SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Nursing Care in dermatovenerology - D0903005
Title: Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii
Guaranteed by: Department of Dermatology (13-422)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 1
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc.
Pre-requisite : D09010001, D09010002, D09010003, D09020006, D09020007, D09020008, D09020009, D09020023
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součásti komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství. Seznamuje studenty s klinickými stavy z hlediska ošetřovatelské peče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s onemocněními postihujícími kůži a pohlavní organy a seznamuje studenty s odlišnostmi multidisciplinárni péče v rámci ambulantní a lůžkové péče.
Last update: Hubáčková Hedvika (10.12.2013)
Aim of the course - Czech
Cíle:
 • Znát místo a roli sestry v léčbě kožních onemocnění.
 • Popsat a vysvětlit vliv chronických kožních onemocnění na kvalitu života pacientů.
 • Umět popsat a vysvětlit problematiku kožních nádorů; zánětů kůže infekčního a neinfekčního původu, sexuálně přenosných infekcí.
 • Umět popsat místní, celkovou a fyzikální léčbu kožních chorob.)
 • Porozumět specifickým aspektům kožních onemocnění u dětí a seniorů.

Last update: Hubáčková Hedvika (10.12.2013)
Literature - Czech
Základní studijní literatura:
Štork, J. et al. Dermatovenerologie, 1. vyd., Galén, Karolinum, 2008, 502 s.

Záhejský, J. Speciální a ošetřovatelská péče o dospělé na dermatovenerologickém oddělení, 1. vyd., Comers Zlín, 1994, 177 s.

HERCOGOVÁ, J. Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii, připravovaná publikace.

Last update: Hubáčková Hedvika (10.12.2013)
Syllabus - Czech
Obsahové zaměření přednášek a seminářů:
 • Dermatovenerologie v Evropě, epidemiologie kožních nemocí, kvalita života u pacientů s chronickým kožním onemocněním, profesionální kožní choroby, náklady na léčbu a úloha všeobecné sestry v léčebném procesu.
 • Kožní nádory, rizikové faktory, prevence, dispenzarizace, ošetřovatelská péče u pacientů s nádory kůže.
 • Záněty kůže neinfekční (alergické, autoimunitní), ošetřovatelská péče u nejčastějších kožních zánětů (atopická dermatitida, lupénka).
 • Záněty kůže infekčního původu (virové, bakteriální, mykotické, parazitární), specifika ošetřovatelské péče u infekčních kožních nemocí.
 • Sexuálně přenosné infekce, vyšetřovací postupy, depistáž, dispenzarizace.
 • Kožní choroby u dětí, u seniorů, stárnutí kůže, ošetřovatelská péče u dětí a seniorů.
 • Léčba kožních nemocí místní, celková, fyzikální, ošetřovatelská péče u pacientů s kožními nemocemi.

Last update: Hubáčková Hedvika (10.12.2013)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html