Methodology of Science and Statistical Data Processing I - D0702012
Title: Metodologie vědy a statistické zpracování dat I
Guaranteed by: Department of Science Information (13-760)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://knihovna.lf2.cuni.cz/studium/vyuka-studentu/bmagisterske_studium
Guarantor: Mgr. Drahomíra Dvořáková
Classification: Health Care > Informatics
Informatics > External Subjects
Is pre-requisite for: D0704022, D0703012, D0703023, D0704023, D0703007, D0703013
Examination dates   SS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Předmět je koncipován jako praktický, zaměřuje se především na využívání informačních zdrojů. Účelem předmětu je naučit studenta pracovat s dostupnými elektronickými informačními zdroji s možností jejich praktického využití při studiu nebo odborné práci. Předmět studenty seznámí se základy vědecké práce a tvorby odborného textu, s důrazem na dodržování etických a autorskoprávních požadavků. Součástí předmětu jsou lekce ze statistiky.
Last update: Hajduková Kateřina, Mgr. (15.02.2019)
Literature - Czech

ZVÁROVÁ, Jana. Základy statistiky pro biomedicínské obory. Praha: Karolinum, 1998, 218 s. ISBN 80-7184-786-0. FEBEROVÁ, Jitka. Jak na Medline efektivně. 1. vyd. Praha: Triton, 2004, 95 s. ISBN 80-7254-502-7.

ŠMERHOVSKÝ, Zdeněk, Dana GÖPFERTOVÁ a Jitka FEBEROVÁ. Medicína založená na důkazech z pohledu klinické epidemiologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007, 245 s. ISBN 978-80-246-1314-7.

E-learningový kurz v Moodle

KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. Nitra: Enigma, 2008. ISBN 978-80-89132-70-6.

Last update: Hajduková Kateřina, Mgr. (15.02.2019)
Syllabus - Czech

1. Elektronické informační zdroje

2. EBM zdroje a Scientometrie

3. Práce s informacemi

4. Jak napsat vědeckou práci a Referenční manažery

5. Statistika 1

6. Statistika 2

7. Zápočtová práce

Last update: Hajduková Kateřina, Mgr. (15.02.2019)