SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Clinical Biochemistry II - D0605041
Title: Klinická biochemie II
Guaranteed by: Department of Medical Chemistry and Clinical Biochemistry (13-352)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2014
Semester: winter
Points: 7
E-Credits: 7
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:4/2, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Richard Průša, CSc.
Classification: Chemistry > External Subjects
Health Care > Basic Sciences
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Předmět je součástí komplexu povinných studijních předmětů. Seznamuje se základními poznatky z oblasti klinické biochemie, na které navazují další oborové předměty, zejména analytická chemie a laboratorní vyšetřovací metody. Klinická biochemie je vědním oborem postihujícím podstatu patologických procesů v lidském organismu na molekulární úrovni. Je to typický multidisciplinární obor, který aplikuje poznatky obecné biochemie, biochemie tkání a orgánů, fyziologie atd. s cílem přispět ke stanovení správné diagnózy nemocí, jejich prevenci, k prognóze a sledování účinnosti zvolené léčby. K tomuto účelu využívá klinická biochemie širokou paletu analytických metod, kterými sleduje odchylky koncentrace nejrůznějších metabolitů v tělních tekutinách od hodnot fyziologických a získané výsledky interpretuje ve vztahu k patogenezi daného onemocnění.
Last update: HABET (14.01.2014)
Aim of the course - Czech

Získat základní informace o oboru klinická biochemie a o jeho významu v laboratorním komplementu zdravotnických služeb.

Naučit se základní a rozšířené spektrum biochemických vyšetření, základní indikace k nim a jejich základní interpretaci.

Pochopit základní vztahy v metabolismu nemocí.

Porozumět vztahům mezi jednotlivými analyty a tkáňově orgánovými systémy.

Osvojit si zásady práce s biologickým materiálem.

Last update: HABET (14.01.2014)
Literature - Czech

J. Racek a kol. - Klinická biochemie, Galén a Karolinum, Praha 1999

J. Masopust, R. Průša - Patobiochemie metabolických drah, Univerzita Karlova 2.lékařská fakulta, Praha 1999

Last update: HABET (14.01.2014)
Syllabus - Czech
Vnitřní prostředí
 • Příklady poruch acidobazické rovnováhy a metabolismu vody a elektrolytů
 • Příklad výpočtu dávek pro infúzní terapii u akutního těžkého stavu (rehydratace a remineralizace + insulinové terapie pacienta v ketoacidotickém kómatu)

Hepatobiliární systém

 • Rozbor kazuistiky s onemocněním jater a žlučových cest
Ledviny a močové cesty
 • Rozbor kazuistiky s onemocněním ledvin a močových cest
 • Rozlišení forem akutního renálního selhání
 • Urolithiáza (metafylaxe, diferenc.diagnostika hyperkalciurií)
Endokrinologie
 • Vyšetřovací biochemické schéma u poruch štítné žlázy
 • Kauzuistiky z poruch výživy a z lipidové poradny
 • Vyšetření steroidních hormonů, FSH, LH
Myokard
 • Hyperlipoproteinemie jako riziko aterosklerózy
Hemokoagulace
Slinivka břišní
 • Klinická biochemie pankreatu a trávícího ústrojí (náhlé břišní příhody z hlediska biochemické diagnostiky, vředová choroba žaludku, malabsorpční syndrom)
Pediatrická klinická biochemie
 • Rozbor modelových kazuistik z oblasti pediatrie (novorozenecká hyperbilirubinemie průjmové onemocnění, nádory v dětském věku)
Metabolická onemocnění
 • Biochemická vyšetření diabetika (hodnocení kompenzace diabetika demonstrace práce počítačovým programem)
 • Dědičné poruchy metabolismu
 • DNA diagnostika v klinické biochemii (praktický význam)
Nádorové onemocnění
 • Nádorové markery a jejich použití, biochemické vyšetření při sledování nežádoucích účinků protinádorové terapie
Zánětlivá onemocnění
 • Indikace vyšetření reaktantů akutní fáze
Poruchy fosfo-kalciového metabolismu
 • Rozbor kauzuistiky pacientů s poruchami kostního metabolismu

Last update: HABET (14.01.2014)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html