SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Physiotherapy in pediatrics and neonatology - D1701308
Title: Fyzioterapie v pediatrii a v neonatologii
Guaranteed by: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:14/14, C+Ex [HS]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.
Annotation - Czech
Předmět Fyzioterapie v pediatrii a v neonatologii je pro studenty stěžejní k pochopení možností fyzioterapie v jednotlivých klinických pediatrických oborech. Fyzioterapie je nedílnou součástí léčby dětí s různými poruchami a onemocněními. Fyzioterapeut je nedílnou součástí multidisciplinárního týmu. Student uvidí proces léčby v jednotlivých klinických oborech, v různých fázích akutní, subakutní i chronické péče. Dovednosti a kompetence studenta po absolvování tohoto předmětu:  Měl by být seznámen s problematikou daného klinického oboru (obecně) z pohledu lékaře a fyzioterapeuta  Studentovi jsou předneseny nejčastější případy, případně je kazuistika demonstrována na pacientovi lékařem a/nebo fyzioterapeutem  Student by měl umět daného pacienta systematicky vyšetřit a daná data interpretovat a udělat závěr z vyšetření  Na základě vyšetření je student schopen stanovit cíl terapie (krátkodobý a dlouhodobý)  Student je seznámen indikací, tak s kontraindikací fyzioterapie, měl by umět posoudit, kdy bezpečně s fyzioterapií přestat, pokud se mění stav pacienta (akutní obory) Stručná charakteristika předmětu: V teoretických přednáškách bude student seznámen se základními pravidly fyzioterapie pro daný klinický obor. V rámci předmětu to budou tyto obory: dětská neurologie, neonatologie, kardiologie, dětská hematoonkologie, dětská chirurgie a ortopedie a dětská rehabilitační lůžka. Hlavní přednášená témata jsou následující: rehabilitační péče u předčasně narozených dětí, fyzioterapie u akutního lůžka (ARO, JIP), dětská mozková obrna – management péče od narození po 20.let, svalová onemocnění, periferní parézy dětského věku (paréza brachiálního plexu, meningomyelokéla), respirační fyzioterapie u vybraných diagnóz, zejména pak cystická fibróza, vrozené a vývojové vady pohybového aparátu, časná a pozdní fyzioterapie u dětí po výkonu na srdci, fyzioterapie po chirurgickém zákroku (brániční hernie, operace na trávícím aparátu, vrozená vada břišní stěny), fyzioterapie jako součást komplexní léčby na hematoonkologii, fyzioterapie u funkčních poruch hybného systému na dětských rehabilitačních lůžkách. V praktické části bude student přítomen demonstrace vyšetření a terapie pacienta na jednotlivých klinikách.
Last update: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)
Course completion requirements - Czech

Ročník: 2. ROČ. NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM FYZIOTERAPIE

Zimní semestr 2023/24

Název předmětu: Fyzioterapie v neonatologii a pediatrii

Garant předmětu: As. PhDr. M. Šafářová, PhD.

Podmínky zápočtu: 100% účast, test

Výuka: STŘEDA; 11-14,00h; dva bloky: 11-12,20 12,40-14,00

Místo výuky: C203 šest výukových hodin

Last update: Pecharová Michaela (12.09.2023)
Literature - Czech

Povinná literatura:

LEBL, Jan. Klinická pediatrie. 2. vyd. Praha: Galén.2014 ISBN 978-80-7492-131-5.

CHALOUPECKÝ, Václav. Dětská kardiologie. Praha: Galén, 2007, 444 s. ISBN 80-726-2406-7.

KRAUS, Josef,. Dětská mozková obrna. Praha: Grada, 2004.ISBN 80-247-1018-8.

POHUNEK, Petr, Petr KOŤÁTKO a Jana TUKOVÁ, ed., 2018. Dětská pneumologie. Praha: Mladá fronta, 2019.686s

ISBN: 978-80-204-4912-2.

VONDRA, Vladimír. Dušnost: problém mnoha oborů. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Mladá fronta, 2017.

Aeskulap. ISBN 978-80-204-4610-7.

POUL, Jan. Dětská ortopedie. Praha: Galén. ISBN 978-80-7262-622-9. Praha: Mladá fronta, 2009. Edice postgraduální

medicíny. ISBN 978-80-204-4912-2.

KOUTECKÝ, Josef, Edita KABÍČKOVÁ a Jan STARÝ. Dětská onkologie pro praxi. Vyd .1. Praha: Triton, 2002. ISBN

80-7254-288-5.

KOMÁREK, Vladimír a Alena ZUMROVÁ. Dětská neurologie: vybrané kapitoly. 2. vyd. Praha: Galén, 2008. ISBN 978-

80-7262-492-8.

GROSS, Jeffrey M., Joseph FETTO a Elaine Rosen SUPNICK. Vyšetření pohybového aparátu: překlad druhého

anglického vydání. Praha: Triton, 2005. ISBN 80-7254-720-8.

Doporučená literatura:

NEUMANNOVÁ K., ZATLOUKAL, ŠLACHTOVÁ,L.: Usnadnění expektorace pomocí airway clearance techniques u

nemocných s výrazným oslabením dýchacích svalů. Reh. Fyz. Lék., 20, 2013, No1, pp.17-21.

KOLÁŘ, Pavel, Jitka SMRŽOVÁ a Alena KOBESOVÁ, 2011. Vývojová porucha koordinace – vývojová dyspraxie. Česká

a slovenská neurologie a neurochirurgie. 74/107(5), 533-538.

ZOUNKOVÁ, Irena a Libuše SMOLÍKOVÁ, 2012. Následná ambulantní fyzioterapie nezralých dětí. Pediatrie pro

praxi. 13(5), 299-303.

Další studijní materiály jsou zveřejněny na adrese:

http://www.pneumologie.cz/guidelines/

www.cfww.org/ipg-cf/

https://www.ecfs.eu/sites/default/files/general-content-files/workinggroups/

IPG%20CF_Blue%20Booklet_7th%20edition%202019.pdf

https://www.iospress.nl/journal/journal-of-pediatric-rehabilitation-medicine/

https://www.journals.elsevier.com/gait-and-posture/

Last update: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)
Syllabus - Czech

Předmět Fyzioterapie v pediatrii a v neonatologii je pro studenty stěžejní k pochopení možností fyzioterapie v jednotlivých

klinických pediatrických oborech. Fyzioterapie je nedílnou součástí léčby dětí s různými poruchami a onemocněními.

Fyzioterapeut je nedílnou součástí multidisciplinárního týmu. Student uvidí proces léčby v jednotlivých klinických

oborech, v různých fázích akutní, subakutní i chronické péče.

Dovednosti a kompetence studenta po absolvování tohoto předmětu:

 Měl by být seznámen s problematikou daného klinického oboru (obecně) z pohledu lékaře a fyzioterapeuta

 Studentovi jsou předneseny nejčastější případy, případně je kazuistika demonstrována na pacientovi lékařem a/nebo

fyzioterapeutem

 Student by měl umět daného pacienta systematicky vyšetřit a daná data interpretovat a udělat závěr z vyšetření

 Na základě vyšetření je student schopen stanovit cíl terapie (krátkodobý a dlouhodobý)

 Student je seznámen indikací, tak s kontraindikací fyzioterapie, měl by umět posoudit, kdy bezpečně s fyzioterapií

přestat, pokud se mění stav pacienta (akutní obory)

Stručná charakteristika předmětu:

V teoretických přednáškách bude student seznámen se základními pravidly fyzioterapie pro daný klinický obor. V rámci

předmětu to budou tyto obory: dětská neurologie, neonatologie, kardiologie, dětská hematoonkologie, dětská chirurgie a

ortopedie a dětská rehabilitační lůžka. Hlavní přednášená témata jsou následující: rehabilitační péče u předčasně

narozených dětí, fyzioterapie u akutního lůžka (ARO, JIP), dětská mozková obrna – management péče od narození po

20.let, svalová onemocnění, periferní parézy dětského věku (paréza brachiálního plexu, meningomyelokéla), respirační

fyzioterapie u vybraných diagnóz, zejména pak cystická fibróza, vrozené a vývojové vady pohybového aparátu, časná a

pozdní fyzioterapie u dětí po výkonu na srdci, fyzioterapie po chirurgickém zákroku (brániční hernie, operace na trávícím

aparátu, vrozená vada břišní stěny), fyzioterapie jako součást komplexní léčby na hematoonkologii, fyzioterapie u

funkčních poruch hybného systému na dětských rehabilitačních lůžkách. V praktické části bude student přítomen

demonstrace vyšetření a terapie pacienta na jednotlivých klinikách.

Last update: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)
 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
23aD1701308p1

Groups of students
N2.APFYZ
Wed 04.10.2023 9:50 - 15:10 lecture

4.10.2023

11-12,20 12,40-14,00

Poruchy příjmu potravy, přednáška,

Workshop

As.Mgr. M. Ulrichová, PhD.

PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.
Wed 11.10.2023 9:50 - 15:10 lecture

11.10.2023

 

 

Pozdní následky dětských survivorů onkologického onemocnění v ambulanci fyzioterapeuta, kazuistiky

Mgr. J. Nejezchleba

Mgr. P. Havrda

PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.
Wed 18.10.2023 9:50 - 15:10 lecture

18.10.2023

 

Pozdní následky pacientů léčených v dětství pro kardiologické onemocnění - časná fáze, souvislosti během růstu, fyzioterapie v různém věkovém období.

Mgr. A. Carbajo,

Mgr. P. Nováková

Výuka se z důvodu nemoci RUŠÍ a přesouvá na pátek 5.1.2024, čas ještě upřesním s vyučujícími

PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.
Wed 25.10.2023 9:50 - 15:10 lecture

25.10.2023

 

Bolesti zad u dětí

PhDr. M. Šafářová, PhD.

PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.
Wed 01.11.2023 9:50 - 15:10 lecture

1.11.2023

10-14,00h

Studentská vědecká konference, povinná účast

PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.
Wed 08.11.2023 9:50 - 15:10 lecture

8.11.2023

8-12.30

změna času

Fyzioterapie u dětí s vývojovou vadou kyčelního kloubu                                        

 

Mgr. J. Halámka

PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.
Wed 15.11.2023 9:50 - 15:10 lecture

15.11.2023

 

Metodické postupy lékaře a fyzioterapeuta u pacienta s cerebellární ataxií

PhDr. M. Šafářová,PhD.

 

PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.
Wed 22.11.2023 9:50 - 15:10 lecture

22.11.2023

11-12,20 12,40-14,00

Dyspraxie z pohledu lékaře

Dyspraxie z pohledu ergoterapeuta/fyzioterapeuta

Mudr. Terzipetková

PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.
Wed 29.11.2023 9:50 - 15:10 lecture

29.11.2023

11-12,20 12,40-14,00

Osteogenesis Imperfecta

Mgr. A. Kašparová

PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.
Wed 06.12.2023 9:50 - 15:10 lecture

6.12.2023

 

Dětská noha

PhDr. M. Šafářová,PhD.

PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.
Wed 13.12.2023 9:50 - 15:10 lecture

13.12.2023

 

Psychologické aspekty v péči o dítě s DMO

 

Terapie pacieta s DMO

Mgr. A. Králová

PhDr. M. Šafářová, PhD.

PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.
Wed 20.12.2023 9:50 - 15:10 lecture

20.12.2023

 

Poruchy pánevního dna v dětském věku, kazuistiky

MMC

 

Mgr. M. Lepšíková

Mgr. B. Vlčková

 

PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.
Wed 03.01.2024 9:50 - 15:10 lecture

3.1.2024

 

Kazuistiky

Mgr. P. Havrda

 

PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.
Wed 10.01.2024 9:50 - 15:10 lecture

10.1.2024

 

zápočet

PhDr. M. Šafářová,PhD

PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html