SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Health Physical Education - D0304609
Title: Zdravotní tělesná výchova
Guaranteed by: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Mgr. Zdeněk Čech
Classification: Health Care > Auxiliary Subjects
Pre-requisite : D0301302
Is pre-requisite for: D0305207, D0305227, D0306207
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Cíle a úkoly zdravotní TV, metodické postupy a zásady správného držení těla, nácvik typů dýchání, relaxace, využití vyrovnávacích prostředků při různých typech postižení.
Last update: HABET (11.12.2003)
Literature - Czech

Kolář, P. et al: Rehabilitace v klinické praxi. Galén. Praha 2009.

Hromádková, J. a kol.: Fyzioterapie. Jinočany, H&H 2002.

Bursová, M.: Kompenzační cvičení. Praha, Grada 2005.

Kabelíková, M., Vávrová, M.: Cvičení k obnovení a udržení svalové rovnováhy (průprava ke správnému držení těla). Praha, Grada 1997.

Lánik, V.: Léčebná tělesná výchova I. Praha, Avicenum. 1986.

Kyralová, M., Matoušová, M. a kol.: Zdravotní tělesná výchova. Praha, Onyx 1995.

Srdečný, V. a kol.: Tělesná výchova zdravotně oslabených. Praha, SPN 1992.

Strnad, P.: Vybrané kapitoly z tělesné výchovy zdravotně oslabených. Praha, SPN 1987

Last update: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)
Syllabus - Czech

Základní principy zdravotní ZTV (tělovýchovné vs. medicínské pojetí)

Cvičení v těhotenství a šestinedělí, při gynekologických oslabeních a po gyn. operacích

Cvičení s využitím velkých míčů a pružných tahů

Relaxační cvičení (dle Škváry, dle Jacobsona, dle Schultze)

ZTV kardiaků

ZTV pacientů s DM, metabolické syndromy

Dechová LTV (nácvik jednotlivých typů dýchání)

ZTV pacienta na lůžku (kondiční cvičení na lůžku, prevence TEN)

ZTV při úpravě svalových dysbalancí - posilování a strečink ve fyzioterapii

ZTV v dětském věku, skoliosy, VDT

ZTV při degenerativních onemocněních nosných kloubů a při revmatologických onemocněních

ZTV v bazénu (degenerativní onem. nosných kloubů, vertebrogenní sy.)

ZTV u neurologických onemocnění

ZTV pacientů s vertebrogenním algickým syndromem

Last update: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html