Examination Device Methods in Physiotherapy - D0702011
Title: Přístrojové vyšetřovací metody ve fyzioterapii
Guaranteed by: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 15 [weeks]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Mgr. Stanislav Machač, Ph.D.
Classification: Health Care > Tech. Discipl. and Technology
Is pre-requisite for: D0703005, D0703023, D0703007, D0703006
Examination dates   SS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Jana Ocelková, DiS. (09.01.2014)
Struktura práce: princip metody, technické vybavení, indikace, klinické využití, min. 2 vědecké studie, ve kterých byla použita zvolená přístrojová metoda – stručně prezentovat výsledky Témata: Vyšetření polohovým snímačem, siluetograf Moiré Dynamometrie Elektrodiagnostika Algometrie Vyšetření evokovaných potenciálů Zátěžové testy, spiroergometrie Termografie Zobracovací techniky Sonografie
Literature - Czech
Last update: Jana Ocelková, DiS. (09.01.2014)

Čakrt, O., Kinetická analýza (posturografie). In Kolář, P. et al., Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009.

De Luca, C. J. The use of Electromyography in Biomechanics. J. Appl. Biomechanics, 13, 1997, s. 135-163

Janura, M. (2001). Videografická vyšetřovací metoda, její limity a možnosti využití. Habilitační práce. Olomouc: Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého

Vaughan, Ch. L. (1992). Dynamics of Human Gait. Champaign: Human Kinetics.

Whittle, M. W. (1997). Gait Analysis, an Introduction, 2nd Edition. Oxford: Butterworth-heinemann.

Winter, D. A. (1991). The Biomechanics and motor Control of Human Gait: Normal, Eldery and Pathological. 2nd addition. Waterloo: University of Waterloo Press.

Rodová, D., Mayer, M., & Janura, M. (2001). Současné možnosti využití povrchové elektromyografie. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 8(4), s. 173-177

http://www.biomechanikapohybu.upol.cz/net/

http://www.novel.de

http://www.rsscan.com

http://www.zebris.de/english/medizin/

Syllabus - Czech
Last update: Jana Ocelková, DiS. (09.01.2014)

Dynamometrie - princip vyšetření

Vyšetření TrPs

Jehlová elektromyografie, neurografie

Povrchová EMG

Kinematická analýza (APAS)

Kinetická analýza - silové a tenzometrické plošiny

Footscan, pedoscan (tlakové desky), plantogram

Virtuální realita jako nástroj k vyšetření a terapii pacientů s poruchami stoje