SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Dynamic Neuromuscular Stabilization - D1701001
Title: Dynamic Neuromuscular Stabilization
Guaranteed by: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:14/28, C+Ex [HS]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Annotation - Czech
Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) je funkční diagnosticko- terapeutický koncept založený na principech vývojové kineziologie. Koncept DNS porovnává držení těla pacienta a jeho pohybové stereotypy s vývojovými vzory zdravých dětí a z této komparace pak odvozuje odchylky, které je nutné terapeuticky ovlivnit. DNS terapeutické postupy jsou založeny na principech cvičení ve vývojových polohách. Důraz je kladen na přesnou polohu v každém kloubu a na koordinaci svalů stabilizačního systému trupu, Důležitou složkou DNS terapie je též nácvik správného dýchání během cvičení. Zásadní je, aby si pacient správný průběh pohybu v koordinaci se správným dechovým stereotypem uvědomil a zafixoval. Cílem terapie je optimalizovat (vyvážit) distribuci vnitřních sil, kterými svaly působí na páteř a klouby. DNS terapie je hlavně edukačním procesem, který pacienta učí, jak ideálně stabilizátory páteře a kloubů aktivovat ve statických polohách i v průběhu pohybu. V rámci předmětu se student naučí praktickou aplikaci principů DNS při terapii poruch myoskeletálního systému, v prevenci úrazů a bolestí pohybového aparátu z přetížení i pro sportovní aplikace s cílem zlepšení sportovního výkonu. Stručná charakteristika předmětu: • Využití základních vývojových poloh pro funkční diagnostiku, terapii a trénink posturálně-lokomoční funkce • Globální posturálně lokomoční vzory (symetrický, ipsilaterální, kontralaterální vzor, uzavřený a otevřený kinematický řetězec) • Definice optimální stabilizace trupu: vyšetření a terapie • Definice optimálního stereotypu dýchání • Regulace nitrobřišního tlaku • Funkční kloubní centrace a intermuskulární koordinace – definice normy, odchylky od normy, vyšetření a korekce • Funkční centrace opěrných segmentů – vyšetření a korekce • Výběr adekvátních poloh a modifikací cvičení dle funkční kapacity klienta • Dynamické cvičení v rámci ontogenetických řad – Movement Flow, Czech get-up • Aplikace DNS pro specifické skupiny klientů: vertebrogenní bolestivé syndromy, pacienti s neurologickými a ortopedickými diagnózami, aplikace DNS v pediatrii, v seniorské populaci, ve sportu.
Last update: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)
Literature - Czech

Povinná literatura:

KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, ©2009. xxxi, 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.

Další studijní materiály jsou zveřejněny na adrese: https://www.rehabps.cz/rehab/literature.php

Last update: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)
Syllabus - Czech

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) je funkční diagnosticko- terapeutický koncept založený na principech

vývojové kineziologie. Koncept DNS porovnává držení těla pacienta a jeho pohybové stereotypy s vývojovými vzory

zdravých dětí a z této komparace pak odvozuje odchylky, které je nutné terapeuticky ovlivnit. DNS terapeutické postupy

jsou založeny na principech cvičení ve vývojových polohách. Důraz je kladen na přesnou polohu v každém kloubu a na

koordinaci svalů stabilizačního systému trupu, Důležitou složkou DNS terapie je též nácvik správného dýchání během

cvičení. Zásadní je, aby si pacient správný průběh pohybu v koordinaci se správným dechovým stereotypem uvědomil a

zafixoval. Cílem terapie je optimalizovat (vyvážit) distribuci vnitřních sil, kterými svaly působí na páteř a klouby. DNS

terapie je hlavně edukačním procesem, který pacienta učí, jak ideálně stabilizátory páteře a kloubů aktivovat ve statických

polohách i v průběhu pohybu. V rámci předmětu se student naučí praktickou aplikaci principů DNS při terapii poruch

myoskeletálního systému, v prevenci úrazů a bolestí pohybového aparátu z přetížení i pro sportovní aplikace s cílem

zlepšení sportovního výkonu.

Stručná charakteristika předmětu:

• Využití základních vývojových poloh pro funkční diagnostiku, terapii a trénink posturálně-lokomoční funkce

• Globální posturálně lokomoční vzory (symetrický, ipsilaterální, kontralaterální vzor, uzavřený a otevřený kinematický

řetězec)

• Definice optimální stabilizace trupu: vyšetření a terapie

• Definice optimálního stereotypu dýchání

• Regulace nitrobřišního tlaku

• Funkční kloubní centrace a intermuskulární koordinace – definice normy, odchylky od normy, vyšetření a korekce

• Funkční centrace opěrných segmentů – vyšetření a korekce

• Výběr adekvátních poloh a modifikací cvičení dle funkční kapacity klienta

• Dynamické cvičení v rámci ontogenetických řad – Movement Flow, Czech get-up

• Aplikace DNS pro specifické skupiny klientů: vertebrogenní bolestivé syndromy, pacienti s neurologickými a

ortopedickými diagnózami, aplikace DNS v pediatrii, v seniorské populaci, ve sportu.

Last update: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)
 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
23aD1701001p1

Groups of students
N2.APFYZ
Mon 02.10.2023 14:25 - 17:00 lecture

2/10 2023

DNS

Define  ideal postural stabilization from a developmenta lperspective: intra-abdominal pressure regulation, dual role ofthediaphragm in stabilization and respiration, stabilization via co-contraction

 

Mgr. Lenka Oplatková

 

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Mon 09.10.2023 14:25 - 17:00 lecture

9/10 2023

DNS

Integrate corrective exercises based on the DNS functional tests and developmental positions: exercise in undifferentiated static positions

Mgr. Lenka Oplatková

 

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Mon 16.10.2023 14:25 - 17:00 lecture

16/10 2023

DNS

Identify common stereotypes of faulty postural stabilization (“open scissors syndrome”, forward drownposture, backwarddrownposture, “hourglass syndrome”)

Mgr. Jana Veselá

 

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Mon 23.10.2023 14:25 - 17:00 lecture

23/10 2023

DNS

Integrate corrective exercises based on the DNS functional tests and developmental positions: exercise in undifferentiated dynamic positions

Mgr. Jana Veselá

 

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Mon 30.10.2023 14:25 - 17:00 lecture

30/10 2023

DNS

Exercise in differentiatedipsilateral and contralateral static positions

Mgr.  Jana Veselá

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Mon 06.11.2023 14:25 - 17:00 lecture

6/11 2023

DNS

position transfer during locomotor function, exercise progression using unstable surface

Mgr.  Lenka Oplatková

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Mon 13.11.2023 14:25 - 17:00 lecture

13/11 2023

DNS

resistance against “planned movement”, dualtasking and otherchallengesboth in ipsi and contralateral patterns, transition between ipsilateral and contralateral patterns, training of isolated segmental movement

Mgr.  Lenka Oplatková

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Mon 20.11.2023 14:25 - 17:00 lecture

20/11 2023

DNS

Exercise in differentiated ipsilateral and contralateral dynamic positions

Mgr.  Lenka Oplatková

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Mon 27.11.2023 14:25 - 17:00 lecture

27/11 2023

DNS

Integrate corrective exercises based on the DNS functional tests and developmental positions in supine,prone, lowkneeling, obliquesit, and quadruped globa lmovements with weight, sport variations

Mgr. Oldřich Chramosta

 

 

 

 

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Mon 04.12.2023 14:25 - 17:00 lecture

4/12 2022

DNS

Demonstrate how DNS corrective exercises can be integrated with other exercise strategies in fitness

Mgr. Oldřich Chramosta

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Mon 11.12.2023 14:25 - 17:00 lecture

11/12 2022

DNS

The positions modified for children to make it easy to understand the training goals.

 

Mgr. Eliška Urbářová

 

 

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Mon 18.12.2023 14:25 - 17:00 lecture

18/12 2022

DNS

FIT KID program.

 

Mgr. Eliška Urbářová

 

 

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Mon 01.01.2024 14:25 - 17:00 lecture NOVÝ ROK prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Mon 08.01.2024 14:25 - 17:00 lecture

8/1 2023

DNS

Combine exercises in the developmental positions with verbal and manua linstructions in order to achieve: functional joint centration, optimal sagittal stabilization of the spine and chest, and idealbreathing stereotype.

Mgr.Lenka Oplatková

 

15/1 2023

DNS - test

Recognize physiological & pathological movement stereotypes/patterns

Mgr. Lenka Oplatková

 

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html