SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Pathophysiology and Therapy of Pain - D0704002
Title: Patofyziologie a terapie bolesti
Guaranteed by: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 15 [weeks]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.
Classification: Health Care > Basic Sciences
Pre-requisite : D0701008, D0701301
Annotation - Czech
Vyučování probíhá v jednom semestru akademického roku pro navazující magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie 2. LF UK a je zakončeno zkouškou z předmětu Patofyziologie a terapie bolesti. V rámci specializace je přednášena patofyziologie bolesti, psychologická problematika, vyšetřovací metody. Dále jsou specifikovány jednotlivé bolestivé syndromy a různé modality léčby v algeziologii.
Last update: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)
Literature - Czech

Kolektiv autorů, Vše o léčbě bolesti - příručka pro sestry, nakladatelství Grada, 2006

Opavský J., Bolest v ambulantní praxi, nakladatelství Maxdorf, 2011

Hakl M. a kol., Léčba bolesti, nakladatelství Mladá fronta, 2011

Last update: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)
Syllabus - Czech

Vyučování probíhá v jednom semestru akademického roku pro navazující magisterský studijní program

Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie 2. LF UK

a je zakončeno zkouškou z předmětu Patofyziologie a terapie bolesti. V rámci specializace je přednášena

patofyziologie bolesti, psychologická problematika, vyšetřovací metody. Dále jsou specifikovány

jednotlivé bolestivé syndromy a různé modality léčby v algeziologii.

Last update: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html