SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Imaging Methods - D1701008
Title: Zobrazovací metody
Guaranteed by: Department of Radiology (13-461)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:14/14, C+Ex [HS]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Is pre-requisite for: D1704002
Annotation - Czech
Neinvazivní i invazivní zobrazovací metody. Intervenční výkony s využitím radiodiagnostických a ultrasonografických zobrazení. Vyšetřování magnetickou rezonancí. Komplexní problematika pediatrické radiologie. Stručná charakteristika předmětu: Cílem přednášek je získat přehlednou informaci o využití zobrazovacích metod v klinické praxi, jak v diagnostice, tak i v léčbě. Přednášky zahrnují, přehled zobrazovacích metod, RTG snímky, ochranu před ionizujícím zářením, kontrastní látky, UZ vyšetření,CT a MR vyšetření,angiografii a intervenční radiologii, traumatologii, zobrazení u bolesti zad.
Last update: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)
Literature - Czech

Povinná literatura:

HEŘMAN, Miroslav a kol. Základy radiologie. 1. vyd. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2014. 314 s. Učebnice. ISBN

978-80-244-2901-4.

Doporučená literatura:

SÚKUPOVÁ, Lucie. Radiační ochrana při rentgenových výkonech - to nejdůležitější pro praxi. 1. vydání. Praha: Grada

Publishing, 2018. 273 stran. ISBN 978-80-271-0709-4.

Last update: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)
Syllabus - Czech

Neinvazivní i invazivní zobrazovací metody. Intervenční výkony s využitím radiodiagnostických a ultrasonografických

zobrazení. Vyšetřování magnetickou rezonancí. Komplexní problematika pediatrické radiologie.

Stručná charakteristika předmětu:

Cílem přednášek je získat přehlednou informaci o využití zobrazovacích metod v klinické praxi, jak v diagnostice, tak i

v léčbě. Přednášky zahrnují, přehled zobrazovacích metod, RTG snímky, ochranu před ionizujícím zářením, kontrastní

látky, UZ vyšetření,CT a MR vyšetření,angiografii a intervenční radiologii, traumatologii, zobrazení u bolesti zad.

Last update: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html