SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Balneology and Physical Therapy - D0703006
Title: Balneologie a fyzikální terapie
Guaranteed by: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Mgr. Júlia Demeková
Classification: Health Care > Clinical Disciplines
Pre-requisite : D0701005, D0702011
Annotation - Czech
Last update: Jana Ocelková, DiS. (09.01.2014)
Aspekty moderní FT, rozdělení FT dle působící energie, dle požadovaného účinku, indikace dle stadia poruchy. Kontraindikace obecné, speciální. Balneologie - přírodní zdroje, léčivé vody, lázně v ČR a jejich specializace. Kontaktní elektroterapie - základní pojmy, galvanoterapie, nízko a středofrekvenční proudy. Elektrodiagnostika a elektrostimulace. Bezkontaktní elektroterapie - vysokofrekvenční terapie, magnetoterapie, distanční elektroterapie. Ultrasonoterapie, kombinovaná terapie. Mechanoterapie - vakuová/kompresní terapie, trakce, motodlahy, terapie rázovou vlnou. Fototerapie - laser, IR a UV záření. Termoterapie, hydroterapie - druhy procedur, účinky, reakce KVS. Kryoterapie. FT u vybraných diagnóz a jejich symptomů – Kardiovaskulární systém, respirační systém, CNS, využití FT v pediatrii, psychiatrii, ortopedii.
Literature - Czech
Last update: Jana Ocelková, DiS. (09.01.2014)

Odborná literatura: Škarpík M. a kol.:Využití balneoterapie ve vnitřním lékařství, Grada 1994,

Cápko,J.: Základy fyziatrické léčby, Grada 2004,

Poděbradský, J.,Vařeka, I.: Fyzikální terapie I, II, Grada1998

Poděbradský, J., Poděbradská, R.: Fyzikální terapie, Manuál a algoritmy. Grada, 2009

Requirements to the exam - Czech
Last update: Michaela Pecharová (27.09.2017)

Seznam otázek platí i pro SZZ.

Balneologie a její význam v moderní léčebné rehabilitaci.

Jaké jsou obecné kontraindikace fyzikální terapie a balneologie.

Druhy termopozitivních procedur, jejich teplotní tolerance a účinky na organismus.

Účinky a indikace kryoterapie a kontrastních procedur.

Moderní analgetické metody ve fyzioterapii, mechanismus jejich účinku.

Procedury FT s myorelaxačním účinkem, mechanismus jejich účinku.

Procedury FT s antiedematózním účinkem.

Terapie nízkofrekvenčními proudy, jejich mechanismus účinku a využití v rehabilitaci.

Terapie středofrekvenčními proudy, druhy aplikací a jejich využití v rehabilitaci.

Druhy TENS proudů a jejich využití.

Magnetoterapie, aplikátory, indikace a kontraindikace.

Distanční elektroterapie, používané proudy, indikace a kontraindikace.

Moderní metody fototerapie, mechanismus jejich účinku, indikace, kontraindikace.

Mechanoterapie, druhy procedur, mechanismy účinku, indikace, kontraindikace.

Léčebný ultrazvuk - mechanismus účinku, zásady volby parametrů, aplikační technika, indikace a kontraindikace.

Elektrodiagnostika ve fyzioterapii.

Volba parametrů myostimulační elektroterapie dle charakteru a stupně svalového oslabení.

Kombinovaná terapie elekroterapie a ultrazvuku, jiné příklady kombinace různých druhů FT.

Zásady volby metod fyzikální terapie v revmatologii.

Zásady volby metod fyzikální terapie k ovlivnění reflexních změn pohybového systému.

Fyzikální terapie v komplexní léčbě funkčních poruch pohybového systému.

Fyzikální terapie v akutní a subchronické a chronické fázi posttraumatických stavů (po distorzích, subluxacích, luxacích a frakturách).

Fyzikální terapie při léčbě centrálních poruch hybnosti (CMP, stavy po úrazech mozku a míchy).

Zásady volby metod fyzikální terapie u degenerativních kloubních onemocnění.

Zásady volby metod fyzikální terapie u onemocnění kardiovaskulárního systému (ICHS, ICHDK).

Zásady volby metod fyzikální terapie u onemocnění dýchacího systému (asthma bronchiale a CHOPN).

Prostředky pro fyzikální autoterapii.

Přírodní léčivé zdroje a 3 příklady užití v ČR.

Syllabus - Czech
Last update: Jana Ocelková, DiS. (09.01.2014)

Sylabus:

Aspekty moderní FT, rozdělení FT dle působící energie, dle požadovaného účinku, indikace dle stadia poruchy. Kontraindikace obecné, speciální.

Dětská část vodoléčba

Kontaktní elektroterapie - základní pojmy, galvanoterapie, nízkofrekvenční proudy.

Středofrekvenční proudy

Elektrodiagnostika a elektrostimulace

Bezkontaktní elektroterapie - vysokofrekvenční terapie, magnetoterapie, distanční elektroterapie

Ultrasonoterapie, kombinovaná terapie

Mechanoterapie - vakuová/kompresní terapie, trakce, motodlahy, terapie rázovou vlnou

Fototerapie - laser, IR a UV záření

Termoterapie, hydroterapie - druhy procedur, účinky, reakce KVS. Kryoterapie

FT u vybraných diagnóz a jejich symptomů

Balneologie - přírodní zdroje, léčivé vody, lázně v ČR a jejich specializace

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html