SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Applied Neurology - D0704011
Title: Aplikovaná neurologie
Guaranteed by: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Classification: Health Care > Clinical Disciplines
Pre-requisite : D0701303, D0701309
Annotation - Czech
Klinické neurologické vyšetření, anamnéza, objektivní neurologický nález Motorický systém, řízení motoriky, vyšetření svalového tonu EMG vyšetření a jeho význam pro rehabilitaci Vyšetření pacienta s kognitivním deficitem Klinické neurologické vyšetření a základy funkční terapie u pacientů s následujícími klinickými jednotkami: • Cévní mozkové příhody • Demyelinizační onemocnění. • Postižení periferního nervu • Radikulární syndromy HK a DK • Polyneuropatie • Onemocnění motoneuronu • Extrapyramidový systém, pourchy hypertonicko-hypokinetické a hypotonicko-hyperkinetické • Mozečkový syndrom • Myopatie • Poruchy rovnováhy, vestibulární systém, závratě • Spinální poranění
Last update: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)
Literature - Czech

Ambler Z, Bednařík J, Růžička E a kol. Klinická neurologie - část obecná. Praha, Triton 2004

Last update: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)
Syllabus - Czech

Klinické neurologické vyšetření, anamnéza, objektivní neurologický nález

Motorický systém, řízení motoriky, vyšetření svalového tonu

EMG vyšetření a jeho význam pro rehabilitaci

Vyšetření pacienta s kognitivním deficitem

Klinické neurologické vyšetření a základy funkční terapie u pacientů s následujícími klinickými jednotkami:

  • Cévní mozkové příhody
  • Demyelinizační onemocnění.
  • Postižení periferního nervu
  • Radikulární syndromy HK a DK
  • Polyneuropatie
  • Onemocnění motoneuronu
  • Extrapyramidový systém, pourchy hypertonicko-hypokinetické a hypotonicko-hyperkinetické
  • Mozečkový syndrom
  • Myopatie
  • Poruchy rovnováhy, vestibulární systém, závratěSpinální poranění

Last update: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html