SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Neurology - D1303008
Title: Neurologie
Guaranteed by: Department of Neurology (13-442)
Department of Paediatric Neurology (13-441)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:28/14, C+Ex [HS]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: MUDr. Rudolf Černý, CSc.
Classification: Health Care > Clinical Disciplines
Pre-requisite : D1301162, D1301343
Annotation - Czech
Výuka je zaměřena na nejzávažnější choroby nervového a pohybového systému v dětství a dospělosti. Vychází z vývojových aspektů neurologie a potřeb primární péče.
Last update: Čechová Jana, Mgr. (11.08.2020)
Course completion requirements - Czech

Předmět je ukončen zápočtem, pro udělení zápočtu je nutné absolvovat 80% přednášek a stáží + závěrečný pohovor.

Last update: Čechová Jana, Mgr. (11.08.2020)
Literature - Czech

Z. Ambler: Základy neurologie. Galén, 2011

J. Pfeiffer a kol. Neurologie v rehabilitaci. Grada, 2006.

V. Janda, J. Kraus: Neurologie pro rehabilitační pracovníky. Avicenum, 1987

R. Černý, M. Bojar, J. Vejvalka: Internetová verze učebnice neurologické propedeutiky - Atlas neurologických příznaků a vyšetření.

V. Komárek, A. Zumrová a kol. Dětská neurologie. Vybrané kapitoly. Galén, 2008, druhé vydání.

J. H. Menkes, H. B. Sarnat, B. L. Maria: Dětská neurologie. Triton, 7. vyd., 2011.

J. Opavský: Neurologické vyšetření v rehabilitaci pro fyzioterapeuty, UP, Olomouc 2003. J. Kasík, J.: Vertebrogenní kořenové syndromy. Grada 2002

P. Kaňovský, M., Bareš, J. Dufek, a kol.: Spasticita, mechanismy, diagnostika a léčba. Maxdorf, 2004

S. Trojan.: Centrální mechanismy řízení motoriky - teorie poruchy a léčebná rehabilitace. Avicenum, 1991

Last update: Čechová Jana, Mgr. (11.08.2020)
Requirements to the exam - Czech

Zkouška je ústní, student si vylosuje 2 otázky. Pro úspěšné vykonání zkoušky nesmí být žádná z dílčích otázek hodnocena "nedostatečně".

Last update: Čechová Jana, Mgr. (11.08.2020)
Syllabus - Czech

Výuka neurologie pro fyzioterapeuty seznamuje studenty se základy vyšetřovacích a léčebných metod v neurologii se zaměřením na komplexní fyzioterapii a péči o pacienty se závažnými chorobami nervového, pohybového a opěrného systému v dětství, dospívání a dospělosti. Výuka vychází z vývojových aspektů a z nových poznatků neurovědních oborů, přičemž je věnována pozornost základním diagnostickým a léčebným postupům důležitým pro studenty fyzioterapie a mezioborovým vztahům.


Neurologická klinika

Úvod do klinické neurologie.

Cévní příhody mozkové - epidemiologie, rozdělení, péče.

Onemocnění páteře a hybného systému.

Bolestivé stavy, bolesti hlavy - diferenciální diagnostika, léčba.

Závrativé stavy a poruchy rovnováhy.

Neuromuskulární choroby - diagnostika, léčba, rehabilitace.

Onemocnění periferního a vegetativního nervového systému.

Zánětlivá, infekční a metabolická onemocnění nervového systému.

Demyelinizační a autoimunitní choroby.

Nádorová onemocnění NS v dospělém věku.

Epileptické záchvaty a syndromy u dospělých.

Neurodegenerativní onemocnění.

Úrazy mozku, míchy a periferních nervů. Poúrazové stavy.

Klinika dětské neurologie

Úvod do problematiky dětské neurologie.

Neurologické vyšetření novorozence a kojence.

Neurovývojová onemocnění.

Epileptické záchvaty a syndromy u dětí.

Neurochirurgické možnosti léčby epilepsií a následná rehabilitační péče.

Úrazy CNS

DMO a vrozené anomálie nervové soustavy

Neuromuskulární choroby, EMG a evokované potenciály u dětí

Neurokutánní syndromy

Neurometabolická a neurodegenerativní onemocnění

Nádory, záněty a bolestivé stavy

Last update: Čechová Jana, Mgr. (11.08.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html