SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Selected Chapters from Applied Mathematics - D1502023
Title: Vybrané kapitoly z aplikované matematiky
Guaranteed by: Department of Biophysics (13-714)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:14/16, C [HS]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Evžen Amler, CSc.
Annotation - Czech
Předmět je koncipován jako teoretický, stručnou formou seznamuje studenty se základy lineární a vektorové algebry, analytické geometrie, diferenciálního a integrálního počtu a s jejich aplikacemi při řešení základních problémů.
Last update: Kovář Jan (15.05.2022)
Literature - Czech

Základní studijní literatura povinná:

BROŽOVÁ, Helena a Šárka DVOŘÁKOVÁ. Základy matematické analýzy a lineární algebry. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2009. ISBN 978-80-213-1927-1.

Základní studijní literatura doporučená:

KLEMERA, Petr. Aplikovaná matematika: vybrané kapitoly pro studující farmacie. 3. vydání. Praha: Karolinum, 2018. Učební texty Univerzity Karlovy. ISBN 978-80-246-3863-8.

Last update: Kovář Jan (15.05.2022)
Syllabus - Czech

Obsahové zaměření výuky:

Přednášky:

 Lineární a vektorová algebra I.

 Lineární a vektorová algebra II.

 Lineární a vektorová algebra III.

 Analytická geometrie

 Diferenciální a integrální počet I.

 Diferenciální a integrální počet II.

 Diferenciální a integrální počet III.

Semináře a praktická cvičení:

 Lineární a vektorová algebra I.

 Lineární a vektorová algebra II.

 Lineární a vektorová algebra III.

 Analytická geometrie

 Diferenciální a integrální počet I.

 Diferenciální a integrální počet II.

 Diferenciální a integrální počet III.

Last update: Kovář Jan (15.05.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html