SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Orthopaedics - D0304618
Title: Ortopedie
Guaranteed by: Department of Orthopaedics (13-382)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
Classification: Health Care > Clinical Disciplines
Pre-requisite : D0301162
Is pre-requisite for: D0305201
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Základní ortopedická nomenklatura a vyšetřovací postupy v ortopedii
Last update: Bezrouková Michaela (05.09.2017)
Course completion requirements - Czech

Zápočet za prezenci, tolerována je 20% zdůvodněná absence v celkovém výukovém bloku (nemoc, lékař, hospitalizace, svatba...).

Při více absencích student nemá nárok na zápočet a nelze se přihlásit ke zkoušce.

Last update: Bezrouková Michaela (15.04.2019)
Literature - Czech

Trč, T. a kol: Ortopedie a traumatologie (v elektr.podobě v modulu studijní literatury)

Trč, T.: Diferenciální diagnostika v ortopedii (příprava v tisku)

Vybrané tématické přednášky a semináře

Hadraba, I.: Ortopedická protetika

On-line studijní materiály:

Sosna,A. at al.. Základy ortopedie. ČR, Praha, 2001

Debrunner, A.: Orthopaedics : Springer Verlag,1999

Wilson, F. S.: General orthopaedics : Mc Graw-Hill, 1997

Last update: Bezrouková Michaela (05.09.2017)
Requirements to the exam - Czech

Tématické okruhy ke zkoušce z ORTOPEDIE

Studijní obor: Bakalářské studium fyzioterapie, UK – 2.lékařské fakulta, 2.ročník

1. Vrozené vady nohy mimo PEC (pes planum, pes calcaneum, strmý talus, koalice tarzálních kostí, atd. - etiologie, klinika, terapie jednotlivých afekcí, sádrovací techniky)

2. Pes equinovarus congenitus (etiologie, diagnostika, klinika, terapie, sádrovací techniky)

3. Artróza (etiopatogeneza, klinické příznaky, diagnostika, dělení dle lokalizace, léčba konzervativní a operační, perioperační péče, fyzioterapie)

4. Nádory kostí, svalů a šlach, nádorům podobné afekce (nádory benigní, maligní, pseudotumory, diagnostika, věkové rozvrstvení, klinika, terapie)

5. Aseptické kostní nekrózy (M.Perthes, M.Scheuermann, atd., dělení dle lokalizace - etiopatogeneza, klinický nález, diagnostika, terapie konzervativní a operační, indikace k operaci, fyzioterapie)

6. Skoliózy, vadné držení těla (vyšetření páteře, fyziologický tvar páteře, skoliózy – dělení, etiologie, klinický obraz, diagnostika, terapie, korzety)

7. Patologie měkkého kolene (rozdělení dle anatomických struktur, vyšetření kolene, jednotlivé patologie, léčba dle postižení, artroskopie kolena, následná péče)

8. Bolesti ramena (vyšetření ramene, rozdělení afekcí ramene, měkkotkáňová poranění, úžinové syndromy, impingement RM, terapie konzervativní a operační, artroskopie - indikace, fyzioterapie ramene)

9. Vrozená dysplazie kyčelní (prevence, diagnostika, klinický nález, principy léčby, možnosti operační terapie)

10. Coxa vara adolescentium (etiologie, diagnostika, klinické projevy, možnosti léčby)

11. Entezopatie (patofyziologie, diagnostika, klinické projevy, konzervativní / operační léčba, jednotlivé afekce dle topografie)

12. Onemocnění páteře (M. Scheuermann, spondylóza, spondylolistéza, lumbalgie, lubago, diagnostika, vyšetření páteře, léčba)

13. DMO (etiologie, klinické projevy, konzervativní/operační léčba)

14. Nestejná délka, osové úchylky HK a DK (etiologie, diagnostika, klinický nález, možnosti terapie)

15. Záněty kostí a kloubů (typy zánětů, osteomyelitis, arthritis, TBC, diagnostika, laboratorní nález, terapie)

Last update: Bezrouková Michaela (01.11.2017)
Syllabus - Czech
Pokyny k distanční výuce!!

Vážené a milé studentky a studenti,

v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací a v souladu s opatřením děkana 2.LF probíhá výuka až do odvolání v distanční formě. Níže zasíláme bližší informace ke studiu.

Distanční studium
V aplikaci Moodle (předměty Traumatologie D0303304 a Ortopedie 0304618) jsou nově nahrány studijní materiály s názvem „Prezentace pro distanční výuku“, které obsahují informace a znalosti požadované k úspěšnému absolvování obou předmětů.

Zápočet a zkouška
Podrobné informace k udělení zápočtu a vykonání zkoušky budou sděleny později v závislosti na vývoji epidemiologické situace.

Prosíme, sledujte další aktuální informace v SIS (sylabus) a Vaší emailové schránce.

prof. MUDr. Vojtěch Havlas, PhD.
školský zástupce přednosty

  • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výuka probíhá na RHB - budova 9 od 8,30h., zakončení předmětu: zápočet za prezenci, ústní zkouška

Úvod, nomenklatura, historie

Vrozené vady nohy

Vrozená dysplázie kyčelní

Záněty kostí a kloubů

Ortopedie páteře

Ortopedie páteře II - dokončení

Aseptické kostní nekrózy

Nádory, nádorům podobné afekce

Dětská mozková obrna

Artrózy

Nestejná délka končetin, osové úchylky

Bolesti a onemocnění ramenního kloubu

Patologie měkkého kolena

Opakování, zápočet

Last update: Čechová Jana, Mgr. (01.04.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html