SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Nursing Care of patients in psychiatry - D0905002
Title: Ošetřovatelská péče o nemocné s duševními poruchami
Guaranteed by: Department of Paediatric Psychiatry (13-443)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:8/6, C+Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Pre-requisite : D0903001
Aim of the course - Czech
Cíle:
  • Porozumět odlišnostem péče o zdraví populace v rámci systému primární péče
  • Porozumět odlišnostem péče a léčby o interně nemocné v rámci systému sekundární péče
  • Porozumět odlišnostem péče a léčby o interně nemocné v rámci systému terciární péče
  • Naučit se základům hodnocení (posuzování) aktuálního klinického stavu pacienta v interně
  • Seznámit se se standardními diagnostickými procedurami a testy
  • Seznámit se se standardní léčbou a ordinacemi lékaře u jednotlivých klinických stavů
  • Naučit se stanovit standardní ošetřovatelské diagnózy a intervence
  • Naučit se naplánovat individuální ošetřovatelskou péči u jednotlivých klinických stavů
  • Naučit se cílené edukaci pacienta/rodiny

Last update: HABET (13.08.2014)
Course completion requirements - Czech

Nutná 80% účast na výuce. Předmět zakončen zkouškou.

Last update: Valentová Dagmar (01.11.2017)
Literature - Czech
Základní studijní literatura:
Bláha M. a kol. Vnitřní lékařství I. a II díl Brno IDVZ, 1997

Šafránková, A.,Nejedlá, M.: Interní ošetřovatelství I, Grada Publishing, 2006

Šafránková, A.,Nejedlá, M.: Interní ošetřovatelství II, Grada Publishing, 2006

Další odborná literatura:
Swearingen,P.L.: Manual of Medical-Surgical Nursing Care. Nursing Interventions and Collaborative Management. 3rd ed St.Louis: Mosby, 1994 ISBN 0-8016-7694-0

Beare,P.G.,Myers,J.L.: Principles and Practice of Adult Health Nursing. 2nd ed. St.Louis: Mosby, 1994

ISBN 0-8016-6856-5

Gulanic,M.,Klopp,A.,Galanes,A.: Nursing Care Plans. Nursing Diagnosis and Interventions. St.Louis:Mosby, 1994 ISBN 0-8016-7745-9

Last update: HABET (13.08.2014)
Requirements to the exam - Czech

Předmět zakončen ústní zkouškou.

Last update: Valentová Dagmar (03.11.2017)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html