SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Nursing Care of patients in gynaecology and obstetrics - D0904003
Title: Ošetřovatelská péče o nemocné v gynekologii a porodnictví
Guaranteed by: Department of Obstetrics and Gynaecology (13-390)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:12/6, C+Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Roman Chmel, Ph.D.
Pre-requisite : D09010001, D09010002, D09010003, D09010011, D09020006, D09020007, D09020008, D09020009, D09020023
Is pre-requisite for: D0905005
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství. Seznamuje studenty s péči o zdraví ženy podle jejího věku. Charakterizuje klinické stavy gynekologických onemocnění z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s onemocněním, jejich etiologii, symptomatiku, diagnostiku a léčbu. Dále seznamuje studenty s diagnostikou těhotenství a preventivní péčí o těhotnou ženu a s porodem. Důraz je kladen na odlišnosti individuálních potřeb žen a jejich uspokojování podle věku, včetně zdravého sexuálního života. Seznamuje s odlišnostmi multidisciplinární péče v oblasti různých forem zdravotních služeb.
Last update: Hubáčková Hedvika (10.12.2013)
Aim of the course - Czech
Cíle :
  • Seznámit se s odlišnostmi péče o individuální potřeby ženy podle věku
  • Porozumět odlišnostem péče o zdraví ženy v rámci systému primární, sekundární a terciární péče
  • Naučit se základům hodnocení (posuzování) aktuálního zdravotního stavu ženy
  • Seznámit se základy péče o těhotnou ženu a ženu v šestinědělí a novorozence
  • Seznámit se se standardními diagnostickými procedurami a testy u jednotlivých klinických stavů
  • Seznámit se se standardní léčbou a ordinacemi lékaře u jednotlivých klinických stavů
  • Naučit se ošetřovatelské péči o ženu ve zdraví a nemoci metodou ošetřovatelské péče
  • Naučit se cílené edukaci ženy, partnera, rodiny

Last update: Hubáčková Hedvika (10.12.2013)
Course completion requirements - Czech

Splněná stoprocentní účast na seminářích.

Last update: Koudelková Ivana (05.01.2018)
Literature - Czech
Základní studijní literatura – povinná:
ROB, Lukáš et al. Gynekologie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2008. 319 s. ISBN 978-80-7262-501-7.

HÁJEK, Zdeněk a kol. Porodnictví. 3., zcela přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2014. 538 s. ISBN 978-80-247-4529-9

Binder, T.: Porodnictví, Karolinum, 2011 (A) (dostupné také jako e-kniha)

Hořejší, J.: Dětská gynekologie. 2019 (A)

MACKŮ, František a ČECH, Evžen. Porodnictví. vyd. 1. Praha: Informatorium, 2002. 143 s. ISBN 80-86073-92-0

Základní studijní literatura – doporučená:
ROZTOČIL, Aleš aj. Vybrané kapitoly z gynekologie a porodnictví. Část 1, Gynekologie. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1994. 246 s. Učební text. ISBN 80-7013-167-5

ROZTOČIL, Aleš aj. Vybrané kapitoly z gynekologie a porodnictví. Část 1, Gynekologie. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1994. 246 s. Učební text. ISBN 80-7013-167-5

MACKŮ, František a MACKŮ, Jaroslava. Průvodce těhotenstvím a porodem. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998. 327 s. ISBN 80-7169-589-0

Last update: Koudelková Ivana (23.07.2020)
Requirements to the exam - Czech

Otázky ke zkoušce z předmětu speciální ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví.

1.Anatomie reprodukčních orgánů. Období ženina života. Menstruační cyklus.

Vyšetření ženy v gynekologické ambulanci, preventivní zaměření.

2.Klimakterium a náhradní hormonální léčba.

Ošetřovatelská péče o ženu při základních a doplňkových vyšetřovacích metodách v gynekologii (UZ, cystoskopie, cytologické a kolposkopické vyšetření,odběry biologického materiálu).

3.Prekancerózy a nádory reprodukčních orgánů ženy. Nemoci prsu.

Ošetřovatelská péče u ženy před a po malém gynekologickém výkonu.

4.Vrozené vývojové vady reprodukčních orgánů. Dětská gynekologie.

Ošetřovatelská péče u ženy před a po endoskopické operaci.

5.Poruchy plodnosti. Antikoncepce.

Ošetřovatelská péče u ženy a plánovanou velkou operací( abdominální a vaginální) předoperační období a pooperační péče.

6.Náhlé příhody břišní v gynekologii.

Ošetřovatelská péče při gynekologickém vyšetření dětí (vyšetřovací metody, vaginoskopie).

7.Gynekologické operace.

Ošetřovatelská péče o těhotnou ženu s fyziologicky probíhajícím těhotenstvím (těhotenská poradna, těhotenský průkaz, prenatální vyšetření).

8.Záněty reprodukčních orgánů ženy.

Vyšetřovací metody v porodnictví ( UZ, CTG, amnioskopie, amniocentéza, kordocentéza).

9.Gynekologická urologie.

Psychoprofylaktická příprava těhotné ženy, příprava manželského páru,alternativní metody v porodnictví.

10.Fyziologické těhotenství, vyšetřovací metody v porodnictví.

Ošetřovatelská péče o rodičku na porodním sále.

11.Spontánní porod, péče o novorozence bezprostředně po porodu.

Ošetřovatelská péče u těhotné ženy před plánovaným (akutním) císařským řezem.

12.Rizikové a patologické těhotenství, celkové onemocnění v těhotenství.

Ošetřovatelská péče u šestinedělky po fyziologickém porodu (podpora kojení, patologické šestinedělí).

13.Operace v souvislosti s těhotenstvím a porodem, císařský řez.

Ošetřovatelská péče u těhotné ženy s preeklampsií.

14.Péče o rodičku při nepravidelném a patologickém porodu, alternativní porodnictví.

Ošetřovatelská péče u těhotné ženy a diabetem mellitus.

15.Fyziologický průběh šestinedělí, patologie průběhu šestinedělí.

Ošetřovatelská péče o ženy s onkologickým onemocněním (chemoterapie,aktinoterapie, operační léčba, péče o ženu v terminálním stadiu).

Last update: Koudelková Ivana (05.01.2018)
Syllabus - Czech
Obsahové zaměření přednášek a seminářů:
Anatomie reprodukčních orgánů, období ženina života, dětská gynekologie, vyšetřovací metody v gynekologii, vrozené vývojové vady reprodukčních orgánů v dětském věku a v dospělosti, menstruační cyklus, jeho řízení a poruchy, klimakterium a náhradní hormonální léčba, záněty reprodukčních orgánů u dětí, v období dospívání a v dospělosti ženy, ošetřovatelská péče o ženu s gynekologickým onemocněním (s konzervativní léčbou), prekancerózy a nádory reprodukčních orgánů u dětí, dospívajících a u ženy, ošetřovatelská péče o dívky a ženy s onkologickým onemocněním, gynekologická urologie, nemoci prsu, poruchy plodnosti, náhlé příhody v gynekologii u dívek, dospívajících a u žen, gynekologické operace, antikoncepce, ošetřovatelská péče o dívku, dospívající a ženu před a po gynekologické operaci, fyziologické těhotenství, vyšetřovací metody v porodnictví, prenatální péče o těhotnou ženu, fyziologický porod - porodní doby, fyziologický průběh šestinedělí, péče o novorozence bezprostředně po porodu, rizikové a patologické těhotenství, celkové onemocnění v těhotenství, operace v souvislosti s těhotenstvím a porodem, císařský řez, péče o rodičku při nepravidelném a patologickém porodu, patologie průběhu šestinedělí, alternativní porodnictví, ošetřovatelská péče o ženu při porodu a v šestinedělí.

Last update: Hubáčková Hedvika (10.12.2013)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html