SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Health Physical Education - D1304609
Title: Zdravotní tělesná výchova
Guaranteed by: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:14/14, C+Ex [HS]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Mgr. Zdeněk Čech
Classification: Health Care > Auxiliary Subjects
Pre-requisite : D1301302
Is pre-requisite for: D1305207
Annotation - Czech
Cíle a úkoly zdravotní TV, metodické postupy a zásady správného držení těla, nácvik typů dýchání, relaxace, využití vyrovnávacích prostředků při různých typech postižení.
Last update: Čechová Jana, Mgr. (31.08.2020)
Literature - Czech

Kolář, P. et al: Rehabilitace v klinické praxi. Galén. Praha 2009.

Hromádková, J. a kol.: Fyzioterapie. Jinočany, H&H 2002.

Bursová, M.: Kompenzační cvičení. Praha, Grada 2005.

Kabelíková, M., Vávrová, M.: Cvičení k obnovení a udržení svalové rovnováhy (průprava ke správnému držení těla). Praha, Grada 1997.

Lánik, V.: Léčebná tělesná výchova I. Praha, Avicenum. 1986.

Kyralová, M., Matoušová, M. a kol.: Zdravotní tělesná výchova. Praha, Onyx 1995.

Srdečný, V. a kol.: Tělesná výchova zdravotně oslabených. Praha, SPN 1992.

Strnad, P.: Vybrané kapitoly z tělesné výchovy zdravotně oslabených. Praha, SPN 1987

Last update: Čechová Jana, Mgr. (31.08.2020)
Syllabus - Czech

Základní principy zdravotní ZTV (tělovýchovné vs. medicínské pojetí)

Cvičení v těhotenství a šestinedělí, při gynekologických oslabeních a po gyn. operacích

Cvičení s využitím velkých míčů a pružných tahů

Relaxační cvičení (dle Škváry, dle Jacobsona, dle Schultze)

ZTV kardiaků

ZTV pacientů s DM, metabolické syndromy

Dechová LTV (nácvik jednotlivých typů dýchání)

ZTV pacienta na lůžku (kondiční cvičení na lůžku, prevence TEN)

ZTV při úpravě svalových dysbalancí - posilování a strečink ve fyzioterapii

ZTV v dětském věku, skoliosy, VDT

ZTV při degenerativních onemocněních nosných kloubů a při revmatologických onemocněních

ZTV v bazénu (degenerativní onem. nosných kloubů, vertebrogenní sy.)

ZTV u neurologických onemocnění

ZTV pacientů s vertebrogenním algickým syndromem

Last update: Čechová Jana, Mgr. (31.08.2020)
 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
23bD1304609x01

Groups of students
B2.FYZIOT
Mon 19.02.2024 10:45 - 12:25 practicals

19.2.

Základní principy zdravotní ZTV 

As. Mgr. Čech

Mgr. Zdeněk Čech
Mon 26.02.2024 10:45 - 12:25 practicals

26.2.

Relaxační cvičení (dle Škváry, dle Jacobsona, dle Schultze)

As. Mgr. Čech

Mgr. Zdeněk Čech
Mon 04.03.2024 10:45 - 12:25 practicals

4.3.

ZTV pacienta na lůžku (kondiční cvičení na lůžku, prevence TEN), Dechová LTV

As. Mgr. Babková

Mgr. Zdeněk Čech
Mon 11.03.2024 10:45 - 12:25 practicals

11.3.

Cvičení v těhotenství a šestinedělí, při gynekologických oslabeních a po gyn. operacích

Mgr. Ježková

Mgr. Zdeněk Čech
Mon 18.03.2024 10:45 - 12:25 practicals

18.3.

ZTV v dětském věku, skoliosy, VDT

 

As. PhDr. Šafářová, Ph.D.

Mgr. Zdeněk Čech
Mon 25.03.2024 10:45 - 12:25 practicals

25.3.

Cvičení s využitím velkých míčů a pružných tahů

Mgr. Ježková

Mgr. Zdeněk Čech
Mon 01.04.2024 10:45 - 12:25 practicals

1.4.

Velikonoční pondělí

Mgr. Zdeněk Čech
Mon 08.04.2024 10:45 - 12:25 practicals

8.4.

ZTV pacientů s DM, metabolické syndromy

Mgr. Káfuňková

Mgr. Zdeněk Čech
Mon 15.04.2024 10:45 - 12:25 practicals

15.4.

ZTV u neurologických onemocnění

Doc. PhDr. Čakrt, Ph.D.

Mgr. Zdeněk Čech
Mon 22.04.2024 10:45 - 12:25 practicals

22.4.

ZTV kardiaků

Mgr. Káfuňková

Mgr. Zdeněk Čech
Mon 29.04.2024 10:45 - 12:25 practicals

29.4.

ZTV při degenerativních onemocněních nosných kloubů a při revmatologických onemocněních

Mgr. Pelíšková, Ph.D.

Mgr. Zdeněk Čech
Mon 06.05.2024 10:45 - 12:25 practicals

6.5.

ZTV v bazénu (degenerativní onem. nosných kloubů, vertebrogenní sy.)

Mgr. Pelíšková, Ph.D.

Mgr. Zdeněk Čech
Mon 13.05.2024 10:45 - 12:25 practicals

13.5.

ZTV u vertebrogenního algického syndromu

Doc. PhDr. Čakrt, Ph.D.

Mgr. Zdeněk Čech
Mon 20.05.2024 10:45 - 12:25 practicals

20.5.

ZTV při úpravě svalových dysbalancí – posilování ve fyzioterapii

As. Mgr. Čech

Mgr. Zdeněk Čech
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html