SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Physical Training and Sports in Disabled Patients - D0701006
Title: TV a sport zdravotně postižených
Guaranteed by: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2009
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: PhDr. Josef Kábele
Classification: Health Care > Auxiliary Subjects
Sport and Physical Education > External Subjects
Is pre-requisite for: D0704003, D0703003
Annotation -
Health affected classification, motivation to sport activity, stretching, moving programm health affected, sport games, light athletics, winter sports, aquatics, holiday activity
Last update: HABET (19.10.2005)
Course completion requirements - Czech

Ročník: 1. roč. Navazující magisterské stadium fyzioterapie Semestr: zimní 2020/2021

Název předmětu: Tělesná výchova a sport tělesně postižených

Garant předmětu: PhDr. Josef Kábele

Počet hodin: 2, zápočet, zkouška

Podmínky k udělení zápočtu: vypracovaná a přednesená práce

Výuka: čtvrtek 10:00 – 11:45, IV. Patro Pavilon onkologie

Last update: Pecharová Michaela (09.09.2020)
Literature - Czech

DePauw K.P., Gawron, S.J. : Disability Sport, HumanKinetics, Champaign (2005)

Kábele, J. : Sport vozíčkářů, Praha (1992)

Karásková, V. : Kapitoly z teorie a didaktiky aplikované tělesné výchovy, Olomouc (2005)

Nouza J. : Rytíři naděje, Praha (1993)

Sherrill, C.A. : Adapted Physical Activity, Recreation and Sport, Boston (1988)

Srdečný V. : Tělesná výchova a sport postižených, Praha (1986)

Winnick, J. : Adapted Physical Education and Sport, HumanKinetics, Champaign (2000).

Last update: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)
Requirements to the exam - Czech

Magisterské studium

1. ročník – Tělesná výchova a sport tělesně postižených

Okruhy otázek ke zkoušce :

1. Adrenalinové sporty tělesně postižených

2. Zdravotní klasifikace tělesně postižených, charakteristické odlišnosti ve sportovních pravidlech.

3. Pohybový režim tělesně postižených.

4. Sportovní vozík, jeho historie, nové trendy.

5. Realizační tým pro sporty postižených (role fyzioterapeuta, psychologa, lékaře, trenéra specialisty etc.).

6. Psychosociální aspekty sportovní přípravy (sportovní zkušenosti, věk, míra postižení, predikce zotavení, využití individuální psychoterapie, alternativní metody etc.).

7. Doping – užívání zakázaných prostředků ke zvýšení výkonnosti u zdravých a postižených sportovců (ano versus ne, výsledky výzkumů, anket).

Jedna otázka nevždy bude týkat vypracované a prezentované práce.

J. Kábele

Last update: Pecharová Michaela (09.09.2020)
Syllabus - Czech

Historie a současnost v oboru adaptované tělesné výchovy a sportu zdravotně postižených dětí, mládeže i dospělých.

Informace o nových sportech, jejich geografickém rozšíření, pravidlech, možnostech využití v našich podmínkách.

Aktuální problémy sportu zdravotně postižených (doping, rekreační versus výkonnostní úroveň, vrcholová úroveň -

profesionalita, zdravotní rizika, zdravotní klasifikace, používání kompenzačních pomůcek, adrenalinové sporty).

Psychosociální aspekty a bonusy sportujících zdravotně postižených.

Sport jako součást života se zdravotním postižením.

Last update: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html