SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Pathology - D0304039
Title: Patologie
Guaranteed by: Department of Pathology and Molecular Medicine (13-321)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.
Classification: Health Care > Basic Sciences
Pre-requisite : D0301035
Is pre-requisite for: D0305028
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: HABET (13.01.2006)
Výuka teoretických základů nemocí a chronických stavů. Zaměřuje se na obecnou patologii-regresivní změny, cirkulační poruchy, zánět, infekce a nádory a ve speciální patologii klade důraz na onemocnění oběhové soustavy, respiračního traktu, pohybového ústrojí, centrálního a periferního nervstva a patologii endokrinního systému. Vzhledem k profilizaci bakalářského studia využívá především makroskopických nálezů a vysvětlení základních příčin a chorobných dějů.
Course completion requirements - Czech
Last update: Petra Poděbradská (21.08.2017)

ZÁPOČET

Uděluje se na konci letního semestru za účast na přednáškách minimálně z 80 % (lze tolerovat maximálně tři omluvené absence na přednáškách).

KONZULTACE

na začátku semestru v rámci dobrovolné návštěvy a demonstrace práce v bioptické části ústavu Patologie

na konci semestru v rámci dobrovolné doplňující demonstrace v pitevním traktu, kterou ale nemohou absolvovat těhotné studentky

ZKOUŠKA

Ústní část, rozdělena do dvou otázek, pokrývající rozsah patologie obecné a speciální.

Literature - Czech
Last update: Jana Ocelková, DiS. (09.01.2014)

J. Mačák, J. Mačáková: Patologie, Grada Publishing, a.s., 2004

Přednášky aktualizované i nové poznatky s dokumentací makroskopických a mikroskopických nálezů.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Jana Čechová (11.05.2020)

Seznam zkouškových otázek

Úvod do oboru patologie - rozdělení oboru, metody vyšetření a technické zpracování.

Regresivní změny - nekróza, apoptóza.

Regresivní změny - gangréna, atrofie, příklady.

Regresivní změny - hypertrofie, hyperplazie, dysplazie, příklady.

Regresivní změny - steatóza, amyloidóza.

Srdeční selhání - pravého srdce, příčiny a projevy.

Srdeční selhání - levého srdce, příčiny a projevy.

Trombóza, embolie, metastáza, příklady.

Šok, DIC.

Nespecifický zánět - definice, projevy, typy zánětu, příklady.

Nespecifický zánět hnisavý.

Specifický zánět - tuberkulóza a syfilis.

Granulomatozní zánět.

Nádory - definice, názvosloví, rozdělení a biologické chování, příklady.

Nádory - epitelové, benigní, maligní.

Nádory - mesenchymové, benigní, maligní.

Nádory - neuroektodermové, germinální.

Nádory - benigní nádory, příklady.

Nádory - maligní nádory, generalizace, příklady.

Infekce - typy infekčních agens, přenos a šíření infekce.

Infekce - bakteriální infekce - obecně a streptokokové infekce, příklady.

Infekce - bakteriální infekce - obecně a stafylokokové infekce, příklady.

Infekce - virové infekce - obecně a příklady infekce viry, CMV, EBV.

Infekce - virové HPV, HIV (AIDS).

Autoimunní onemocnění, monoorgánové, systémové, příklady.

Reparace. Transplantace.

Patologie oběhového ústrojí - ateroskleróza a její komplikace.

Patologie oběhového ústrojí - ischemická choroba srdeční, zejména infarkt myokardu.

Patologie oběhového ústrojí - endokarditidy, myokarditidy.

Patologie dýchacího ústrojí - obstrukční onemocnění, zejména emfyzém a chronická bronchitida.

Patologie dýchacího ústrojí - záněty dýchacích cest a plic.

Patologie dýchacího ústrojí - nádory plic, onemocnění pleury.

Patologie trávicího ústrojí - vředová choroba gastroduodenální.

Patologie trávicího ústrojí - pankreatitida, karcinom pankreatu.

Patologie trávicího ústrojí - záněty tlustého střeva (pseudomembranozní kolitida, ulcerozní kolitida, Crohnova choroba).

Patologie trávicího ústrojí - apendicitida, cholecystitida.

Patologie trávicího ústrojí - nádory trávicí trubice - žaludku a tlustého střeva.

Patologie jater - poškození jater alkoholem, jaterní cirhóza a její komplikace.

Patologie jater - virové hepatitidy, nádory jater.

Patologie močového ústrojí - tubulointersticiální nefritidy.

Patologie močového ústrojí - nádory ledvin a odvodných cest močových.

Patologie pohlavního ústrojí - prekancerózy a nádory ženského genitálu, čípku a dělohy.

Nádory ovaria, nádory varlete.

Patologie mléčné žlázy.

Patologie pohlavního ústrojí - hyperplazie prostaty, karcinom prostaty.

Patologie pohybového ústrojí - artróza a deformity páteře.

Patologie pohybového ústrojí - záněty kloubů a kostí.

Patologie pohybového ústrojí - osteoporóza, nádory kostí a kloubů.

Patologie pohybového ústrojí - typy svalových onemocnění s příklady, onemocnění šlach.

Neuropatologie - nitrolební hypertenze, její příčiny a následky. Edém mozku.

Neuropatologie - neurotraumatologie, včetně krvácení do mozku a do dutiny lební.

Neuropatologie - problematika cévních mozkových příhod krvácivých a ischemických.

Neuropatologie - zánětlivá onemocnění CNS a mozkomíšních obalů.

Neuropatologie - degenerativní onemocnění CNS, zejména Alzheimerova a Parkinsonova choroba, amyotrofická laterální skleróza.

Neuropatologie - demyelinizační onemocnění - zejména roztroušená skleróza mozkomíšní.

Neuropatologie - nádory mozku - biologické chování, výskyt, základní typy v přehledu.

Neuropatologie - onemocnění periferních nervů - přehled.

Patologie endokrinního systému - strumy, nádory štítné žlázy.

Patologie endokrinního systému - diabetes mellitus včetně komplikací.

Syllabus - Czech
Last update: Jana Ocelková, DiS. (09.01.2014)

Obecná patologie:

nekroza, apoptoza, poruchy oběhu krve, zánět, transplantace, hojení, reparace, infekce, nádory.

Speciální patologie:

patologie oběhového systému, patologie dýchacích cest, neuropatologie, onemocnění periferních nervů, patologie gastro-intestinálního traktu, patologie ledvin a močových cest, patologie ženského a mužského genitálu, patologie kostí a kloubů, patologie endokrinního systému.

Rozšíření bloku přednášek CNS, periferních nervů a pohybového aparátu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html