupně v možnostech elektrostimulace a elektrogymnastiky, chápat princit myofeedbacku.  Znát možnosti aplikace fototerapie, rozdíly v účinkcíh dle vlnové délky (infračervené záření, viditelné světlo, ultrafialové záření) a polarizace ( biolampa a LASER).  Orientovat se v indikacích lázeňské léčby v ČR, znát význam balnologie, poznat přírodní léčivé zdroje, jejich specifické účinky na systémy lidekého organismu. Poznat možnosti kombinace procedur a efekt kombinací procedur na pacienta.  Použít klinickou rozvahu při výběru procedur vhodných a nevhodných pro pacientovu léčbu, vzhledem k patofyziologii a klinickým obrazům základních diagnóz léčených na rehabilitaci.  Doporučit vhodné možnosti a způsoby použití fyzikální terapie jako prostředku autoterapie.  Prezentovat znalost účinů fyzikální terapie výběrem vhodného způsobu ovlivnění bolesti, zvýšeného svalového napětí, poruch trofiky, otoků, funkcnčních i strutkrálních změn u pacienta, adkevátně zvolit parametry vybrané procedury. Stručná charakteristika předmětu: Předmět balneologie a fyzikální terapie poskytuje studentovi základní přehled účinků fyzikálních jevů s terapeutickým využitím k léčbě pacientů. Dává možnost pochopit, jak fyzikální jevy u jednotlivých procedur použít k ovlivnění patofyziologických změn v rámci nejznámějších diagnóz léčených prostřednictvím fyzikální terapie. Student je seznámen se základními postupy aplikace jednotlivých procedur, taky s možností výběru vhodných parametrů dané procedury. Zdůrazněn je aspekt klinické rozvahy k výběru vhodné fyzikální terapie či balneoterapie s propojením indikací a kontraindikací zdravotního stavů pacienta.
Last update: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)
Literature - Czech

Povinná literatura:

ZEMAN, Marek Základy fyzikální terapie, 1st ed., České Budějovice, ZSF JU, 2013, 106 s., ISBN 978-80-7394-403-2

PODĚBRADSKÝ, Jiří a Radana PODĚBRADSKÁ Fyzikální terapie: Manuál a algoritmy. 1 st ed., Praha: Grada, 2009,

218 s. ISBN: 978-80-247-2899-5

PODĚBRADSKÝ, Jiří a Ivan VAŘEKA Fyzikální terapie I., 1 st ed., Praha: Grada, 1998, 264 s., ISBN 80-7169-661-7

PODĚBRADSKÝ, Jiří a Ivan VAŘEKA Fyzikální terapie II., 1 st ed., Praha: Grada, 1998, 176 s., ISBN 80-7169-661-7

Doporučená literatura:

NAVRÁTIL, Leoš a kol. Medicínská biofyzika, 2 nd ed.,, Praha, Grada 2019, 432 s., ISBN: 978-80-271-0209-9

BÉLANGER, Alain-Yvan Therapeutic electrophysical agents, Evidence behind praktice, 2 nd ed., Lippincott Wiliams &

Wilkins, 2010, 504 s., ISBN 0-7817-7001-7

Last update: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)
Syllabus - Czech

Jde o povinný studijní předmět, který patří mezi předměty profilujícího základu. Cílem předmětu je získání klinických znalostí a dovedností ve výběru a aplikaci prostředků fyzikální terapie a balneologie k vyšetření a terapii pacientů. V rámci předmětu student získá především následující znalosti, dovednosti a kompetence:

 Pochopit základní principy fungování podnětů fyzikální terapie na organizmus pacienta, umět vysvětlit základní účinky

fyzikálních podnětů.

 Znát základní indikace a kontraindikace fyzikální terapie a balneologie.

 Poznat možnosti aplikace elektromagentické indukce v kontaktní i nekontaktní aplikaci (galvanoterpie, iontoforeza,

nízkofrekvneční proudy, TENS, středněfrekvenční proudy, vysokofrekvenční proudy, distatnční elektroterpie,

magentoterapie) s jejich specifickými indikacemi a kontraindikacemi.

 Aplikovat léčební ultrazvuk, kombinovanou terapie a jiné možnosti apliace ultrazvuku na podkladě chápání jeho

účinků a specifických kontraindikací.

 Znát možnosti aplikace mechanoterapií (trakce, vakuum-kompresní terapie, vakuová terapie, kompresní terapie, rázová

vlna, motodlahy, vertikalizační stojany) s mechanismem účinku, indikacemi a kontraindikacemi.

 Umět aplikovat prostředky termopozitivních a tarmonegativních procedur, s teplotnou tolerancí, způsobem aplikace

vzhledem k cílení na lokalitu těla pacienta, jejích klinických potíží a specifickém účinku procedur.

 Provést vyšetření IT- křivky, chápat princip vyšetření u periférních paréz, vybrat správný druh jejich terapie použitím

myostimualčních procedur. Vybrat vhodný typ terapie svalového oslabení dle jeho stupně v možnostech

elektrostimulace a elektrogymnastiky, chápat princit myofeedbacku.

 Znát možnosti aplikace fototerapie, rozdíly v účinkcíh dle vlnové délky (infračervené záření, viditelné světlo,

ultrafialové záření) a polarizace ( biolampa a LASER).

 Orientovat se v indikacích lázeňské léčby v ČR, znát význam balnologie, poznat přírodní léčivé zdroje, jejich

specifické účinky na systémy lidekého organismu. Poznat možnosti kombinace procedur a efekt kombinací procedur

na pacienta.

 Použít klinickou rozvahu při výběru procedur vhodných a nevhodných pro pacientovu léčbu, vzhledem

k patofyziologii a klinickým obrazům základních diagnóz léčených na rehabilitaci.

 Doporučit vhodné možnosti a způsoby použití fyzikální terapie jako prostředku autoterapie.

 Prezentovat znalost účinů fyzikální terapie výběrem vhodného způsobu ovlivnění bolesti, zvýšeného svalového napětí,

poruch trofiky, otoků, funkcnčních i strutkrálních změn u pacienta, adkevátně zvolit parametry vybrané procedury.

Stručná charakteristika předmětu:

Předmět balneologie a fyzikální terapie poskytuje studentovi základní přehled účinků fyzikálních jevů s terapeutickým

využitím k léčbě pacientů. Dává možnost pochopit, jak fyzikální jevy u jednotlivých procedur použít k ovlivnění

patofyziologických změn v rámci nejznámějších diagnóz léčených prostřednictvím fyzikální terapie. Student je seznámen

se základními postupy aplikace jednotlivých procedur, taky s možností výběru vhodných parametrů dané procedury.

Zdůrazněn je aspekt klinické rozvahy k výběru vhodné fyzikální terapie či balneoterapie s propojením indikací a

kontraindikací zdravotního stavů pacienta.

Last update: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)
 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
23aD1703006p1

Groups of students
N2.APFYZ
Tue 03.10.2023 14:40 - 16:20 lecture

3.10.

Fyzikální terapie v komprehenzívní rehabilitaci. Aspekty moderní FT, rozdělení FT dle působící energie, dle požadovaného účinku, indikace dle stadia poruchy. Kontraindikace obecné, speciální.

Mgr. Demeková

Mgr. Júlia Demeková
Tue 10.10.2023 14:40 - 16:20 lecture

  10.10.

Kontaktní elektroterapie - základní pojmy, galvanoterapie Stádia regenerace posttraumatických stavů.

Mgr. Demeková

Mgr. Júlia Demeková
Tue 17.10.2023 14:40 - 16:20 lecture

17.10.

Bezkontaktní elektroterapie - vysokofrekvenční terapie, magnetoterapie, distanční elektroterapie.

Degenerativní kloubní onemocnění.

Mgr. Demeková

Mgr. Júlia Demeková
Tue 24.10.2023 14:40 - 16:20 lecture

24.10.

Nízkofrekvenční proudy.

Bolest x nocicepce, akutní x chronická bolest.

Mgr. Demeková

Mgr. Júlia Demeková
Tue 31.10.2023 14:40 - 16:20 lecture

31.10.

Středofrekvenční proudy, elektrogymnastika

Svalová funkční oslabení.

Mgr. Demeková

Mgr. Júlia Demeková
Tue 07.11.2023 14:40 - 16:20 lecture

7.11.

Elektrodiagnostika a elektrostimulace

Centrální parézy x parézy periferních nervů.

Mgr. Demeková

Mgr. Júlia Demeková
Tue 14.11.2023 14:40 - 16:20 lecture

14.11.

Mechanoterapie - vakuová/kompresní terapie, trakce, motodlahy.

Poruchy perfuze, otoky - příčiny a následky.

Mgr. Demeková

Mgr. Júlia Demeková
Tue 21.11.2023 14:40 - 16:20 lecture

21.11.

Ultrasonoterapie, kombinovaná terapie, terapie rázovou vlnou. Poruchy svalového tonu, FPPS.

Mgr. Demeková

Mgr. Júlia Demeková
Tue 28.11.2023 14:40 - 16:20 lecture

28.11.

Rázová vlna

Akutní úrazy x chronické přetížení pohybového systému

Mgr. Katolický

Mgr. Júlia Demeková
Tue 05.12.2023 14:40 - 16:20 lecture

5.12.

Fototerapie - laser, IR a UV záření

Kožní onemocnění.

Mgr. Demeková

Mgr. Júlia Demeková
Tue 12.12.2023 14:40 - 16:20 lecture

  12.12.

Termoterapie, hydroterapie - druhy procedur, účinky na DS, inhalace. Onemocnění dýchacího systému.

Mgr. Demeková

Mgr. Júlia Demeková
Tue 19.12.2023 14:40 - 16:20 lecture

19.12.

 

Termoterapie, hydroterapie - druhy procedur, účinky, reakce KVS. Kryoterapie. Onemocnění KV systému

           Mgr. Demeková

Mgr. Júlia Demeková
Tue 02.01.2024 14:40 - 16:20 lecture

2.1.

2021

Balneologie - přírodní zdroje, léčivé vody, lázně v ČR a jejich specializace

           Mgr. Demeková

Mgr. Júlia Demeková
Tue 09.01.2024 14:40 - 16:20 lecture

9.1.

2021

Zápočet

Mgr. Demeková

 

Mgr. Júlia Demeková
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html