SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Ergonomics - D0701007
Title: Ergonomie
Guaranteed by: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2014
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 15 [weeks]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Classification: Health Care > Tech. Discipl. and Technology
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Jana Ocelková, DiS. (09.01.2014)
Práce a její energetická náročnost, pracovní výkon a zátěž, vliv pracovní zátěže na zdraví. Působení rizikových faktorů pracovního prostředí : mikroklima, hluk, vibrace, osvětlení, psychický stres, směnová a noční, vliv limbického systému na vnímání bolesti. Ergonomie třetího věku, adaptace pracovního prostředí seniorů. Škola zad, ergonomie pohybových stereotypů. Ergonomie nábytku a interiérů. Onemocnění z přetížení, možnosti rehabilitace u nemocí z povolání. Ergonomické podmínky ve sportu. Ergonomie a práce v těhotenství. Rehabilitační ergonomie pro osoby zdravotně postižené - integrace zdravotně postiženého do pracovního procesu Ergonomie předškolního a školního věku. Bezpečnost práce a ergonomie, pracovní úrazy, problematika spolehlivosti člověka, havárie, hodnocení faktorů pracovního prostředí
Syllabus - Czech
Last update: Jana Ocelková, DiS. (09.01.2014)

Práce a její energetická náročnost, pracovní výkon a zátěž, vliv pracovní zátěže na zdraví.

Působení rizikových faktorů pracovního prostředí : mikroklima, hluk, vibrace, osvětlení, psychický stres, směnová a noční, vliv limbického systému na vnímání bolesti.

Ergonomie třetího věku, adaptace pracovního prostředí seniorů.

Škola zad, ergonomie pohybových stereotypů.

Ergonomie nábytku a interiérů.

Onemocnění z přetížení, možnosti rehabilitace u nemocí z povolání.

Ergonomické podmínky ve sportu.

Ergonomie a práce v těhotenství.

Rehabilitační ergonomie pro osoby zdravotně postižené - integrace zdravotně postiženého do pracovního procesu

Ergonomie předškolního a školního věku.

Bezpečnost práce a ergonomie, pracovní úrazy, problematika spolehlivosti člověka, havárie, hodnocení faktorů

pracovního prostředí

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html