SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Clinical Psychology - D0703008
Title: Klinická psychologie
Guaranteed by: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
MUDr. Jaromír Kabát, Ph.D.
Classification: Health Care > Clinical Disciplines
Psychology > External Subjects
Pre-requisite : D0701309, D0702004
Is co-requisite for: D0704005
Annotation -
Grings an analysis of relevant knowledge of modern clinical psychology as well as its experimental findings having an impact on practical problems of medical rehabilitation.
Last update: HABET (20.10.2005)
Literature - Czech

Atkinsonová, R. L. a kol.: Psychologie. Portál, Praha 1997, 2003.

Gillernová, I. a kol.: Slovník základních pojmů z psychologie. Fortuna, Praha 1999.

Nakonečný, M.: Lexikon psychologie. Vodnář, Praha 1995.

Baštecká, B. (ed.). Psychologická encyklopedie : aplikovaná psychologie. Praha, Portál 2009.

Drapela, V. J.: Přehled teorií osobnosti. Portál, Praha 1997.

Frankl, V.E.: Lékařská péče o duši. Cesta, Brno 1996.

Nakonečný, M.: Psychologie osobnosti. Academia, Praha 1995.

Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Portál, Praha 2000.

Baštecká, B.: Základy klinické psycholgie. Portál, 2005

Baštecká B.: Klinická psychologie v praxi. Portál, 2003

Last update: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)
Requirements to the exam - Czech

okruhy zkoušky z klinické psychologie jsou:

  • základní pojmy klinické psychologie
  • psychopatologie
  • hlavní proudy a principy psychoterapie, faktory ovlivňující účinnost psychoterapie
  • časová osa

Last update: Pecharová Michaela (22.09.2017)
Syllabus - Czech

Úvod do klinické psychologie, základní psychologické pojmy.

Psychopatologie - úvod. Vývoj a principy klasifikace, dg systémy, diagnostika.

Psychopatologie 1. Organické duševní poruchy, DP vyvolané užíváním psychoaktivních látek, schizofrenie a poruchy s bludy, poruchy nálady

Psychopatologie 2. Neurotické poruchy, somatoformní poruchy, behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory, poruchy osobnosti a chování u dospělých.

Vedení klinického rozhovoru. Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru. Práce se specifickými projevy v procesu terapie.

Psychoterapie - úvod, vývoj psychoterapie, přehled hlavních proudů, účinné faktory psychoterapie, PT jako terapie, profylaxe, rehabilitace

Psychoterapie 1. Psychoanalýza a psychoanalytická PT, Gestalt PT, KBT

Psychoterapie 2. Na osobu zaměřená PT, Systemická terapie, Rodinná terapie, Komunikační přístupy a hypnoterapie a další přístupy

Základy psychofarmakologie. Základní skupiny psychofarmak, účinky, vedlejší a nežádoucí účinky, psychologický význam léků.

Etika terapeutického vztahu, etické otázky klinické psychologie.

Indikace a motivace k psychoterapii

Rodinná terapie.

Last update: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html