SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Imaging Procedures - D1503030
Title: Zobrazovací postupy
Guaranteed by: Department of Radiology (13-461)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 12
E-Credits: 12
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:28/92, C+Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Annotation - Czech
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Podává základní poznatky o radiologických zobrazovacích postupech a metodách, fyzikálních a geometrických principech vzniku RTG záření a přístrojové techniky pro detekci ionizujícího záření. Seznamuje s metodami skiagrafie, skiaskopie, kontrastních vyšetření a intervenčních radiologických výkonů. Součástí předmětu jsou principy výpočetní tomografie, magnetické rezonance, metod v intervenční radiologii a kardiologii s přípravou pacienta k těmto výkonům.
Last update: Kovář Jan (15.05.2022)
Literature - Czech

Základní studijní literatura povinná:

MALÍKOVÁ, Hana. Základy radiologie a zobrazovacích metod. Praha: Karolinum, 2019. ISBN 978-80-246-4036-5.

SÚKUPOVÁ, Lucie. Radiační ochrana při rentgenových výkonech - to nejdůležitější pro praxi. 1. vydání. Praha: Grada, 2018. 273 s. ISBN 978-80-271-0709-4.

SEIDL, Zdeněk et al. Radiologie pro studium i praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 368 s., iv s. obr. příl. ISBN 978-80-247-4108-6.

FERDA, Jiří, Hynek MÍRKA, Jan BAXA a Alexander MALÁN. Základy zobrazovacích metod. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-164-3.

VOMÁČKA, Jaroslav, Josef NEKULA a Jiří KOZÁK. Zobrazovací metody pro radiologické asistenty. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-244-3126-0.

MECHL, Marek, Jaroslav TINTĚRA a Jan ŽIŽKA. Protokoly MR zobrazování. Praha: Galén, 2014. ISBN 978-80-7492-109-4.

CHMELOVÁ, Jana et al. Základy ultrasonografie pro radiologické asistenty. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2006. ISBN 80-7368-221-4

Základní studijní literatura doporučená:

ŽIŽKA, Jan, Jaroslav TINTĚRA a Marek MECHL. Protokoly MR zobrazování: pokročilé techniky. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-179-7.

NEKULA, Josef, Jana CHMELOVÁ, Martin ŠÁMAL a Alexander MALÁN. Vybrané kapitoly z konvenční radiologie. 6. vydání. Ostrava: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2005. Psyché. ISBN 80-736-8057-2.

Last update: Kovář Jan (15.05.2022)
Syllabus - Czech

Obsahové zaměření výuky:

 konvenční zobrazovací postupy (skiagrafické, skiaskopické);

 CT vyšetření (CT hlavy, páteře, hrudníku, břicha, malé pánve, CTA);

 intervenční radiologické výkony (prováděné na CT, skiaskopii a DSA);

 vyšetření pomocí MR (oblast hlavy, hrudníku, břicha, malé pánve, páteře, MRA, funkční zobrazování, MRS);

 peroperační zobrazovací postupy;

 skiagrafie u lůžka nemocného;

 skiagrafie dětí;

 sálový provoz;

 speciální techniky.

Last update: Kovář Jan (15.05.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html