SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Traumatology - D1303304
Title: Traumatologie
Guaranteed by: Department of Orthopaedics (13-382)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:28/0, C+Ex [HS]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
Classification: Health Care > Clinical Disciplines
Pre-requisite : D1301162
Annotation - Czech
Výuka probíhá každé pondělí: 1. - 4. týden Chirurgická klinika - uzel A-B, 1. patro (od 13:30 do 15:10 hod), 5. - 13. týden Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie - stážovna v budově dospělé části, přízemí, spojovací chodba mezi uzly A-B (od 13.30 do 15.10 hod) Případné změny přednášejících a sylabu výuky vyhrazeny! Zakončení předmětu: zápočet za prezenci, ústní zkouška
Last update: Bezrouková Michaela (03.09.2021)
Course completion requirements - Czech

Zápočet za prezenci, tolerována je 20% zdůvodněná absence v celkovém výukovém bloku (nemoc,lékař, hospitalizace, svatba...).

Při více absencích student nemá nárok na zápočet a nelze se přihlásit ke zkoušce.

Last update: Bezrouková Michaela (03.09.2021)
Literature - Czech

Trč a kol.: Ortopedie a traumatologie (v elektronické podobě, děkanát 2.LF)

On-line studijní materiály:

Šnajdauf, Trč a kol.: Dětská traumatologie

Vybrané tématické přednášky a semináře

Tošovský: Traumatologie I a II

Havránek: Dětské zlomeniny

Tvrdek: Úvod do obecné chirurgie, Karolinum 2004

Koudela: Ortopedická traumatologie

Last update: Bezrouková Michaela (03.09.2021)
Requirements to the exam - Czech

Typy poranění pohybového aparátu - kontuze, distorze, distenze, ruptura, subluxace, faktura

Klasifikace a jednotlivé typy zlomenin

Konzervativní a operační léčba zlomenin - jednotlivé typy osteosyntézy

Zlomeniny horních končetin

Zlomeniny dolních končetin

Zlomeniny axiálního selektu, poranění míchy

Zlomeniny pánve a kyčle

Algoneurodystrofický syndrom. Komparment syndrom

Dětské zlomeniny

Last update: Bezrouková Michaela (03.09.2021)
Syllabus - Czech

  • ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výuka probíhá každé pondělí:

1. - 4. týden Chirurgická klinika - uzel A-B, 1. patro (od 13:30 do 15:10 hod),

5. - 13. týden

Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie - stážovna v budově dospělé části, přízemí, spojovací chodba mezi uzly A-B (od 13.30 do 15.10 hod)

Případné změny přednášejících a sylabu výuky vyhrazeny!

Historie chirurgie, principy léčby chirurgických nemocných, indikace a kontraindikace k operaci. Obecné zásady chirurgické péče, asepse a antisepse.

Chirurgická klinika, 1. patro, uzel A-B, stážovny

Bolesti břicha - základní vyšetření a postupy při náhlých příhodách břišních. Předoperační příprava a pooperační péče v chirurgii. Diferencovaná péče.

Chirurgická klinika, 1. patro, uzel A-B, stážovny

Základní operace na zažívacím traktu, jejich typické komplikace - diagnostika a léčení. Ošetřování nemocného po operaci břicha. Základní obecné pooperační komplikace, jejich prevence, diagnostika a léčba.

Chirurgická klinika, 1. patro, uzel A-B, stážovny

Základní operace na hrudníku, hrudní drenáž. Základy ošetření poranění hrudníku, ošetření nemocných a poraněných, péče o dreny, rtg diagnostika. Postupy při poranění břicha, ošetřování a sledování zraněných s dutinovým poraněním.

Chirurgická klinika, 1. patro, uzel A-B, stážovny

Typy poranění pohybového aparátu - kontuze, distorze, distenze, ruptura, subluxace, fraktura

Ortopedie 2.LF, stážovna dospělé části, přízemí, spojovací chodba mezi uzly A a B

Klasifikace a jednotlivé typy zlomenin

Ortopedie 2.LF, stážovna dospělé části, přízemí, spojovací chodba mezi uzly A a B

Konzervativní a operační léčba zlomenin - jednotlivé typy osteosyntézy

Ortopedie 2.LF, stážovna dospělé části, přízemí, spojovací chodba mezi uzly A a B

Zlomeniny horních končetin

Ortopedie 2.LF, stážovna dospělé části, přízemí, spojovací chodba mezi uzly A a B

Zlomeniny dolních končetin

Ortopedie 2.LF, stážovna dospělé části, přízemí, spojovací chodba mezi uzly A a B

Zlomeniny axiálního skeletu a pánve, poranění míchy

Ortopedie 2.LF, stážovna dospělé části, přízemí, spojovací chodba mezi uzly A a B

Algoneurodystrofický syndrom. Komparment syndrom

Ortopedie 2.LF, stážovna dospělé části, přízemí, spojovací chodba mezi uzly A a B

Dětské zlomeniny

Ortopedie 2.LF, stážovna dospělé části, přízemí, spojovací chodba mezi uzly A a B

Opakování, zápočet

Ortopedie 2.LF, stážovna dospělé části, přízemí, spojovací chodba mezi uzly A a B

Last update: Bezrouková Michaela (03.09.2021)
 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
23aD1303304p1

Groups of students
B2.FYZIOT
Mon 02.10.2023 13:30 - 15:10 lecture

v 1. až 4. týdnu zajišťuje výuku chirurgická klinika

Historie chirurgie, principy léčby chirurgických nemocných, indikace a kontraindikace k operaci. Obecné zásady chirurgické péče, asepse a antisepse.

 

Chirurgická klinika, 1. patro, uzel A-B, stážovny

Mon 09.10.2023 13:30 - 15:10 lecture

Bolesti břicha - základní vyšetření a postupy při náhlých příhodách břišních. Předoperační příprava a pooperační péče v chirurgii. Diferencovaná péče.

Chirurgická klinika, 1. patro, uzel A-B, stážovny

Mon 16.10.2023 13:30 - 15:10 lecture

Základní operace na zažívacím traktu, jejich typické komplikace - diagnostika a léčení. Ošetřování nemocného po operaci břicha. Základní obecné pooperační komplikace, jejich prevence, diagnostika a léčba.

Chirurgická klinika, 1. patro, uzel A-B, stážovny

Mon 23.10.2023 13:30 - 15:10 lecture

Základní operace na hrudníku, hrudní drenáž. Základy ošetření poranění hrudníku, ošetření nemocných a poraněných, péče o dreny, rtg diagnostika. Postupy při poranění břicha, ošetřování a sledování zraněných s dutinovým poraněním.

Chirurgická klinika, 1. patro, uzel A-B, stážovny

Mon 30.10.2023 13:30 - 15:10 lecture

Typy poranění pohybového aparátu - kontuze, distorze, distenze, ruptura, subluxace, fraktura

přednášející dle aktuálního rozpisu

Ortopedie 2.LF, stážovna dospělé části, přízemí, spojovací chodba mezi uzly A a B

Mon 06.11.2023 13:30 - 15:10 lecture

Klasifikace a jednotlivé typy zlomenin

přednášející dle aktuálního rozpisu.

Ortopedie 2.LF, stážovna dospělé části, přízemí, spojovací chodba mezi uzly A a B

Mon 13.11.2023 13:30 - 15:10 lecture

Konzervativní a operační léčba zlomenin - jednotlivé typy osteosyntézy

přednášející dle aktuálního rozpisu

Ortopedie 2.LF, stážovna dospělé části, přízemí, spojovací chodba mezi uzly A a B

Mon 20.11.2023 13:30 - 15:10 lecture

Zlomeniny horních končetin

přednášející dle aktuálního rozpisu

Ortopedie 2.LF, stážovna dospělé části, přízemí, spojovací chodba mezi uzly A a B

Mon 27.11.2023 13:30 - 15:10 lecture

Zlomeniny dolních končetin

přednášející dle aktuálního rozpisu

Ortopedie 2.LF, stážovna dospělé části, přízemí, spojovací chodba mezi uzly A a B

Mon 04.12.2023 13:30 - 15:10 lecture

Zlomeniny axiálního skeletu a pánve, poranění míchy

přednášející dle aktuálního rozpisu

Ortopedie 2.LF, stážovna dospělé části, přízemí, spojovací chodba mezi uzly A a B

Mon 11.12.2023 13:30 - 15:10 lecture

Algoneurodystrofický syndrom. Komparment syndrom

přednášející dle aktuálního rozpisu

Ortopedie 2.LF, stážovna dospělé části, přízemí, spojovací chodba mezi uzly A a B

Mon 18.12.2023 13:30 - 15:10 lecture

Dětské zlomeniny

přednášející dle aktuálního rozpisu

Ortopedie 2.LF, stážovna dospělé části, přízemí, spojovací chodba mezi uzly A a B

Mon 01.01.2024 13:30 - 15:10 lecture

Opakování, zápočet

Přednáška proběhne 2.1.2023

přednášející dle aktuálního rozpisu

Ortopedie 2.LF, stážovna dospělé části, přízemí, spojovací chodba mezi uzly A a B

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html