SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Paediatrics - D1303202
Title: Pediatrie
Guaranteed by: Department of Paediatrics (13-350)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:28/0, C+Ex [HS]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.
MUDr. Karel Vondrák
Classification: Health Care > Clinical Disciplines
Pre-requisite : D1301162
Is pre-requisite for: D1305228, D1305214
Annotation - Czech
Komplexní pregraduální výuka všech pediatrických oborů. Enterální a parenterální výživa, antropologie, psychologické problémy v dětském věku.
Last update: Čechová Jana, Mgr. (11.08.2020)
Course completion requirements - Czech

90% účast na přednáškách

zápočet

Last update: Čechová Jana, Mgr. (11.08.2020)
Literature - Czech

povinná:

Volfová, H.: Pediatrie I. : pro 2. roč. středních zdravotnických škol (A)

Volfová, H.: Pediatrie II. : pro 3. roč. středních zdravotnických škol (A)

Lebl, J.: Preklinická pediatrie (A)

doporučená:

Lebl, J.: Klinická pediatrie (A)

Novák I.: Intenzivní péče v pediatrii (A)

Bayer, M.: Pediatrie : lékařské repetitorium (B) (dostupná jako e-kniha)

Last update: Čechová Jana, Mgr. (11.08.2020)
Requirements to the exam - Czech

Zkouškové otázky:

1)Auxologie

2)Akutní stavy v pediatrii

3)Nefrologie

4)Kardiologie

5)Gastroenterologie, hepatologie

6)Výživa

7)Hematologie

8)Endokrinologie

9)Pneumologie, alergologie

10)Neonatologie

11)Onemocnění imunitního systému

Last update: Čechová Jana, Mgr. (11.08.2020)
Syllabus - Czech

Úvod do problematiky pediatrie: definice oboru, demografie, statistika, prevence vč. očkování

 • Neonatologie: klasifikace novorozence - novorozenecké období, fyziologický novorozenec,

fyziologické projevy a vývoj (adaptace) novorozence, patologický, nedonošený a rizikový

novorozenec, péče o novorozence, vrozené vývojové vady

 • Pneumologie a alergologie: fyziologické dýchání, vrozené vývojové vady, obecné příznaky respiračních onemocnění, akutní a chronická onemocnění horních dýchacích cest, akutní a chronická onemocnění dolních dýchacích cest. Alergie, atopie - definice pojmů, alergeny, příznaky celkové - anafylaxe, orgánové (respirační, kožní, oční aj.). Režimová a další opatření v pneumologii a alergologii. Transplantace plic.
 • Akutní stavy v pediatrii: bezvědomí, křeče, šok, dušení, horečka, intoxikace, dehydratace, popáleniny a úrazy elektrickým proudem, náhlé příhody břišní, traumata, tonutí, základy resuscitace u dětí (rozdělení dle obecných a dle věkových kategorií).
 • Endokrinologie: rozdělení žláz s vnitřní sekrecí, fyziologie působení hormonů, růst a jeho poruchy, fyziologie a poruchy (vrozené vývojové vady) hypofýzy, štítné žlázy, příštitných tělísek, nadledvin, sexuální maturace, diabetes mellitus. Polyurie a plydipsie. Režimová a dietní opatření v endokrinologii.
 • Nefrologie: vrozené vývojové vady horních a dolních močových cest, rozdělení chorob ledvin - onemocněné horních a dolních močových cest, infekce, vesikoureterální reflux, nefrotický syndrom, enuréza a neurogenní močový měchýř, glomerulonefritidy, akutní a chronické selhání ledvin, transplantace ledvin. Režimová a dietní opatření v nefrologii.
 • Gastroenterologie a hepatologie: vrozené vývojové vady GIT, bolesti břicha, zvracení, průjem, zácpa (poruchy vyprazdňování), onemocnění jater, žloutenka; hepatitida akutní, chronická, neinfekční onemocnění jater, transplantace jater, režimová a dietní opatření v hepatogastroenterologii.
 • Kardiologie: vrozené srdeční vady, klinické projevy-celkové (cyanóza, poruchy dýchání, hypoxické záchvaty a dlouhodobé působení hypoxie, únava, palpitace, otoky), získaná srdeční onemocnění zánětlivá a nezánětlivá, poruchy rytmu kardiovaskulárního aparátu, hypertenze, ateroskleróza, režimová a dietní opatření v kardiologii. Transplantace srdce.
 • Výživa: přirozená a umělá výživa, poruchy příjmu potravy, klinické projevy z nadbytku a nedostatku živin - obezita, malnutrice, malabsorpční syndrom, nutriční toxikologie v pediatrii (dusičnany, těžké kovy), režimová a dietní opatření v dietologii.
 • Dětské infekční nemoci: exantémová dětská infekční onemocnění, etiologie, terapie, průběh, režimová opatření, karanténa. Další infekční onemocnění v dětském věku (CMV, EBV, herpes, rotaviry, streptokoky, pneumokoky, neisserie, borrelie, molusa contagiosa, apod). Mycoplasma, chlamydie, sexuálně přenosné infekce (STD).
 • Hematologie: fyziologie krve, anémie, choroby bílé a červené krevní řady (včetně nádorových), poruchy hemostázy - krvácivosti a srážlivosti, trombóza. Transplantace kostní dřeně. Režimové a léčebná opatření v hematologii.
 • Revmatologie: fyziologie imunologie, imunodeficientní stavy, autoimunity, revmatická artritida, systémová onemocnění v dětském věku, akutní revmatismus. Léčebná a režimová opatření u

revmatických chorob.

 • Auxologie: růst a vývoj dítěte, nomogramy. Charakteristika jednotlivých vývojových období dítěte: novorozenec, první rok - kojenec, batole 2.- 3.rok, předškolní věk, školní věk (mladší,starší), dospívání. Fyzický a neuropsychický vývoj ve vazbě na jednotlivá vývojová období.

Last update: Čechová Jana, Mgr. (11.08.2020)
 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
23aD1303202p1

Groups of students
B2.FYZIOT
Mon 02.10.2023 8:00 - 9:40 lecture

Onemocnění imunitního systému

dr. Zikán

pavilon 9, učebna TVL

MUDr. Karel Vondrák
Mon 09.10.2023 8:00 - 9:40 lecture

Úvod do studia pediatrie

dr. Vondrák

pavilon 9, učebna TVL

MUDr. Karel Vondrák
Mon 16.10.2023 8:00 - 9:40 lecture

Neonatologie

dr. Tkaczyk

pavilon 9, učebna TVL

MUDr. Karel Vondrák
Mon 23.10.2023 8:00 - 9:40 lecture

Endokrinologie

doc. Šnajderová

pavilon 9, učebna TVL

MUDr. Karel Vondrák
Mon 30.10.2023 8:00 - 9:40 lecture

Gastroenterologie, hepatologie

dr. Durilová

pavilon 9, učebna TVL

MUDr. Karel Vondrák
Mon 06.11.2023 8:00 - 9:40 lecture

Kardiologie

dr. Jičínský

pavilon 9, učebna TVL

MUDr. Karel Vondrák
Mon 13.11.2023 8:00 - 9:40 lecture

Auxologie

doc. Krásničanová

pavilon 9, učebna TVL

MUDr. Karel Vondrák
Mon 20.11.2023 8:00 - 9:40 lecture

Akutní stavy v pediatrii

prof. Seeman

pavilon 9, učebna TVL

MUDr. Karel Vondrák
Mon 27.11.2023 8:00 - 9:40 lecture

Pneumologie, alergologie

dr. Skalická

pavilon 9, učebna TVL

MUDr. Karel Vondrák
Mon 04.12.2023 8:00 - 9:40 lecture

Nefrologie

prof. Seeman

pavilon 9, učebna TVL

MUDr. Karel Vondrák
Mon 11.12.2023 8:00 - 9:40 lecture

Výživa kojenců a malých dětí

dr. M. Durilová

pavilon 9, učebna TVL

MUDr. Karel Vondrák
Mon 18.12.2023 8:00 - 9:40 lecture

Hematologie

prof. Sedláček

pavilon 9, učebna TVL

MUDr. Karel Vondrák
Mon 01.01.2024 8:00 - 9:40 lecture STÁTNÍ SVÁTEK MUDr. Karel Vondrák
Mon 08.01.2024 8:00 - 9:40 lecture MUDr. Karel Vondrák
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html