SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Methods of Kinesiotherapy I - D1304606
Title: Metody kinezioterapie I
Guaranteed by: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:14/70, C [HS]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
Pre-requisite : D1301162, D1301302, D1302603
Is pre-requisite for: D1305306, D1305606
Annotation - Czech
Teoretické a praktické seznámení s hlavními zásadami a principy jednotlivých metod, nejvíce používaných a osvědčených v minulém a současném století. Jejich historie, vývoj a podoba v současnosti Kineziologický pohled na tvorbu terapeutických postupů Základy respirační fyzioterapie Základy senzomotorické stimulace Základy proprioceptivní nervosvalové facilitace (PNF) – metoda dr. Kabata Základy Brüggerova konceptu; Brügger koncept: pružné tahy a míče Mobilizační techniky – periferní klouby
Last update: Čechová Jana, Mgr. (31.08.2020)
Literature - Czech

Máček, M., Smolíková, L.:Pohybová léčba u plicních chorob, VP 1995. ISBN 80-7187-010-2

Máček, M., Smolíková, L.: Fyzioterapie a pohybová léčba u chronické obstrukční nemoci, nakladatelství Vltavín, Praha, 2002, ISBN 8086587-00-2

Smolíková, L., Máček, M.: Fyzioterapie a pohybová léčba u chronických plicních onemocnění, Praha, 2006, Blue Wings s.r.o.

Smolíková, L., Máček, M.: Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace, NCO NZO Brno, 2010, ISBN 978-00-0000-000-0

Kolář, P. et al..: Rehabilitace v klinické praxi, Galen, Praha, 2009, ISBN 978-80-7262-657-1

Trojan, S., Druga, J., Pfeiffer, J., Votava, J.:Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka, Grada 2005 ISBN 80-247-1296-2.

Pfeiffer, J. a kol.: Facilitační metody v léčebné rehabilitaci, Avicenum 1976

Pfeiffer, J.: Neurologie v rehabilitaci, Grada 2005

Lewit, K.: Manipulační léčba v myoskeletální medicíně, Sdělovací technika, spol. s r.o. 2005

Rychlíková, E.: Funkční poruchy kloubů a končetin, Grada 2002. ISBN 80-247-0237-1.

Kabelíková, K., Vávrová, M.: Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy. Praha: Grada, 1997

Pavlů, D.: Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody I., CERM, 2002. ISBN 80-7204-266-1

Holubářová, J., Pavlů, D.: Proprioceptivní neuromuskulární facilitace - Svazek 1. Praha: Karolinum, 2007. Univerzita Karlova, učební texty. ISBN 8024612941, 9788024612942

Pavlů, D.: Cvičení s Thera-Bandem: se zřetelem ke konceptu Brüggera. Praha: CERM, 2004. s. 99. ISBN 807204334X, 9788072043347

Lippertová-Grünerová, M.: Neurorehabilitace, Praha: Galen 2005, ISBN 80-7262-317-6

Opavský, J.: Neurologické vyšetření v rehabilitaci pro fyzioterapeuty, UP Olomouc, 2003. ISBN 80-244-0625-X.

Ošťádal O., Burianová, K., Zdařilová, E.: Léčebná rehabilitace a fyzioterapie v pneumologii, Univerzita Palackého. Fakulta tělesné kultury. Studijní texty. 2008. ISBN: 8024419092, 9788024419091

Hromádková, J. a kol: Fyzioterapie, H&H, 1999. ISBN 80-86022-45-5

Haladová, E. a kol.: Léčebná tělesná výchova, IDVPZ 1977. ISBN 80-7013-236-1

Boner, R., Brügger, A., Kollman, A.: Zdravé držení těla během dne. Praha: Alexander Kolman, 1995, ISBN 8090006957, 9788090006959. s. 128

Dobeš, M., Dobešová, P.: Cvičíme na velkém míči. DOMIGA, 2003. ISBN 809022220X, 9788090222205

Janda, V., Vávrová, M: Senzomotorická stimulace. Rehabilitácia suppl. 25, 1992, 3, s. 14-35

Rock, C., M., Krueger, S., P.: Agisticko-excentrické kontrakční postupy k ovlivnění funkčních poruch hybného systému. CERM, Brno, 2000

Last update: Čechová Jana, Mgr. (31.08.2020)
Syllabus - Czech

Teoretické a praktické seznámení s hlavními zásadami a principy jednotlivých metod, nejvíce používaných a osvědčených v minulém a současném století. Jejich historie, vývoj a podoba v současnosti

Kineziologický pohled na tvorbu terapeutických postupů

Základy respirační fyzioterapie

Základy senzomotorické stimulace

Základy proprioceptivní nervosvalové facilitace (PNF) - metoda dr. Kabata

Základy Brüggerova konceptu; Brügger koncept: pružné tahy a míče

Mobilizační techniky - periferní klouby

Last update: Čechová Jana, Mgr. (31.08.2020)
 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
23bD1304606x01

Groups of students
B2.FYZIOT
Fri 23.02.2024 8:00 - 13:20 practicals

23.2. 2024

Základní principy vyšetření a terapie dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS)

Mgr.  L. Oplatková

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
Fri 01.03.2024 8:00 - 13:20 practicals

1.3.

Mobilizační techniky – periferní klouby

Mgr. M. Lepšíková

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
Fri 08.03.2024 8:00 - 13:20 practicals

8.3.

Respirační fyzioterapie – základy, principy, zásady. Techniky hygieny dýchacích cest, indikace

Doc. PaedDr. L. Smolíková, Ph.D. ,               Mgr. O. Wanke

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
Fri 15.03.2024 8:00 - 13:20 practicals

15.3.

Základní techniky pro ovlivnění poruch rovnováhy

Doc. PhDr. O. Čakrt, Ph.D.

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
Fri 22.03.2024 8:00 - 13:20 practicals

22.3.

Historický pohled na tvorbu terapeutických postupů

PhDr.  P. Bitnar, PhD

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
Fri 29.03.2024 8:00 - 13:20 practicals

29.3.

STÁTNÍ SVÁTEK – VELKÝ PÁTEK

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
Fri 05.04.2024 8:00 - 13:20 practicals

5.4.

Mobilizační techniky – periferní klouby

Mgr. M. Lepšíková

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
Fri 12.04.2024 8:00 - 13:20 practicals

12.4.

Základy tejpování (pružné, pevné tejpy). Ukázka práce s Black rolls.

Mgr. D. Sobotka

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
Fri 19.04.2024 8:00 - 13:20 practicals

19.4.

Základy Brüggerova konceptu; Brügger koncept: pružné tahy a míče

Mgr. L. Doubková

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
Fri 26.04.2024 8:00 - 13:20 practicals

26.4.

 

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) - Kabat: podstata, základní principy

Mgr. L. Jiříková.

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
Fri 03.05.2024 8:00 - 13:20 practicals

3.5..

 

PNF: základní diagonály dolních končetin, varianty diagonál, posilovací techniky

Mgr. L. Jiříková

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
Fri 10.05.2024 8:00 - 13:20 practicals

10.5.

PNF: základní diagonály horních končetin, varianty diagonál, relaxační techniky

Mgr. L. Jiříková,

 

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
Fri 17.05.2024 8:00 - 13:20 practicals

17.5.

Komplexní terapie funkčních poruch kosterního svalstva

PhDr. P. Bitnar, PhD

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
Fri 24.05.2024 8:00 - 13:20 practicals

24.5

Zápočet

PhDr. Petr Bitnar, PhD

31.5.

Základy senzomotorické stimulace

 

Mgr. M. Ježková

 

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html