SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Tissue and protein engineering - D0600025
Title: VP - Tkáňové a proteinové inženýrství
Guaranteed by: Department of Biophysics (13-714)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2014
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 15 [weeks]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
Guarantor: prof. RNDr. Evžen Amler, CSc.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Syllabus - Czech

Sylabus - Tkáňové a proteinové inženýrství

Úvod do tkáňového inženýrství

Struktura tkání - souhrn základních poznatků

Vybrané techniky a metody tkáňového a proteinového inženýrství - souhrn základních poznatků (lasery, fluorescence, průtoková cytometrie, FACS, elektromigrační a chromatografické metody, PCR, spektroskopické a spektrometrické metody)

Regenerativní medicína a tkáňové inženýrství

Buňky ve tkáňovém inženýrství - hlavní zdroje buněk, buňky izolované z primárních tkání, kmenové buňky embryonální a dospělé

Tkáňové inženýrství

Tkáňové inženýrství chrupavky

Tkáňové inženýrství kostních náhrad

Tkáňové inženýrství cévních náhrad

Tkáňové inženýrství kožních krytů

Proteinové inženýrství

Biologické membrány a lipid-proteinové interakce

Struktura a dynamika proteinů

Počítačového modelování proteinových struktur a jeho využití

Verifikace proteinových struktur s využitím pokročilých biofyzikálních technik

Mutace aminokyselinových zbytků a jejich využití v analýze proteinových struktur

Tkáňové inženýrství - ukázky praktické práce I.

Tkáňové inženýrství - ukázky praktické práce II.

Last update: HABET (16.01.2014)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html