SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Psychosomatics - D0703005
Title: Psychosomatika
Guaranteed by: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
MUDr. Jaromír Kabát, Ph.D.
Classification: Health Care > Clinical Overview
Psychology > External Subjects
Pre-requisite : D0702011
Annotation - Czech
Úvod do psychosomatické medicíny, historický přehled, vymezení pojmů Patogeneze, salutogeneze, základní koncepty komunikace- cyklický maladaptivní vztahový kruh Symptom jako výraz interpersonálních vztahů Vztah lékaře a pacienta. Rozhovor. Práce s časovou osou. Onemocnění s primárně-tělesnou symptomatikou. Obtížný pacient - problémy ve vztahu mezi lékařem a pacientem. (?) Rodina jako sociální děloha. Kombinace somatických a psychoterapeutických metod v terapii psychosomatických pacientů, kazuistiky Vypořádávání se se zatížením v lékařské profesi Alternativní postupy léčení
Last update: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)
Course completion requirements - Czech

2.ročník NMgr. studia FT, 2. LF UK a FNM - ZS 2020/2021

Předmět: PSYCHOSOMATIKA

Místo výuky: Psychosomatická klinika, Patočkova 3, Praha 6.

Čas: ZS, pondělky 13:30 - 15:10 hod.

Forma výuky: přednášky a praktická cvičení.

Hodnocení: Z+Zk. Zkouška formou testu - z obou předmětů v jeden den. V případě nedostatečného výsledku

testu proběhne zkouška v opravném termínu ústně.

Podmínky k udělení zápočtu: 100% účast na přednáškách a praktických cvičeních.

Distanční výuka : Přednášky budou probíhat přes Zoom, o konání praktických cvičení vás budeme informovat na

emailu.

Termíny zkoušky budou včas sděleny, přihlášení k termínu zkoušky na e-mailové adrese vyuka@psychosomatika.

cz.

Garant: MUDr. Jaromír Kabát

Datum Téma Vyučující

5.10

Úvod do psychosomatické medicíny,

historický přehled, vymezení pojmů ,

vývoj psychosomatického uvažování,

bio-psycho-sociální model. MUDr.Kabát

12.10.

Bio-psycho-sociální aspekty klinického

obrazu nemoci neurobiologické teorie MUDr.Kabát

19.10.

Vstupní psychosomatické vyšetření

inspirované OPD-2 MUDr.Kabát

26.10

Pohybový systém v bio-psycho-sociálním

pohledu bolesti zad a kloubů

MUDr.Kabát

2.11 Terapie psychosomatických pacientů MUDr.Kabát

9.11. Rodinná terapie - Rodina jako sociální děloha Mgr.Hrušková

16.11

Trauma, akutní a chronický posttraumatický syndrom

Machalická

23.11

Obtížný pacient - problémy ve vztahu mezi lékařem a

pacientem MUDr.Hronová

30.11

Téma stresu a vyhoření v pomáhajících profesích

MUDr.Hronová

7.12 Úvod do supervise

MUDr.Kabát, PhDr.Roubal

14.12 Kazuistiky psychosomatických pacientů MUDr.Ročňová

21.12 Psychoterapie zaměřená na tělo - praktické cvičení

Probíhá paralelně ve dvou skupinách.

Mgr.Macháček/

MUDr.Regentová

4.1

Alternativní postupy v psychosomatické medicíně a

závěrečná reflexe předmětu MUDr.Kabát

Last update: Pecharová Michaela (19.10.2020)
Literature - Czech

Poněšický J.: Neurózy, psychosomatická onemocnění a psychoterapie, Triton, Praha 1999

Danzer, G. Psychosomatika. Praha: Portál, 2001. 244 s.

Vymětal, Jan. Lékařská psychologie. 3. aktual. vydání. Praha : Portál, 2003. 397 s. ISBN 80-7178-740-X.

Beran J.: Základy psychoterapie pro lékaře, Grada 2000

Baštecký, Jaroslav - Šavlík, Jiří - Šimek, Jiří. Psychosomatická medicína. Praha : Grada, 1993. 363 s. ISBN 80-7169-031-7.

Wolfgang Tress - Johannes Krusse - Jürgen Ott, Základní psychosomatická péče. Vyd. 1. Praha : Portál, 2008. 394 s. ISBN 978-80-7367-309.

Last update: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)
Requirements to the exam - Czech

okruhy zkoušky z psychosomatiky:

  • základní pojmy psychosomatiky
  • specifika bio-psycho-sociálního modelu
  • rodinná terapie
  • trauma, posttraumatický syndrom
  • hlavní principy a specifika supervize
Last update: Pecharová Michaela (22.09.2017)
Syllabus - Czech

Úvod do psychosomatické medicíny, historický přehled, vymezení pojmů

Patogeneze, salutogeneze, základní koncepty komunikace- cyklický maladaptivní vztahový kruh

Symptom jako výraz interpersonálních vztahů

Vztah lékaře a pacienta. Rozhovor. Práce s časovou osou.

Onemocnění s primárně-tělesnou symptomatikou.

Obtížný pacient - problémy ve vztahu mezi lékařem a pacientem. (?)

Rodina jako sociální děloha.

Kombinace somatických a psychoterapeutických metod v terapii psychosomatických pacientů, kazuistiky

Vypořádávání se se zatížením v lékařské profesi

Alternativní postupy léčení

Last update: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html