SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Physical Training and Sports in Disabled Patients - D1701006
Title: TV a sport zdravotně postižených
Guaranteed by: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:14/14, C+Ex [HS]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: PhDr. Josef Kábele
Is pre-requisite for: D1703003
Annotation - Czech
Jde o povinný předmět, jehož cílem je seznámení studentů s využitím sportovním forem a prostředků v životě zdravotně postižených dětí, mládeže, dospělých a seniorů. Studenti získají potřebný přehled o jednotlivých smyslových a zdravotních typech postižení, kde využití vhodných sportovních aktivit, vede k optimalizaci zdravotního stavu a přispívá k plnohodnotnému začlenění do rodinného prostředí a ovlivňuje profesní uplatnění. Poznatkový fond zahrnuje informace o etických a morálních aspektech sportu postižených, uplatnění fyzioterapeutů ve sportovních oddílech zdravotně postižených, o roli fyzioterapeuta ve vrcholovém sportu zdravotně postižených a sportovní klasifikaci s ohledem na míru postižení. Nabídne vhled o možnostech využití sportovních forem u pacientů s roztroušenou sklerózou, diabetes, revmatologickými a záchvatovými onemocněními, tělesnými a smyslovými handicapy ve stáří. Stručná charakteristika předmětu: Výuka a participace na seminářích poskytne frekventantům studia obohacení poznatkového fondu o nově se formujících sportovních aktivitách zdravotně postižených včetně adrenalinových a outdoorových sportů se zřetelem k široké varietě disability. Předpokládá se maximální využití osobních zkušeností studentů ve sféře sportu zdravotně postižených.
Last update: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)
Course completion requirements - Czech

Ročník: 1. roč. Navazující magisterské stadium fyzioterapie Semestr: zimní 2023/2024

Název předmětu: Tělesná výchova a sport tělesně postižených

Garant předmětu: PhDr. Josef Kábele

Počet hodin: 2, zápočet, zkouška

Podmínky k udělení zápočtu: vypracovaná a přednesená práce

Výuka: čtvrtek 08:00 – 09:40, Plzeňská C203

Last update: Pecharová Michaela (11.09.2023)
Literature - Czech

Povinná literatura:

Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví: MKF. Překlad Jan Pfeiffer a Olga Švestková. 1. české

vyd. Praha: Grada, 2008. 280 s. ISBN 978-80-247-1587-2.

WINNICK J. P., PORRETTA D. L., Adapted Physical Education and Sport. Human Kinetics, Champaign 2017, 6ed.,

ISBN: 978-14-925-1133

KÁBELE, Josef. Sport vozíčkářů. vyd. 1. Praha: Olympia, 1992. 196 s. Kondice. ISBN 80-7033-233-6.

Doporučená literatura:

KOHE, Geoffery Z., ed. a PETERS, Derek M., ed. High performance disability sport coaching. First published. London:

Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. x, 217 stran. ISBN 978-1-138-86036-0.

RUŠAVÝ, Zdeněk a kol. Diabetes a sport: příručka pro lékaře ošetřující nemocné s diabetem 1. typu. 2. vydání. Praha:

Maxdorf, [2020], 2020. 271 stran. Jessenius. ISBN 978-80-7345-639-9.

Last update: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)
Syllabus - Czech

Jde o povinný předmět, jehož cílem je seznámení studentů s využitím sportovním forem a prostředků v životě zdravotně

postižených dětí, mládeže, dospělých a seniorů. Studenti získají potřebný přehled o jednotlivých smyslových a zdravotních

typech postižení, kde využití vhodných sportovních aktivit, vede k optimalizaci zdravotního stavu a přispívá

k plnohodnotnému začlenění do rodinného prostředí a ovlivňuje profesní uplatnění. Poznatkový fond zahrnuje informace o

etických a morálních aspektech sportu postižených, uplatnění fyzioterapeutů ve sportovních oddílech zdravotně

postižených, o roli fyzioterapeuta ve vrcholovém sportu zdravotně postižených a sportovní klasifikaci s ohledem na míru

postižení. Nabídne vhled o možnostech využití sportovních forem u pacientů s roztroušenou sklerózou, diabetes,

revmatologickými a záchvatovými onemocněními, tělesnými a smyslovými handicapy ve stáří.

Stručná charakteristika předmětu:

Výuka a participace na seminářích poskytne frekventantům studia obohacení poznatkového fondu o nově se formujících

sportovních aktivitách zdravotně postižených včetně adrenalinových a outdoorových sportů se zřetelem k široké varietě

disability. Předpokládá se maximální využití osobních zkušeností studentů ve sféře sportu zdravotně postižených.

Last update: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)
 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
23aD1701006p1

Groups of students
N1.APFYZ
Thu 05.10.2023 8:00 - 9:40 lecture

05.10.2023

Osobnosti světového a českého sportu tělesně postižených.

 PhDr. Kábele

Plzeňská

PhDr. Josef Kábele
Thu 12.10.2023 8:00 - 9:40 lecture

12.10.2023

Charakteristika tělesných postižení, sportovní aktivity jako součást životního stylu tělesně postižených. Negativní jevy ve sportu tělesně postižených (používání zakázaných prostředků ke zvýšení výkonnosti, podvádění při zdravotní klasifikaci, nedovolené úpravy vozíku apod). 

 PhDr. Kábele

 

 

Plzeňská

PhDr. Josef Kábele
Thu 19.10.2023 8:00 - 9:40 lecture

19.10.2023

Role fyzioterapie, resp. uplatnění fyzioterapeutů ve sportu tělesně postižených. Příprava a kvalifikace trenérů a asistentů pro tělesně postižené sportovce. Psychosociální aspekty sportovní přípravy tělesně postižených.

 PhDr. Kábele

        Plzeňská

PhDr. Josef Kábele
Thu 26.10.2023 8:00 - 9:40 lecture

26.10.2023

Sponzorství, financování sportu postižených.

 PhDr. Kábele

        Plzeňská

PhDr. Josef Kábele
Thu 02.11.2023 8:00 - 9:40 lecture

02.11.2023

Charakteristika témat prezentací, výběr, diskuse.

 PhDr. Kábele

        Plzeňská

PhDr. Josef Kábele
Thu 09.11.2023 8:00 - 9:40 lecture

9.11.2023

Nové sporty a sportovní aktivity pro tělesně postižené. Pravidla, změny pravidel stávajících sportů. Vliv nových technologií na kvalitu sportovního výkonu. Co na sport postižených AI – úvaha, diskuse.

 

 

 PhDr. Kábele

       Plzeňská

PhDr. Josef Kábele
Thu 16.11.2023 8:00 - 9:40 lecture

16.11.2023

Prezentace vybraných témat. Diskuse.

 PhDr. Kábele

      Plzeňská

PhDr. Josef Kábele
Thu 23.11.2023 8:00 - 9:40 lecture

23.11.2023

Prezentace vybraných témat. Diskuse.

 PhDr. Kábele

      Plzeňská

PhDr. Josef Kábele
Thu 30.11.2023 8:00 - 9:40 lecture

30.11.2023

Prezentace vybraných témat. Diskuse.

 PhDr. Kábele

      Plzeňská

PhDr. Josef Kábele
Thu 07.12.2023 8:00 - 9:40 lecture

07.12.2023

Prezentace vybraných témat. Diskuse.

 PhDr. Kábele

      Plzeňská

PhDr. Josef Kábele
Thu 14.12.2023 8:00 - 9:40 lecture

14.12.2023

Prezentace vybraných témat. Diskuse.

 PhDr. Kábele

      Plzeňská

PhDr. Josef Kábele
Thu 21.12.2023 8:00 - 9:40 lecture

21.12.2023

Prezentace vybraných témat. Diskuse.

 PhDr. Kábele

      Plzeňská

PhDr. Josef Kábele
Thu 04.01.2024 8:00 - 9:40 lecture

4.1.2024

Zápočty. 1. termín ZK.

 PhDr. Kábele

      Plzeňská

PhDr. Josef Kábele
Thu 11.01.2024 8:00 - 9:40 lecture PhDr. Josef Kábele
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html