SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Economics and Management of Laboratory - D0605042
Title: Ekonomika a řízení laboratoře
Guaranteed by: Department of Immunology (13-722)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2014
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Classification: Economics > External Subjects
Health Care > Auxiliary Subjects
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Předmět seznamuje studenty bakalářského studijního programu zdravotní laborant celkem ve 30ti hodinách se základy řízení laboratoře, metodami a aplikacemi řízení v práci zdravotního laboranta. Student bude seznámen se systémem zdravotní péče a se základy ekonomiky. Výuka je zaměřena na získání základních požadavků o řízení laboratoře, plánování v klinické laboratoři, financování, způsobech komunikace v klinické laboratoři, řízení pracovníků v klinické laboratoři, znalostí o zásadách správné laboratorní práce, systém kontroly kvality jakosti, certifikaci, akreditaci a zásadách výzkumu a vývoje.
Last update: HABET (14.01.2014)
Aim of the course - Czech

Získání poznatků: o základech řízení laboratoře

o laboratorním plánování a organizaci, rozpočet laboratoří

o financování zdravotnických služeb

o základních ekonomických pojmech

o řízení pracovníků, komunikace v klinické laboratoři

o zásadách výzkumu a vývoje

o SLP, certifikaci a akreditaci, konsolidaci klin. lab

Last update: HABET (14.01.2014)
Literature - Czech

Pištěláková, Z.: Osobní managment, Brno 1999

Pištěláková, Z.: Moderní managment, Brno 1999

Last update: HABET (14.01.2014)
Syllabus - Czech
Sylabus přednášek
1. Základy managementu, vymezení pojmu, historický vývoj, zákonitosti a mechanismu řízení, principy formy a nástroje řízení.

2. Struktura zdravotnických služeb, kategorizace klinických laboratoří, jejich definice, garance a funkce v laboratorní diagnostice, výzkumu, vývoji a vzdělávání.

3. Konsolidace laboratoří.

4. Organizace a řízení klinických laboratoří, organizační struktura laboratoře. Zásady správné laboratorní práce, systém kontroly jakosti. Laboratorní příručka jakosti a s ní související dokumenty. Řízení jakosti v laboratoři. Licence, certifikace, akreditace.

5. Financování klinické laboratoře. Plánování rozpočtu pro fixní výdaje (pracovníci, instrumentace), variabilní výdaje (reagencie, servis, amortizace) i pro budoucí aktivity (rozvoj metoda, instrumentální vybavení, reorganizace).

Přímé náklady, osobní náklady, náklady na specifickou údržbu, amortizace, náklady na přímo spotřebovaný zdravotnický materiál.

6. Vedení pracovníků, pracovní náplň, popis práce, pravomoc a zodpovědnost pracovníků laboratoře. Týmová práce. Komunikace mezi pracovníky laboratoře.

7. Komunikace s uživateli laboratorních dat. Laboratorní a nemocniční informační systémy. Způsob sdělování výsledků, způsob vedení dokumentace.

8. Výzkum marketingu ve strategii práce klinické laboratoře.

9. Výzkum a vývoj. Význam metody a a techniky výzkumu, příprava grantových projetů, role etické komise.

10. Zákony, vyhlášky a normativní dokumenty jakosti. Vyhlášky a doporučení, která se týkají kvalifikace a vzdělávání.

Last update: HABET (14.01.2014)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html