SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Internal Medicine and Gerontology - D1304069
Title: Interna a gerontologie
Guaranteed by: Department of Internal Medicine (13-341)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:28/14, C+Ex [HS]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D.
Pre-requisite : D1301162
Annotation - Czech
Vnitřní lékařství v rámci medicíny, základní pojmy, základní a speciální vyšetřovací metody, obecná symptomatologie, léčebné postupy ve vnitřním lékařství. Výuka předmětu probíhá formou teoretických lekcí – seminářů a praktických cvičení na stanicích Interní kliniky, Pneumologické kliniky a Centra následné péče dle rozpisu uvedeného v SIS nebo na nástěnce u sekretariátu Interní kliniky, 4. patro, uzel D.
Last update: Čechová Jana, Mgr. (31.08.2020)
Course completion requirements - Czech

Účast na seminářích a praktikách je povinná, v průběhu semestru je možné tolerovat 1 omluvenou absenci.

Výuka předmětu je ukončena zápočtem a zkouškou.

Zápočet bude udělen za splněnou docházku na seminářích a praktických cvičeních.

Zkouška proběhne ve zkouškovém období letního semestru, termíny budou vypsány s předstihem v SIS.

Last update: Čechová Jana, Mgr. (31.08.2020)
Literature - Czech

Povinná doporučená literatura:

INTERNA A GERONTOLOGIE:

www.propedeutika.cz – online učebnice
Králová, M.: Rehabilitace u revmatických nemocí (A)

Souček, M.: Vnitřní lékařství pro stomatology (A)

Palát, M.: Vnútorné choroby pre rehabilitačných pracovníkov

Palát, M.: Základy kardiológie pre rehabilitačných pracovníkov

Vrána, J.: Interní propedeutika pro studující stomatologie

Chaloupka, V.: Zátěžové metody v kardiol. (A)

Last update: Čechová Jana, Mgr. (31.08.2020)
Requirements to the exam - Czech

Otázky z vnitřního lékařství a gerontologie – výuka fyzioterapie II.ročník

Klinická propedeutika:

1. Anamnéza

2. Hodnocení stavu vědomí, poruchy vědomí

3. Poloha nemocného, změny chůze a abnormální pohyby

4. Změny hlasu a poruchy řeči

5. Tělesná teplota a její měření, subfebrilie, hyperpyrexie

6. Vyšetření kůže, nejčastější změny kůže a kožních adnex (barva, prokrvení, hydratace, eflorescence)

7. Bolest na hrudi

8. Základní příznaky chorob hrudníku - tachypnoe, hyperpnoe, kašel, dyspnoe, stridor

9. Otoky

10. Základní příznaky chorob zažívacího ústrojí - zvracení, bolest břicha, ikterus, ascites

11. Změny vyprazdňování stolice

12. Dysurie, polakisurie, polyurie, oligurie, anurie, polydipsie

13. Hemorrhagická diatéza (krvácivé projevy) – symptomatologie, hemoptýza, hematemeza, enterorhagie

14. Fyzikální vyšetření hlavy – normální a patologické nálezy

15. Fyzikální vyšetření krku – normální a patologické nálezy

16. Fyzikální vyšetření hrudníku, vyšetření plic, normální a patologické nálezy

17. Fyzikální vyšetření hrudníku, vyšetření srdce, normální a patologické nálezy

18. Fyzikální vyšetření břicha, normální a patologické nálezy

19. Fyzikální vyšetření dolních končetin, normální a patologické nálezy

20. Vyšetření pohybového aparátu

21. Zásady dietního stravování

22. Nutriční diagnostika, stanovení energetické potřeby

Vnitřní lékařství:

23. Akutní a chronická bronchitida

24. Chronická obstrukční choroba bronchopulmonální, emfyzém

25. Astma bronchiale

26. Bronchogenní karcinom

27. Respirační selhání

28. Pleurální syndrom

29. Akutní formy ischemické choroby srdeční, infarkt myokardu

30. Chronická ischemická choroba srdeční, srdeční selhání

31. Chlopenní vady

32. Kardiomyopatie a zánětlivá onemocnění srdce

33. Poruchy srdečního rytmu

34. Plicní embolie

35. Diabetes mellitus 1.typu

36. Diabetes mellitus 2.typu

37. Akutní komplikace siabetes mellitus

38. Chronické komplikace diabetes mellitus

39. Arteriální hypertenze

40. Cévní mozkové příhody

41. Choroby jícnu

42. Choroby žaludku a duodena

43. Nádory konečníku a tlustého střeva

44. Akutní a chronické hepatitidy

45. Cirhóza jater

46. Nespecifické střevní záněty

47. Onemocnění žlučníku a žlučových cest

48. Onemocnění slinivky břišní

49. Ischemická choroba dolních končetin

50. Onemocnění periferních žil

51. Urolithiáza, renální kolika

52. Onemocnění ledvin

53. Nádory ledvin a vývodných močových cest

54. Anémie

55. Choroby štítmé žlázy

56. Onemocnění kůry a dřeně nadledvin

57. Revmatoidní artritida

58. Ankylozující spondylartritida

59. Psoriatická artropatie

60. Degenerativní choroby kloubů

61. Metabolická onemocnění kloubů

62. Osteoporóza

63. Stárnutí a stáří

64. Specifika klinické symptomatologie nemocí ve stáří

65. Syndrom geriatrické křehkosti

66. Poruchy výživy, kachexie, obezita

Last update: Čechová Jana, Mgr. (31.08.2020)
Syllabus - Czech

Syllabus jednotlivých lekcí:

1. Úvod do vnitřního lékařství, klinická propedeutika.

2. Klinická propedeutika:

a. Celkový stav nemocného, hodnocení vědomí, polohy nemocného, chůze a abnormální pohyby

b. Vyšetření kůže (barva, prokrvení, hydratace, eflorescence) a nejčastější změny kožních adnex

c. Tělesná teplota, její měření

d. Vyšetření hlavy a krku – fyziologické a patologické nálezy, změny hlasu a poruchy řeči

e. Základní příznaky chorob hrudníku – tachypnoe, hyperpnoe, kašel, hemoptýza, dyspnoe, stridor

f. Vyšetření hrudníku – fyziologické a patologické nálezy

g. Vyšetření srdce – srdeční ozvy a jejich změny, změny srdečního rytmu, srdeční šelesty

h. Základní příznaky chorob břicha – bolest, zvracení, ascites, ikterus, změny rytmu stolice

i. Vyšetření břicha – fyziologické a patologické nálezy

j. Vyšetření dolních končetin – fyziologické a patologické nálezy

k. Základy výživy, nutriční diagnostika, stanovení energetické potřeby

l. Praktická stáž na Interní klinice – klinická propedeutika

3. Vnitřní lékařství

a. Respirační selhání, nejčastější choroby průdušek a plic (bronchitidy, chronická obstrukční choroba bronchopulmonální, astma bronchiale, pneumokoniózy, bronchogenní karcinom), specifika z pohledu fyzioterapeuta

b. Praktická stáž – pulmologie

c. Chronická ischemická choroba srdeční, srdeční selhání, specifika z pohledu fyzioterapeuta. Srdeční vady a kardiomyopatie, specifika z pohledu fyzioterapeuta. Poruchy srdečního rytmu a zánětlivá onemocnění srdce, specifika z pohledu fyzioterapeuta

d. Hypertenze a cévní mozkové příhody, specifika z pohledu fyzioterapeuta

e. Diabetes mellitus I. a II. typu. Akutní a chronické komplikace diabetes

mellitus, specifika z pohledu fyzioterapeuta

f. Onemocnění jícnu, žaludku a duodena. Tumory tlustého střeva, specifika z pohledu fyzioterapeuta. Akutní a chronické hepatitidy, cirhóza jater, specifika z pohledu fyzioterapeuta. Nespecifické střevní záněty, onemocnění žlučníku a slinivky břišní, specifika z pohledu fyzioterapeuta

g. Revmatoidní artritida, ankylozující spondylitidy, psoriatická artritida – etiopatogeneze, klinický obraz, diagnostika a léčba. Specifika z pohledu fyzioterapeuta. Metabolické choroby kloubů a páteře, degenerativní onemocnění. Specifika z pohledu fyzioterapeuta.

h. Onemocnění ledvin a močových cest (glomerulonefritidy, pyelonefritidy,

nefrotický syndrom, nádory ledvin a močových cest, litiáza), specifika z pohledu fyzioterapeuta.

i. Onemocnění periferních tepen a žil, specifika z pohledu fyzioterapeuta

j. Praktická stáž na Interní klinice – klinické obrazy vnitřních nemocí

k. Stáří a stárnutí, specifika klinického obrazu, vyšetřovacích metod a léčby ve stáří. Specifika z pohledu fyzioterapeuta.

l. Praktická stáž na Centru následné péče

Garantem výuky předmětu je prof. MUDr. Keil Radan, Ph. D.

za výuku zodpovídá as. MUDr. Pavlína Piťhová, Ph.D., tel. 22443 4014, 4067.

Last update: Strnadová Dita (10.01.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html