SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Psychiatry - D1306017
Title: Psychiatrie
Guaranteed by: Department of Paediatric Psychiatry (13-443)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:28/0, C+Ex [HS]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Classification: Medicine > External Subjects
Pre-requisite : D1301337, D1301343, D1303213, D1304039
Annotation - Czech
Psychopatologická terminologie, vyšetření pacienta, diagnostická klasifikace, diferenciální diagnostika, terapeutické přístupy.
Last update: Čechová Jana, Mgr. (02.07.2021)
Course completion requirements - Czech

Nutná 80% účast na výuce.

Last update: Čechová Jana, Mgr. (02.07.2021)
Literature - Czech

Höschl, C., Libiger,J., Švestka,J.: Psychiatrie. Praha, Tigris 2002.

Raboch,J., Pavlovský,P.: Psychiatrie - minimum pro praxi. Praha, Triton 1998.

Hort,V., Hrdlička,M., Kocourková,J., Malá, E. a kol.: Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha, Portál 2000

Last update: Čechová Jana, Mgr. (02.07.2021)
Requirements to the exam - Czech

Předmět zakončen zkouškou.

Last update: Čechová Jana, Mgr. (02.07.2021)
Syllabus - Czech

Psychiatrie jako obor klinické medicíny.

Organizace psychiatrické péče.

Diagnostický proces v psychiatrii, postup a prostředky vyšetření.

Klasifikace psychických poruch, MKN - 10.

Základní terapeutické přístupy a prostředky.

Kategorie psychických poruch.

Možnosti léčky v psychiatrii.

Právní problematika v psychiatrii.

Last update: Čechová Jana, Mgr. (02.07.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html