SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Imaging Methods - D1303613
Title: Zobrazovací metody
Guaranteed by: Department of Radiology (13-461)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:14/14, C+Ex [HS]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Pre-requisite : D1301343
Annotation - Czech
Získání přehledných informací o využití zobrazovacích metod v klinické praxi, jak v diagnostice, tak i v léčbě.
Last update: Čechová Jana, Mgr. (11.08.2020)
Aim of the course - Czech

Cílem přednášek je získat přehlednou informaci o využití zobrazovacích metod v klinické praxi, jak v diagnostice, tak i v léčbě.

Last update: Čechová Jana, Mgr. (11.08.2020)
Course completion requirements - Czech

Písemný test

Last update: Čechová Jana, Mgr. (11.08.2020)
Literature - Czech
Heřman, M.: Základy radiologie (E)
Neuwirth, J.: Radiologické nálezy : jak je psát a interpretovat (A), (C)
+Eliáš. P.: Dopplerovská ultrasonografie (A)

+Krajina, A.: Intervenční radiologie (B), (e-prezenčka)

Last update: Čechová Jana, Mgr. (11.08.2020)
Requirements to the exam - Czech

Písemný test

Last update: Čechová Jana, Mgr. (11.08.2020)
Syllabus - Czech

Organizační úvod, přehled zobrazovacích metod

Principy zobrazovacích metod

Zobrazovací diagnostika onemocnění skeletu

Zobrazování kloubů

Zobrazovací diagnostika měkkých tkání

Ochrana před ionizujícím zářením, kontrastní látky, první pomoc při alergické reakci

Angiografie

Metody intervenční radiologie

Vyšetřování trávicí trubice

Vyšetření jater a žlučových cest

Neuroradiologie

Problematika dorzalgií

Last update: Čechová Jana, Mgr. (11.08.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html