SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Social Rehabilitation - D1305214
Title: Sociální rehabilitace
Guaranteed by: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:14/14, C [HS]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Mgr. Šárka Slavíková, DiS.
Pre-requisite : D1303202, D1303305
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jana Čechová (02.07.2021)
Základy legislativy a organizace státu Zdravotní politika Zdravotní pojištění a zdravotní pojišťovny Systém zdravotní péče a síť zdravotnických zařízení a služeb Systém ucelené rehabilitace se zaměřením na integraci po propuštění z nemocnice Stručný přehled historie sociální práce ve světě a v ČR Systém sociálních dávek, důchodů, výhod a příspěvků Sociální práce v nemocnici Klienti sociální práce v nemocnici Metody sociální práce v nemocnici Osobnost sociálního pracovníka Specifika sociální rehabilitace pacientů na jednotlivých klinikách v nemocnici Rehabilitační a kompenzační pomůcky, řešení bariér Systém podpůrné psychosociální péče v ČR v nemocnici i mimo ni
Course completion requirements - Czech
Last update: Michaela Pecharová (07.09.2023)

Ročník: 3. ROČ. BAKALÁŘSKÉ STUDIUM FYZIOTERAPIE Zimní semestr 2023/2024

Název předmětu: Sociální rehabilitace

Garant předmětu: Mgr. Šárka Slavíková (Sarka.Slavikova79@sezanm.cz, Tel: 732 641 664)

Počet hodin: 1/1, zápočet (požadavky k zápočtu: krátký test)

Výuka: pátek - liché týdny školní 12,00 – 15,30 hod., pavilon 9, posluchárna TVL

DATUM TÉMA VYUČUJÍCÍ

6.10. Základy legislativy a organizace státu Mgr. Slavíková

6.10. Zdravotní politika, zdravotní pojišťovny a pojištění Mgr. Slavíková

6.10. Systém zdravotní péče a hlavní body ze zákona o zdravotních službách Mgr. Slavíková

6.10. Pacientská rada MZ, Pacientské organizace, připomínková místa legislativy Mgr. Slavíková

6.10. Nastavování cen a úhrad léčiv a zdravotních prostředků a role SÚKL Mgr. Slavíková

20.10. Systém ucelené RHB se zaměřením na integraci po propuštění z nemocnice Mgr. Slavíková

20.10. Stručný přehled historie sociální práce ve zdravotnictví v ČR a ve světě Mgr. Slavíková

20.10. Síť úřadů poskytující sociální dávky, výhody a důchody, LPS ČSSZ a MPSV Mgr. Slavíková

20.10. Systém sociálních dávek, důchodů, výhod a příspěvků Mgr. Slavíková

3.11. Systém a organizace sociální práce v nemocnici. Multidisciplinární tým. Mgr. Slavíková

311. Klienti a metody sociální práce v nemocnici Mgr. Slavíková

3.11. Rehabilitační a kompenzační pomůcky, řešení bariér v domácím prostředí Mgr. Slavíková

3.11. Typy sociálních služeb podle zákona. Instituce, kde najdeme sociální práci. Mgr. Slavíková

3.11. Systém podpůrné psychosociální péče v ČR v nemocnici i mimo ni (psychologická, sociální, duchovní a dobrovolnická) Mgr. Slavíková

3.11. Příklady řešení závažných sociálních událostí (bezdomovectví, dluhová past, domácí násilí, uprchlíci, atd.) Mgr. Slavíková

1.12. Zaměstnávání zdravotně postižených na volném i chráněném trhu práce Mgr. Slavíková

1.12. Financování neziskového sektoru Mgr. Slavíková

1.12. Péče o pacienta s AD, RS, ALS Mgr. Slavíková

1.12. Péče o pacienta po CMP Mgr. Slavíková

1.12. Sociální rehabilitace pacienta s míšní lézí Mgr. Slavíková

15.12. Péče o pacienta s TS a na DUPV Mgr. Slavíková

15.12. Náhrady škody na zdraví při autonehodě nebo pracovním úrazu Mgr. Slavíková

15.12. Systém speciálního poradenství pro děti a dospělé Mgr. Slavíková

15.12. Integrace dítěte s těžkým zdravotním postižením (epilepsie, CF, atd.) Mgr. Slavíková

15.12. Syndrom CAN v klinické praxi Mgr. Slavíková

12.1.24 Sociální rehabilitace matek a jejich dětí na porodnici Mgr. Slavíková

12.1.24 Psychosociální péče o dospělé a děti s duševním onemocněním Mgr. Slavíková

12.1.24 Psychosociální péče o onkologicky nemocné a systém paliativní péče Mgr. Slavíková

12.1.24 Supervize v sociální práci Mgr. Slavíková

12.1.24 Odvolání a námitka v rámci správního řízení ve zdravotní a sociální oblasti a statut zmírnění tvrdosti zákona Mgr. Slavíková

12.1.24 Zdravotní a sociální gramotnost v ČR a ve světě Mgr. Slavíková

Literature - Czech
Last update: Mgr. Jana Čechová (02.07.2021)

HUTAŘ, J. Sociálně právní minimum pro zdravotně postižené. Praha: NRZP ČR. 2009

DURDISOVÁ, KREBS, POLÁKOVÁ, ŽIŽKOVÁ. Sociální politika. Praha: Codex. 1997.

GLADKIJ a kol. Management ve zdravotnictví. Brno: Computer Press. 2003.

GLADKIJ, STRNAD. Zdravotní politika - zdraví - zdravotnictví. Olomouc: Univerzita Palackého. 2002.

HOLČÍK, KAŇOVÁ, PRUDIL. Systém péče o zdraví a zdravotnictví. Brno: NCO NZO. 2005.

KALA, KUBÍNEK. Nemocnice. Olomouc: Rubico. 2000.

NOVOSAD. L. Základy speciálního poradenství. Praha: Portál. 1998.

PICHAUD, THAREAUOVÁ. Soužití se staršími lidmi. 1.vyd. Praha: Portál. 1998.

PLEVOVÁ, M. Dítě v nemocnici. Brno: MU. 1997.

POTÚČEK, M. Křižovatky české sociální reformy. Praha: Slon. 1999.

POTÚČEK, M. Sociální politika. Praha: Slon. 1995.

TOMEŠ, I. Sociální politika teorie a mezinárodní zkušenost. Praha: Socioklub. 1996.

VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál. 1999.

VORLÍČEK, ADAM a kol. Paliativní medicína, Praha: Grada. 1998.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Jana Čechová (02.07.2021)

absolvovat 75% přednášek a zvládnout test

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jana Čechová (02.07.2021)

1. Základy legislativy a organizace státu

2. Zdravotní politika

3. Zdravotní pojištění a zdravotní pojišťovny

4. Systém zdravotní péče a síť zdravotnických zařízení a služeb

5. Systém ucelené rehabilitace se zaměřením na integraci po propuštění z nemocnice

6. Stručný přehled historie sociální práce ve světě a v ČR

7. Systém sociálních dávek, důchodů, výhod a příspěvků

8. Sociální práce v nemocnici

9. Klienti sociální práce v nemocnici

10. Metody sociální práce v nemocnici

11. Osobnost sociálního pracovníka

12. Specifika sociální rehabilitace pacientů na jednotlivých klinikách v nemocnici

13. Rehabilitační a kompenzační pomůcky, řešení bariér

14. Systém podpůrné psychosociální péče v ČR v nemocnici i mimo ni

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html