SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Psychology - D1301142
Title: Psychologie
Guaranteed by: Department of Medical Ethics and Humanities (13-711)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:14/14, C+Ex [HS]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: PhDr. Michael Šebek, CSc.
Classification: Psychology > External Subjects
Is pre-requisite for: D1305202, D1303317, D1305228
Annotation - Czech
Předmět s názvem Psychologie provede studenty základními termíny a tématy psychologie. Dále budou představeny kapitoly z obecné, vývojové psychologie a psychologie osobnosti. Důraz bude kladen na aplikování nabytých znalostí z psychologie ve fyzioterapii (např. psychosomatika, psychologie zdraví a nemoci).
Last update: Zielina Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (26.09.2019)
Aim of the course - Czech

Úvod do psychologického myšlení ve fyzioterapii a rehabilitačním lékařství.

Last update: Zielina Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (26.09.2019)
Course completion requirements - Czech

Další pokyny a informace k předmětu naleznete v Moodlu u příslušného předmětu.

Aktivní účast na hodinách.

Pro úspěšné zakončení je nutné získat alespoň 70 % v závěrečném testu.

Last update: Zielina Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (13.10.2023)
Literature - Czech

Ayers, S., de Visser, R. (2015). Psychologie v medicíně. Praha: Grada.

Erikson, E. H. (2015). Životní cyklus rozšířený a dokončený: Devět věků člověka. Praha: Portál.

Krusse, J. Ott, J., Tress, W. (2007). Základní psychosomatická péče. Praha: Portál.

Křivohlavý, J. (2002). Psychologie nemoci. Praha: Grada.

Langmeier, J., Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. 2. akt. vyd. Praha: Grada.

Plháková, A. (2007). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia.

Říčan, P. (2010). Psychologie osobnosti: Obor v pohybu. 6. rev. a dopl. vyd. Praha: Grada.

Vymětal, J. (2003). Lékařská psychologie. Praha: Portál.

Last update: Zielina Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (26.09.2019)
Requirements to the exam - Czech

Znalost všech témat vyznačených v sylabu a její prokázání ve formě závěrečného testu.

Last update: Zielina Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (26.09.2019)
Syllabus - Czech

2.10. – Organizační hodina (dr. Zielina);

9.10. – Vymezení oboru psychologie, základní psychické fenomény (dr. Zielina);

16.10. – Vědomí a pozornost (dr. Zielina)

23.10. – Spánek a bdění (dr. Zielina)

30.10. – Čití, smyslové orgány, vnímání a rozpoznávání objektů (dr. Zielina)

6.11. – Paměť a imaginace (dr. Zielina)

13.11. – Psychosomatika z hlediska vývoje jednotlivce. Dítě v ordinaci (dr. Strobachová)

20.11. – Vývoj – některé principy. Morální vývoj jednotlivce – 1. část (dr. Strobachová)

27.11. – Morální vývoj jednotlivce – 2. část (dr. Strobachová)

4.12. – Zdraví a nemoc, vztah zdravotníka a pacienta (dr. Zielina)

11.12. – Bolest a úzkost (dr. Zielina)

18.12. – Učení a referáty – 1. část (dr. Zielina)

1.1. – SVÁTEK – výuka není

8.1. – Referáty – 2. část (dr. Zielina)

Last update: Zielina Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (12.10.2023)
 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
23aD1301142p1

Groups of students
B1.FYZIOT
Mon 02.10.2023 14:25 - 16:05 lecture Organizační hodina Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Mon 09.10.2023 14:25 - 16:05 lecture Vymezení oboru psychologie, základní psychické fenomény Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Mon 16.10.2023 14:25 - 16:05 lecture Vědomí a pozornost Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Mon 23.10.2023 14:25 - 16:05 lecture Spánek a bdění Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Mon 30.10.2023 14:25 - 16:05 lecture Čití, smyslové orgány, vnímání a rozpoznávání objektů Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Mon 06.11.2023 14:25 - 16:05 lecture Paměť a imaginace Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Mon 13.11.2023 14:25 - 16:05 lecture Psychosomatika z hlediska vývoje jednotlivce. Dítě v ordinaci Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Mon 20.11.2023 14:25 - 16:05 lecture Vývoj – některé principy. Morální vývoj jednotlivce – 1. část Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Mon 27.11.2023 14:25 - 16:05 lecture Morální vývoj jednotlivce – 2. část Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Mon 04.12.2023 14:25 - 16:05 lecture Zdraví a nemoc, vztah zdravotníka a pacienta Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Mon 11.12.2023 14:25 - 16:05 lecture Bolest a úzkost Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Mon 18.12.2023 14:25 - 16:05 lecture Učení a referáty – 1. část Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Mon 01.01.2024 14:25 - 16:05 lecture SVÁTEK Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Mon 08.01.2024 14:25 - 16:05 lecture Referáty – 2. část Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html