SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Special Pedagogics - D0703003
Title: Speciální pedagogika
Guaranteed by: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: PhDr. Lenka Petelíková
Classification: Health Care > Auxiliary Subjects
Pedagogy > External Subjects
Pre-requisite : D0701006, D0702004
Annotation - Czech
Předmět poskytuje soubor nejnovějších vědeckých poznatků z oboru speciální pedagogika i současných trendů, které se uplatňují při podpoře lidí s postižením nebo znevýhodněním s cílem jejich celoživotního růstu. Předmět má seznámit s nově definovanými cílovými skupinami speciální pedagogiky, přiblížit speciálně pedagogické výchovně vzdělávací metody a zásady, nastínit možnosti inkluzivního modelu vzdělávání dětí a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami. V rámci tohoto předmětu jsou studenti seznámeni s proměnami pojmu socializace, stejně jako s aktuálními podporami v oblasti ekonomické, sociální, pracovní a edukační s cílem úspěšného začlenění lidí s postižením do společnosti. Kurz má poskytnou základní praktické dovednosti v oblasti komunikace s pacienty se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním.
Last update: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)
Aim of the course - Czech

Předmět má za cíl zprostředkovat vhled do života lidí s postižením nebo sociálním znevýhodněním a znalost jejich životních situací.

Last update: Pecharová Michaela (25.09.2017)
Literature - Czech

Časopis Speciální pedagogika, poslední tři ročníky

SLOWIK, J.: Speciální pedagogika, Grada, 2007, ISBN 978-80-247-1733-3

SLOWIK, J.: Komunikace s lidmi s postižením, Portál, 2010, ISBN 978-80-7367-691-9

Vágnerová, M.: Psychologie pro pomáhající profese, Portál 2008, ISBN 978-80-7367-414-4

Last update: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)
Requirements to the exam - Czech

zápočet

Last update: Pecharová Michaela (01.11.2017)
Syllabus - Czech

Předmět poskytuje soubor nejnovějších vědeckých poznatků z oboru speciální pedagogika i současných trendů, které se uplatňují při podpoře lidí s postižením nebo znevýhodněním s cílem jejich celoživotního růstu. Předmět má seznámit s nově definovanými cílovými skupinami speciální pedagogiky, přiblížit speciálně pedagogické výchovně vzdělávací metody a zásady, nastínit možnosti inkluzivního modelu vzdělávání dětí a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami. V rámci tohoto předmětu jsou studenti seznámeni s proměnami pojmu socializace, stejně jako s aktuálními podporami v oblasti ekonomické, sociální, pracovní a edukační s cílem úspěšného začlenění lidí s postižením do společnosti. Kurz má poskytnou základní praktické dovednosti v oblasti komunikace s pacienty se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním.

Last update: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html