SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Examination Device Methods in Physiotherapy - D1702011
Title: Přístrojové vyšetřovací metody ve fyzioterapii
Guaranteed by: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:14/14, C+Ex [HS]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Mgr. Stanislav Machač, Ph.D.
Is pre-requisite for: D1703006, D1703024, D1703023, D1703008
Annotation - Czech
Povinný předmět, jehož účelem je seznámit studenty s možnostmi objektivního hodnocení funkce a morfologie hybného systému pomocí přístrojových metod. Důraz je kladen na ty metody, které jsou validní v klinické praxi a ve výzkumu vedeném fyzioterapeuty. Vybrané metody jsou prezentovány odborníky, kteří s nimi pracují ve výzkumu či denní klinické praxi. Studenti získají znalosti o fyzikálních principech metod, potřebném technickém vybavení, indikacích v klinické praxi a jejich využitelnosti ve výzkumu. U každé z daných metod jsou studenti upozorněni na přednosti, limity a úskalí v interpretaci jejich výstupů ve statickém i dynamickém hodnocení hybného systému člověka. Vedle hlavních přednášek studenti v rámci předmětu sami představují rešeršně získané informace o dalších přístrojových metodách formou prezentace pro celý ročník se zaměřením na využití daného vyšetření v recentně publikovaném výzkumu. Stručná charakteristika předmětu:  Korelace klinického a RTG nálezu  Typické obrazy poruch hybného systému v zobrazení RTG, CT, MRI  Posturografie  Praktické využití kinematické analýzy lidského pohybu  Virtuální realita ve fyzioterapii  Elektromyografie, evokované potenciály  Vyšetření spoušťových bodů: tlaková algometrie  Dynamometrie  Moire  Kinetická analýza (silové, tenzometrické a tlakové desky)  Prezentace dalších přístrojových studenty - zaměření na recentní využití ve výzkumu
Last update: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)
Literature - Czech

Povinná literatura:

KOLÁŘ, Pavel; ZEDKA, Milan. Vyšetření pomocí funkčních laboratorních metod. In: Rehabilitace v klinické praxi. Praha,

Galén, 2012, s. 197-214. ISBN 9788072626571.

RYCHLÍKOVÁ, Eva. Funkční rentgenová analýza páteře s klinickou aplikací: příručka pro praxi. Praha: Triton, 2012.

ISBN 978-80-7387-532-9

IBRAHIM, I., Tintěra, J., Škoch, A., & Jirů, F. (2017). MR traktografie mozku a MR neurografie periferních nervů. Ceska

Radiologie, 71(4), 345–352.

Doporučená literatura:

AMBLER, Zdeněk. Poruchy periferních nervů. Praha: Triton, 2013. ISBN 978-80-7387-705-7.

GAGGIOLI, Andrea & Keshner, Emily & Weiss, Patrice & Riva, Giuseppe. Advanced Technologies in Rehabilitation. IOS

Press - Studies in Health Technology and Informatics, 2009. ISBN 978-1-60750-018-6

JANURA, Miroslav; ZAHÁLKA, František. Kinematická analýza pohybu člověka. Olomouc : Univerzita Palackého, 2004.

ISBN 80-244-0930-5.

DE LUCA, C..J. (1997). The surface electromyography in biomechanics: J Appl Biomech, 2, 135-163, 1997

https://radiopaedia.org/

https://radiologyassistant.nl/musculoskeletal/

https://www.essr.org/subcommittees/ultrasound/

http://www.biomechanikapohybu.upol.cz/net/

http://www.novel.de

http://www.rsscan.com

http://www.zebris.de/english/medizin/

https://www.researchgate.net/publication/249008632_Advanced_Technologies_in_Rehabilitation

Last update: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)
Syllabus - Czech

Povinný předmět, jehož účelem je seznámit studenty s možnostmi objektivního hodnocení funkce a morfologie hybného

systému pomocí přístrojových metod. Důraz je kladen na ty metody, které jsou validní v klinické praxi a ve výzkumu

vedeném fyzioterapeuty. Vybrané metody jsou prezentovány odborníky, kteří s nimi pracují ve výzkumu či denní klinické

praxi. Studenti získají znalosti o fyzikálních principech metod, potřebném technickém vybavení, indikacích v klinické praxi

a jejich využitelnosti ve výzkumu. U každé z daných metod jsou studenti upozorněni na přednosti, limity a úskalí

v interpretaci jejich výstupů ve statickém i dynamickém hodnocení hybného systému člověka. Vedle hlavních

přednášek studenti v rámci předmětu sami představují rešeršně získané informace o dalších přístrojových metodách formou

prezentace pro celý ročník se zaměřením na využití daného vyšetření v recentně publikovaném výzkumu.

Stručná charakteristika předmětu:

 Korelace klinického a RTG nálezu

 Typické obrazy poruch hybného systému v zobrazení RTG, CT, MRI

 Posturografie

 Praktické využití kinematické analýzy lidského pohybu

 Virtuální realita ve fyzioterapii

 Elektromyografie, evokované potenciály

 Vyšetření spoušťových bodů: tlaková algometrie

 Dynamometrie

 Moire

 Kinetická analýza (silové, tenzometrické a tlakové desky)

 Prezentace dalších přístrojových studenty - zaměření na recentní využití ve výzkumu

Last update: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html