SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Pathological Physiology - D1303213
Title: Patologická fyziologie
Guaranteed by: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:28/28, C+Ex [HS]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.
Classification: Health Care > Basic Sciences
Pre-requisite : D1301337, D1302261
Is pre-requisite for: D1305065, D1306017, D1306015, D1305028
Annotation - Czech
Poruchy imunitního systému, záchvatové stavy, selhání srdce a oběhu, poruchy respirace, osteporóza, stres, patofyziologie svalu, nadměrná zátěž.
Last update: Čechová Jana, Mgr. (11.08.2020)
Course completion requirements - Czech

Zápočet se uděluje za presenci, úspěšně absolvované testy, znalosti prokázané při průběžném ústním zkoušení

(požadujeme znalost fyziologie pro dané patofyziologické téma).

Last update: Čechová Jana, Mgr. (11.08.2020)
Literature - Czech

GANONG, W. F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vydání. Praha: Galén, 2005. 890 s. ISBN 80-7262-311-7.

JANOUŠEK, V. Patologická fyziologie pro stomatology. 2. vyd. Praha: Avicenum, 1990. 282 s. ISBN 80-201-0053-9.

MÁČEK, M.; VÁVRA, J. Fyziologie a patofyziologie tělesné zátěže. 2. vyd. Praha: Avicenum, 1988. 353 s.

SILBERNAGL, S.; LANG, F. Atlas patofyziologie člověka. Praha: Grada, 2001. 390 s. ISBN 80-7169-968-3.

MÁČEK, M.; RADVANSKÝ, J. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha: Galén, 2011. 245 s. ISBN 978-80-7262-695-3.

MCPHEE, S. J.; GANONG, W. F. Pathophysiology of disease : an introduction to clinical medicine. 5. vyd. New York: Lange Medical Books, 2006. 761 s. ISBN 0-07-144159-X.

LIEBER, R. L. Skeletal Muscle Structure, Function, and Plasticity. 3. vyd. Philadelphia : Lippincott, Williams & Wilkins, 2010. 304 s. ISBN 978-0-7817-7593-9.

Last update: Čechová Jana, Mgr. (11.08.2020)
Requirements to the exam - Czech

Zkouškové otázky Patofyziologie

1. Zánět

2. Imunita – funkce, hlavní systémy

3. Poruchy imunity

4. Nádor – vznik, biologické vlastnosti

5. Stres: typy, vztahy k metabolizmu

6. Reakce, adaptace na stresogenní podněty

7. Stavy s nadměrnou funkcí imunitního systému

8. Horečka – příčiny, mechanizmy vzniku

9. Hypoxické stavy

10. Otoky – příčiny, mechanismy vzniku

11. Regulace a poruchy acidobazické rovnováhy

12. Poruchy rytmu srdečního

13. Selhání levého srdce

14. Selhání pravého srdce

15. Ateroskleróza, trombotické stavy

16. Ischemická choroba srdeční

17. Oběhové změny při různých typech zátěže

18. Hypertenze ve velkém oběhu

20. Šokové stavy

21. Globální a parciální respirační insuficience

23. Obstruktivní choroby plicní

24. Asthma bronchiale a jeho vztah k tělesné zátěži

25. Restriktivní choroby plicní

26. Funkční diagnostika respiračního systému

27. Cystická fibroza

28. Alveolární ventilace, poruchy distribuce, poměr ventilace, perfúze

29. Patofyziologie jater

30. Akutní a chronická renální insuficience

31. Osteoporosa

32. Thyreopatie

33. Poruchy reprodukčního systému muže a ženy, sterilita

34. Adaptace na zátěž v oblasti metabolizmu

35. Typy tělesné zátěže, reakce a adaptace na ně

36. Poruchy střevní motility a resorpce

38. Diabetes mellitus typ I

39. Diabetes mellitus typ II

40. Obezita

41. Poruchy metabolismu tuků

42. Poruchy funkce nadledvin

43. Patofyziologie krve – anemie, koagulopatie

44. Patofyziologie jícnu, žaludku a pankreatu

45. Metabolismus kalcia, vitamin D, parathormon

Last update: Čechová Jana, Mgr. (11.08.2020)
Syllabus - Czech

Obecná patofyziologie - zánět, nádor, stres.

Patofyziologie krve a patofyziologie imunity

Ateroskolerosa, dyslipidemie, endoteliální dysfunkce

Osteoporosa

Poruchy regulace krevního tlaku

Snížená koronární reserva, ischemická choroba srdeční

Srdeční selhání

Arytmie, trombotické stavy

Patofyziologie dýchání: vztahy ventilace/perfuze. Obstrukční a restriktivní poruchy plic. Problematika vyšetřování plicních funkcí. Parciální a globální respirační insuficience v klidu a v zátěži.

Poruchy vnitřního prostředí, akutní a chronická renální insuficience

Patofyziologie gastrointestinálního traktu

Metabolický syndrom a choroby s ním spojené

Ledviny - akutní a chronická renální insuficience

Patofyziologie žláz s vnitřní sekrecí

Zátěž - energetika ve zdraví a nemoci

Zátěž - patofyziologie kardiorespiračního systému, aging

Zátěž - vztah k syndromu inzulínové rezistence

Last update: Čechová Jana, Mgr. (11.08.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html