SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Methodology of Science and Statistical Data Processing II - D0704023
Title: Metodologie vědy a statistické zpracování dat II
Guaranteed by: Department of Science Information (13-760)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Mgr. Drahomíra Dvořáková
Classification: Health Care > Informatics
Informatics > External Subjects
Pre-requisite : D0702012
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Hajduková (17.09.2019)
Předmět je koncipován jako praktický, zaměřuje se především na využívání informačních zdrojů. Účelem předmětu je naučit studenta pracovat s dostupnými elektronickými informačními zdroji s možností jejich praktického využití při studiu nebo odborné práci. Předmět studenty seznámí se základy vědecké práce a tvorby odborného textu, s důrazem na dodržování etických a autorskoprávních požadavků. Součástí předmětu jsou lekce ze statistiky.
Literature - Czech
Last update: Jana Ocelková, DiS. (09.01.2014)

ZVÁROVÁ, Jana. Základy statistiky pro biomedicínské obory. Praha: Karolinum, 1998, 218 s. ISBN 80-7184-786-0. FEBEROVÁ, Jitka. Jak na Medline efektivně. 1. vyd. Praha: Triton, 2004, 95 s. ISBN 80-7254-502-7.

ŠMERHOVSKÝ, Zdeněk, Dana GÖPFERTOVÁ a Jitka FEBEROVÁ. Medicína založená na důkazech z pohledu klinické epidemiologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007, 245 s. ISBN 978-80-246-1314-7.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Hajduková (17.09.2019)
 • Rešerše k diplomové práci
 • EBM. Typy komunikace
 • Open Access
 • Scientometrické databáze
 • Zpracování dat v Excelu
 • Úvod do statistiky, deskriptivní statistika, Odhady populačních průměrů a pravděpodobností, intervaly spolehlivosti
 • Úvod do testování hypotéz a odhady rozsahu výběru
 • Parametrické testy hypotéz - porovnávání dvou výběrů
 • Korelace a lineární regrese
 • Neparametrické testy hypotéz
 • Neparametrické testy hypotéz -porovnávání dvou výběrů
 • Statistické konzultace
 • Statistické konzultace
 • Statistické konzultace

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html