SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Occupational Therapy - D1305201
Title: Ergoterapie
Guaranteed by: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:28/14, C+Ex [HS]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Mgr. Helena Hlochová
Classification: Health Care > Basic Sciences
Pre-requisite : D1304616
Annotation - Czech
Vyšetření pacienta, základnín pracovní činnosti, sebeobsluha, pracovní techniky. Vzužití ergoterapie v neurologii, gediatrii, pediatrii, chirurgii, ergoterapie u mentálně postiženého. Ergodiagnostika, kompenzační pomůcky.
Last update: Čechová Jana, Mgr. (02.07.2021)
Course completion requirements - Czech

Ročník: 2. ROČ. BAKALÁŘSKÉ STUDIUM FYZIOTERAPIE

Zimní semestr 2023/2024

Název předmětu: Fyzikální terapie II.

Garant předmětu: Prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.

Zkouška: teoretická a praktická část

Počet hodin: 1/1, zápočet + zkouška

Výuka: Středa 13.00 - 14.40 hod S2-2

Účast povinná, 90%

Last update: Pecharová Michaela (28.08.2023)
Literature - Czech

KOLÁŘ, Pavel et. al, Rehabilitace v klinické praxi, 2009. Praha, Galén, ISBN 978-80-7262-657-1

JELÍNKOVÁ, J., KRIVOŠÍKOVÁ, M., ŠAJTAROVÁ, L., Ergoterapie, 2009, Praha, Portál, ISBN 978-80-7367-583-7

KRIVOŠÍKOVÁ, Mária, Úvod do ergoterapie, 2011, Praha, Grada, ISBN 978-80-247-2699-1

Last update: Čechová Jana, Mgr. (02.07.2021)
Requirements to the exam - Czech

Prezentace seminárních prací, zkouška Mgr. H. Hlochová + Bc. V. Přinesdomová

Last update: Čechová Jana, Mgr. (02.07.2021)
Syllabus - Czech

Úvod do ergoterapie

Metody a přístupy v ergoterapii, vyšetřovací metody

Ergoterapie v klinických oborech - pediatrie

Koncept Bazální stimulace a jeho uplatnění v praxi

Koncept Bazální stimulace - orofaciální stimulace, praktická ukázka terapie

Ergoterapie ruky

Ergoterapie u pacientů po CMP, TBI

Kompenzační pomůcky, poradenství, praktické ukázky

Ergoterapie u pacientů po poranění míchy

Praktické využití ergoterapie

Ergoterapie v klinických oborech - psychiatrie, gerontologie

Zápočty / prezentace seminárních prací

Last update: Čechová Jana, Mgr. (02.07.2021)
 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
23aD1305201p1

Groups of students
B3.FYZIOT
Mon 02.10.2023 8:00 - 10:35 lecture

2.10.

Úvod do ergoterapie, metody a přístupy v ergoterapii, vyšetřovací metody,

Mgr. H. Hlochová

Mgr. Helena Hlochová
Mon 02.10.2023 8:00 - 10:35 lecture

2.10.

Úvod do ergoterapie, metody a přístupy v ergoterapii, vyšetřovací metody,

Mgr. H. Hlochová

Mgr. Helena Hlochová
Mon 02.10.2023 8:00 - 10:35 lecture

2.10.

Úvod do ergoterapie, metody a přístupy v ergoterapii, vyšetřovací metody,

Mgr. H. Hlochová

Mgr. Helena Hlochová
Mon 09.10.2023 8:00 - 10:35 lecture

9.10.

Kompenzační pomůcky, poradenství, praktické ukázky, výběr vozíku

   Bc. V. Přinesdomová 

 

Mgr. Helena Hlochová
Mon 09.10.2023 8:00 - 10:35 lecture

9.10.

Kompenzační pomůcky, poradenství, praktické ukázky, výběr vozíku

   Bc. V. Přinesdomová 

 

Mgr. Helena Hlochová
Mon 09.10.2023 8:00 - 10:35 lecture

9.10.

Kompenzační pomůcky, poradenství, praktické ukázky, výběr vozíku

   Bc. V. Přinesdomová 

 

Mgr. Helena Hlochová
Mon 16.10.2023 8:00 - 10:35 lecture

16.10.

Ergoterapie ruky, praktická ukázka vyšetření a terapie, pacient

 

Bc. V. Přinesdomová

 

Mgr. Helena Hlochová
Mon 16.10.2023 8:00 - 10:35 lecture

16.10.

Ergoterapie ruky, praktická ukázka vyšetření a terapie, pacient

 

Bc. V. Přinesdomová

 

Mgr. Helena Hlochová
Mon 16.10.2023 8:00 - 10:35 lecture

16.10.

Ergoterapie ruky, praktická ukázka vyšetření a terapie, pacient

 

Bc. V. Přinesdomová

 

Mgr. Helena Hlochová
Mon 23.10.2023 8:00 - 10:35 lecture

23.10.

Vyšetření a terapie kognitivních ,  fatických, percepčních  funkcí, praktická ukázka testů, kazuistiky   

Bc. P. Kejdanová

Mgr. Helena Hlochová
Mon 23.10.2023 8:00 - 10:35 lecture

23.10.

Vyšetření a terapie kognitivních ,  fatických, percepčních  funkcí, praktická ukázka testů, kazuistiky   

Bc. P. Kejdanová

Mgr. Helena Hlochová
Mon 23.10.2023 8:00 - 10:35 lecture

23.10.

Vyšetření a terapie kognitivních ,  fatických, percepčních  funkcí, praktická ukázka testů, kazuistiky   

Bc. P. Kejdanová

Mgr. Helena Hlochová
Mon 30.10.2023 8:00 - 10:35 lecture

30.10.

Ergoterpie u CMP , TBI – bobath koncept ( soběstačnost), ,zrcadlová terapie,  CIMT , Panat, spasticita

Mgr. H. Hlochová

Lehárna

Mgr. Helena Hlochová
Mon 30.10.2023 8:00 - 10:35 lecture

30.10.

Ergoterpie u CMP , TBI – bobath koncept ( soběstačnost), ,zrcadlová terapie,  CIMT , Panat, spasticita

Mgr. H. Hlochová

Lehárna

Mgr. Helena Hlochová
lecture

30.10.

Ergoterpie u CMP , TBI – bobath koncept ( soběstačnost), ,zrcadlová terapie,  CIMT , Panat, spasticita

Mgr. H. Hlochová

Lehárna

Mgr. Helena Hlochová
lecture

6.11.

  Koncept Bazální stimulace a jeho uplatnění v praxi  

Mgr. B. Hejlíková

Lehárna

 

Mgr. Helena Hlochová
lecture

6.11.

  Koncept Bazální stimulace a jeho uplatnění v praxi  

Mgr. B. Hejlíková

Lehárna

 

Mgr. Helena Hlochová
lecture

6.11.

  Koncept Bazální stimulace a jeho uplatnění v praxi  

Mgr. B. Hejlíková

Lehárna

 

Mgr. Helena Hlochová
lecture

13.11.

  Ergoterapie v pediatrii

Mgr. B. Hejlíková

Mgr. Helena Hlochová
lecture

13.11.

  Ergoterapie v pediatrii

Mgr. B. Hejlíková

Mgr. Helena Hlochová
lecture

13.11.

  Ergoterapie v pediatrii

Mgr. B. Hejlíková

Mgr. Helena Hlochová
lecture

20.11.

Ergoterapie u pacientů po poranění míchy

    Bc. A. Krahulcová

Mgr. Helena Hlochová
lecture

20.11.

Ergoterapie u pacientů po poranění míchy

    Bc. A. Krahulcová

Mgr. Helena Hlochová
lecture

20.11.

Ergoterapie u pacientů po poranění míchy

    Bc. A. Krahulcová

Mgr. Helena Hlochová
lecture

27.11.

Ergoterapie u pacientů po poranění míchy – aktuální témata, praktická ukázka přesunů, pacient - bílé oblečení

    Bc. A. Krahulcová,Balková 

Lehárna

Mgr. Helena Hlochová
lecture

27.11.

Ergoterapie u pacientů po poranění míchy – aktuální témata, praktická ukázka přesunů, pacient - bílé oblečení

    Bc. A. Krahulcová,Balková 

Lehárna

Mgr. Helena Hlochová
lecture

27.11.

Ergoterapie u pacientů po poranění míchy – aktuální témata, praktická ukázka přesunů, pacient - bílé oblečení

    Bc. A. Krahulcová,Balková 

Lehárna

Mgr. Helena Hlochová
lecture

4.12.

Aplikovaná ergoterapie ( skupina A)   Polohování, přesuny, moving and handling, principy kinestetické mobilizace  (skupina B) 

Mgr. H. Hlochová, Bc. P. Kejdanová , Bc. A. Krahulcová, Bc. V. Přinesdomová   

lehárna

Mgr. Helena Hlochová
lecture

4.12.

Aplikovaná ergoterapie ( skupina A)   Polohování, přesuny, moving and handling, principy kinestetické mobilizace  (skupina B) 

Mgr. H. Hlochová, Bc. P. Kejdanová , Bc. A. Krahulcová, Bc. V. Přinesdomová   

lehárna

Mgr. Helena Hlochová
lecture

4.12.

Aplikovaná ergoterapie ( skupina A)   Polohování, přesuny, moving and handling, principy kinestetické mobilizace  (skupina B) 

Mgr. H. Hlochová, Bc. P. Kejdanová , Bc. A. Krahulcová, Bc. V. Přinesdomová   

lehárna

Mgr. Helena Hlochová
lecture

11.12.

  Aplikovaná ergoterapie ( skupina B)   Polohování, přesuny, moving and handling, principy kinestetické mobilizace ( skupina A) 

Mgr. H. Hlochová, Bc. P. Kejdanová , Bc. A. Krahulcová, Bc. V. Přinesdomová   

lehárna

Mgr. Helena Hlochová
lecture

11.12.

  Aplikovaná ergoterapie ( skupina B)   Polohování, přesuny, moving and handling, principy kinestetické mobilizace ( skupina A) 

Mgr. H. Hlochová, Bc. P. Kejdanová , Bc. A. Krahulcová, Bc. V. Přinesdomová   

lehárna

Mgr. Helena Hlochová
lecture

11.12.

  Aplikovaná ergoterapie ( skupina B)   Polohování, přesuny, moving and handling, principy kinestetické mobilizace ( skupina A) 

Mgr. H. Hlochová, Bc. P. Kejdanová , Bc. A. Krahulcová, Bc. V. Přinesdomová   

lehárna

Mgr. Helena Hlochová
lecture

18.12.

 Praktická ukázka ergoterapie – pacienti ( skupina A)- bíle oblečení  / seminář ergoterapie u pacientů s poruchou polykání – studenti si přinesou jogurt, nebo přesnídávku a lžičku  (skupina B), dále ukázka místností dětské ergoterapie

Mgr. H. Hlochová,   Bc. V. Přinesdomová  , Bc J. Bálková

Bude upřesněno

Mgr. Helena Hlochová
lecture

18.12.

 Praktická ukázka ergoterapie – pacienti ( skupina A)- bíle oblečení  / seminář ergoterapie u pacientů s poruchou polykání – studenti si přinesou jogurt, nebo přesnídávku a lžičku  (skupina B), dále ukázka místností dětské ergoterapie

Mgr. H. Hlochová,   Bc. V. Přinesdomová  , Bc J. Bálková

Bude upřesněno

Mgr. Helena Hlochová
lecture

18.12.

 Praktická ukázka ergoterapie – pacienti ( skupina A)- bíle oblečení  / seminář ergoterapie u pacientů s poruchou polykání – studenti si přinesou jogurt, nebo přesnídávku a lžičku  (skupina B), dále ukázka místností dětské ergoterapie

Mgr. H. Hlochová,   Bc. V. Přinesdomová  , Bc J. Bálková

Bude upřesněno

Mgr. Helena Hlochová
lecture 1.1.2024   NOVÝ ROK Mgr. Helena Hlochová
lecture 1.1.2024   NOVÝ ROK Mgr. Helena Hlochová
lecture 1.1.2024   NOVÝ ROK Mgr. Helena Hlochová
lecture

8.1.

  Praktická ukázka ergoterapie – pacienti ( skupina B)- bíle oblečení  / seminář ergoterapie u pacientů s poruchou polykání – studenti  si přinesou jogurt, nebo přesnídávku a lžičku ( skupina A) dále ukázka místností dětské ergoterapie

Mgr. H. Hlochová,   Bc. V. Přinesdomová  Bc J. Bálková

Bude upřesněno

  15.1.

Prezentace seminárních prací, zkouška  

Mgr. H. Hlochová,   Bc. V. Přinesdomová

Mgr. Helena Hlochová
lecture

8.1.

  Praktická ukázka ergoterapie – pacienti ( skupina B)- bíle oblečení  / seminář ergoterapie u pacientů s poruchou polykání – studenti  si přinesou jogurt, nebo přesnídávku a lžičku ( skupina A) dále ukázka místností dětské ergoterapie

Mgr. H. Hlochová,   Bc. V. Přinesdomová  Bc J. Bálková

Bude upřesněno

  15.1.

Prezentace seminárních prací, zkouška  

Mgr. H. Hlochová,   Bc. V. Přinesdomová

Mgr. Helena Hlochová
lecture

8.1.

  Praktická ukázka ergoterapie – pacienti ( skupina B)- bíle oblečení  / seminář ergoterapie u pacientů s poruchou polykání – studenti  si přinesou jogurt, nebo přesnídávku a lžičku ( skupina A) dále ukázka místností dětské ergoterapie

Mgr. H. Hlochová,   Bc. V. Přinesdomová  Bc J. Bálková

Bude upřesněno

  15.1.

Prezentace seminárních prací, zkouška  

Mgr. H. Hlochová,   Bc. V. Přinesdomová

Mgr. Helena Hlochová
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html