SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Foundations of Physiotherapy and Examinational Methods - D1301302
Title: Základy fyzioterapie a vyšetřovací metody
Guaranteed by: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 6
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:14/42, C [HS]
summer s.:14/42, C+Ex [HS]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: winter:unlimited / unknown (unknown)
summer:unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Is pre-requisite for: D1304606, D1303317, D1304609
Annotation - Czech
Předmět představuje úvod do studia fyzioterapie. Posluchači se během výuky seznámí teoreticky a prakticky s analytickými a syntetickými vyšetřovacími metodami, které tvoří pilíř klinického vyšetření pacientů. Ve výuce je věnován prostor jak problematice pediatrických tak dospělých pacientů. Studenti si osvojí základní kineziologické, biomechanické a neurofyziologické souvislosti týkající se pohybu a jeho řízení. Prostor je věnován zejména problematice funkčních poruch - změnám funkce v oblasti hybného systému. Během praktické části je věnována pozornost vyšetření stoje a chůze, rovnovážných reakcí, palpačnímu vyšetření svalů, svalovému testu a goniometrickému vyšetření. Studenti se naučí provádět kineziologický rozbor pacienta. Předmět probíhá v zimním a letním semestru prvního ročníku a má teoretickou a praktickou část.
Last update: Čechová Jana, Mgr. (28.05.2019)
Course completion requirements - Czech

Ročník: 1. ROČ. BAKALÁŘSKÉ STUDIUM FYZIOTERAPIE

Semestr: letní 2023/2024

Předmět: Základy fyzioterapie a vyšetřovací metody

Garant: doc. PhDr.Ondřej Čakrt, Ph.D.

Výuka: čtvrtek 8.00 – 11.30 hod

Letní semestr: 1/3zápočet, zkouška

Učebna: S2-2

Podmínky k udělení zápočtu:

100% účast, kolokvium, 1x seminární práce z fyzioterapie a její ústní

prezentace

Last update: Pecharová Michaela (30.01.2024)
Literature - Czech

Dvořák, R.: Základy kinezioterapie. Olomouc: vydavatelství Univerzity Palackého, 1996.

Gúth, A. a kol.: Vyšetrovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov. Bratislava: Liečreh Gúth, 1998.

Haladová, E., Nechvátalová, L.: Vyšetřovací metody hybného systému. Brno: IDVPVZ, 1997.

Janda, V.: Funkční svalový test. Praha: Grada, 1993.

Janda, V.:Základy kliniky funkčních neparetických poruch. Brno: IDVPVZ, 1984.

Janda, V., Pavlů, D.: Goniometrie. Brno: IDVPVZ, 1993.

Vařeka, I.: Vyšetření pohybového systému. Olomouc: vydavatelství Univerzity Palackého, 1997.

Last update: Čechová Jana, Mgr. (28.05.2019)
Requirements to the exam - Czech

ZÁKLADY FYZIOTERAPIE A VYŠETŘOVACÍ METODY

1. Anatomické roviny a směry, rozsahy pohybů v kloubech

2. Antropometrické vyšetření

3. Kineziologie páteře – statické a dynamické vyšetření páteře

4. Vyšetření stoje – postura ve vzpřímeném stoji

5. Vyšetření pánve

6. Kineziologie dýchání, vyšetření dechového stereotypu

7. Chůze – kineziologie, vyšetření

8. Vyšetření chůze u dětí

9. Vyšetření stability stoje a chůze

10. Typy chůze podle patologické příčiny

11. Hodnocení pohybu – pohyb pasivní, aktivní, kloubní vůle

12. Goniometrie – obecná pravidla, vyšetření končetin

13. Goniometrie – obecná pravidla, vyšetření páteře

14. Vyšetření svalové síly – obecná pravidla svalového testu

15. Svalový test horní končetiny

16. Svalový test dolní končetiny

17. Svalový test trupu a obličeje

18. Palpace – změny funkce kůže, svalu, periostu

19. Vyšetření zkrácených svalů

20. Svalové dysbalance

21. Vyšetření hybných stereotypů

22. Vyšetření stabilizační funkce

23. Nejčastěji zkrácené a oslabené svalové skupiny

24. Hypermobilita

25. Základní vyšetření pohybového vývoje dítěte

Last update: Pecharová Michaela (11.04.2024)
Syllabus - Czech

Předmět představuje úvod do studia fyzioterapie. Posluchači se během výuky seznámí teoreticky a prakticky s analytickými a syntetickými vyšetřovacími metodami, které tvoří pilíř klinického vyšetření pacientů. Ve výuce je věnován prostor jak problematice pediatrických tak dospělých pacientů. Studenti si osvojí základní kineziologické, biomechanické a neurofyziologické souvislosti týkající se pohybu a jeho řízení. Prostor je věnován zejména problematice funkčních poruch - změnám funkce v oblasti hybného systému. Během praktické části je věnována pozornost vyšetření stoje a chůze, rovnovážných reakcí, palpačnímu vyšetření svalů, svalovému testu a goniometrickému vyšetření. Studenti se naučí provádět kineziologický rozbor pacienta. Předmět probíhá v zimním a letním semestru prvního ročníku a má teoretickou a praktickou část.

Last update: Čechová Jana, Mgr. (28.05.2019)
 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
23aD1301302p1

Groups of students
B1.FYZIOT
Thu 05.10.2023 8:00 - 11:30 lecture

05.10.2023

Úvod, orientace na těle, pasivní pohyby

doc. PhDr. Čakrt, Ph.D.

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Thu 12.10.2023 8:00 - 11:30 lecture

12.10.2023

Manipulace s pacientem, pasivní pohyby

Mgr. Levínská

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Thu 19.10.2023 8:00 - 11:30 lecture

19.10.2023

Antropometrie, vyšetření páteře

Mgr. Koutná

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Thu 26.10.2023 8:00 - 11:30 lecture

26.10.2023

Palpace

Mgr. Koutná

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Thu 02.11.2023 8:00 - 11:30 lecture

02.11.2023

Goniometrie I (končetiny)

Mgr. Levínská

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Thu 09.11.2023 8:00 - 11:30 lecture

9.11.2023

Goniometrie II (trup)

Mgr. Levínská

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Thu 16.11.2023 8:00 - 11:30 lecture

16.11.2023 9,00

    Hybný systém, změny funkce v hybném systému I  

prof. PaedDr. Kolář, Ph.D.

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Thu 23.11.2023 8:00 - 11:30 lecture

23.11.2023

Dynamické testy páteře

Mgr. Kučerová

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Thu 30.11.2023 8:00 - 11:30 lecture

30.11.2023 9,00

   Hybný systém, změny funkce v hybném systému II  

prof. PaedDr. Kolář, Ph.D.

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Thu 07.12.2023 8:00 - 11:30 lecture

07.12.2023

Vyšetření stoje a chůze - děti

Mgr. Quittková

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Thu 14.12.2023 8:00 - 11:30 lecture

14.12.2023

Vyšetření stoje a chůze - dospělí

doc. PhDr. Čakrt, Ph.D.

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Thu 21.12.2023 8:00 - 11:30 lecture

21.12.2023

Rozbor pacienta

doc. PhDr. Čakrt, Ph.D., Mgr. Kučerová

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Thu 04.01.2024 8:00 - 11:30 lecture

4.1.2024

Vyšetření stabilizačních funkcí

doc. PhDr. Čakrt, Ph.D.

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Thu 11.01.2024 8:00 - 11:30 lecture

11.1.2024

Kolokvium, zápočet

doc. PhDr. Čakrt, Ph.D.

 

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
23bD1301302x01

Groups of students
B1.FYZIOT
Thu 22.02.2024 8:00 - 11:30 practicals

22.2.

Kineziologické vyšetření sportovce

Mgr. Levínská

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Thu 29.02.2024 8:00 - 11:30 practicals

29.2.

Funkční svalový test: svaly trupu, krku

Mgr. Levínská

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Thu 07.03.2024 8:00 - 11:30 practicals

7.3.

Funkční svalový test: svaly horní končetiny

Mgr. Koutná

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Thu 14.03.2024 8:00 - 11:30 practicals

14.3.

Funkční svalový test: svaly horní končetiny

Mgr. Koutná

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Thu 21.03.2024 8:00 - 11:30 practicals

21.3.

Funkční svalový test: svaly dolní končetiny

Mgr. Kučerová

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Thu 28.03.2024 8:00 - 11:30 practicals

28.3.

Funkční svalový test: svaly dolní končetiny

Mgr. Kučerová

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Thu 04.04.2024 8:00 - 11:30 practicals

4.4.

Řízení motoriky

PhDr. Bitnar, Ph.D.

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Thu 11.04.2024 8:00 - 11:30 practicals

11.4.

 

Vyšetření dítěte

Mgr. Quittková

 
doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Thu 18.04.2024 8:00 - 11:30 practicals

18.4.

Vyšetření stoje a chůze      VÝUKA ODPADÁ

doc. PhDr. Čakrt, Ph.D.

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Thu 25.04.2024 8:00 - 11:30 practicals

25.4.

Vyšetření zkrácených svalů a hybných stereotypů

doc. PhDr. Čakrt, Ph.D.

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Thu 02.05.2024 8:00 - 11:30 practicals

2.5.

Kineziologický rozbor

doc. PhDr. Čakrt, Ph.D.

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Thu 09.05.2024 8:00 - 11:30 practicals

9.5.

Vztah pohybová soustava - dýchání, vyšetření

doc. PaedDr. Smolíková, Ph.D.

ZAČÁTEK VÝUKY V 8,30 HODIN

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Thu 16.05.2024 8:00 - 11:30 practicals

16.5.

Vyšetření rovnovážných reakcí v dospělém věku

Mgr. Petra Valouchová, Ph.D.

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Thu 23.05.2024 8:00 - 11:30 practicals

23.5.

Zápočet

doc. PhDr. Čakrt, Ph.D.

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html